Submitted by lfi on

Turnerings- og Regelkommitéen

Kommitéens formål

I henhold til DGU's vedtægter §9, stk. 6 har Dansk Golf Unions bestyrelse nedsat en komité som benævnes Turnerings- og Regelkomitéen. DGU's bestyrelse fastlægger generelle regler for komiteens arbejde, herunder de budgetmæssige rammer. Formanden for komiteen inviteres til et årligt møde med DGU's bestyrelse.

 

Komitéen har 4 primære formål:

 • At fungere som øverste instans for regelområdet i Danmark: Komitéen rådgiver overordnet om Golfreglerne, godkender lokale regler og følger golfreglernes udvikling i forhold til R&A og The United States Golf Association.

 • I forbindelse med DGU turneringer at fungere som "Komitéen" i henhold til Golfreglerne. 

 • At højne kvaliteten af danske turneringer bl.a. ved på forespørgsel at udtale sig om rigtigheden af en truffet afgørelse.

 • Sikre det faglige indhold af DGU's kurser på regel og turneringsområdet

Kompetencer


At træffe afgørelser om:

 • Turnerings- og regeltvister som opstår i forbindelse med DGU turneringer uden en DGU turneringsleder

 • Indsendte protester til behandling i henhold til Golfreglerne

 • Regelproblemer eller uoverensstemmelser som den lokale turneringsledelse ønsker hjælp til at få afgjort i henhold til Regel 20.2b

 • Hvorvidt en klubs lokalregler er ulovlige eller uhensigtsmæssige

 • Straf for overtrædelse af kodeks for deltagelse i DGU turneringer

På forespørgsel udtale sig om:

 • Rigtigheden af uomstødelige afgørelser truffet af turneringskomiteen under turneringen.

 • Rigtigheden af klubbernes fortolkninger af Golfreglerne

Deslige:

 • I samarbejde med DGU's sekretariat at udfærdige turneringsbetingelserne til samtlige DGU turneringer

 • Der indhentes eksterne specialister/kompetencer til ToRK i sager hvor dette måtte findes nødvendigt

Medlemmer

Arbejdsområder

Jan Rye (formand)

Ledelse og adm. af Komiteen
Underviser ved DGU's Dommerkursus
Bagvagt ved Danmarksturneringen
Sparring/back-up på regelspørgsmål
Spørgsmål angående udstyr
Sparringspartner på regelspørgsmål i protester på følgende turneringer:
Danmarksmesterskaber
Juniorturneringer

Niels Pein

DGU's primære kontaktperson vedr. regelspørgsmål
Bagvagt ved Danmarksturneringen
Sparringspartner på regelspørgsmål i protester på følgende turneringer:
Danmarksturneringen
Elite Serien
Senior Tour

Ole Juul

Godkendelse af lokalregler
Bagvagt ved Danmarksturneringen

Henrik Hove Andersen

Danmarksturneringen
Elite Serien
Senior Tour
Bagvagt ved Danmarksturneringen

Ulrik Hansen

Danmarksmesterskaber
Juniorturneringer
Synoptik Cup
Bagvagt ved Danmarksturneringen

 

Kontakt hos Dansk Golf Union

Regel- og Handicapkonsulent
Ole Haag
Mail: oha@dgu.org
Telefon: 2053 6267