Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Kommercielle aktiviteter

 

​​

SKAL

 • Retsgrundlaget skal sikres for sponsoraftaler, eksempelvis skal det sikres, at aftale-, købe-, og markedsføringsloven er overholdt.

 

BØR

 • Der bør lægges en overordnet strategi for sponsorarbejdet. Herunder fastlæggelse af, hvem der har bemyndigelse til at tegne sponsorater på klubbens vegne.

 • Der bør nedfældes en forretningsgang om, hvem der har hvilken rolle i forhold til sponsorarbejdet.

 • Forretningsfører/manager bør altid være med i sponsorudvalget. Det er oftest hende/ham, der skal sørge for, at det praktiske i forhold til levering fungerer.

 • Forventningerne til indsats og resultat bør afstemmes: Hvad er budgettet? - Og hvilke ressourcer forestiller man sig, der skal til for at nå det? Opstil delmål for at nå budgetterne. Det giver bestyrelsen mulighed for at følge med.

 • Der bør etableres en liste over mulige sponsoremner, der løbende opdateres med status og aktiviteter.

 • Der bør etableres en klar beskrivelse af, hvilke "eksponeringsmuligheder" klubben råder over og er villige til at tilbyde potentielle sponsorer. Hvad er til salg, og hvad er ikke til salg?

 • Klubber bør gøre sig klart, hvordan de skaber værdi for den enkelte sponsor.

 • Aftalen bør have det nødvendige indhold, hvor der skal fremgå oplysninger om: parterne, varighed, byrder og forpligtelser, rettigheder og signatur. Følgende bør overvejes: eksklusivitet, fortrolighed, misligholdelse, kontaktperson, tvister samt specificering af ydelser og forpligtelser.

 • Der bør lave et årshjul for arbejdet med sponsorer i klubben. Hvornår skal der gentegnes, søges nye sponsorer, hvornår skal der afholdes sponsordage, og hvornår skal der evalueres?

 

EN GOD IDÉ

 • Det er en god idé at sikre, at sponsoransvarlig og forretningsfører/manager har læst SKAT's aktuelle retningslinjer om sponsorkontrakter.

 • Det er en god idé at være bevidst om klubbens positionering. Sæt ord på "hvad I er for nogen".

 • Det er en god ide at skabe en erhvervsklub til rekruttering og fastholdelse af sponsorer samt networking for sponsorer.

 • Det er en god idé at sætte sig grundigt ind i den potentielle sponsors værdier og forretning for at sikre harmoni mellem klubben og sponsor.

 • Det er en god idé at vurdere, hvilke af klubbens/pro'ens/cafeens/restaurationens største leverandører, der udgør relevante sponsoremner.

 • Det er en god idé at vurdere muligheden for etablering af barteraftaler. Barteraftaler er handler, hvor betalingen helt eller delvist består af varer, ydelser m.m. Barterydelser skal altid prissættes, og der skal udveksles faktura.

 • Det er en god idé at spørge medlemmerne, om de har interesse eller mulighed for at hjælpe i forhold til at etablere sponsoraftale/-kontakt. Ligeledes kan værktøjet "Golfspilleren i Centrum" anvendes til at finde nye sponsorer.

 • Det er en god idé at rådføre sig med klubbens revisor i forbindelse med sponsorarbejde.

 • Det er en god idé jævnligt at holde sig orienteret på DGU’s hjemmeside under sektionen "B-2-B", hvor det fremgår, hvilke sponsor- og forretningsfordele DGU har etableret til de danske golfklubber.