DGU's Senior Elitestrategi

Opdateret 15. februar 2024

Dansk Golf Unions strategi på senior elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 50 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Senior 50+ 
 • Veteran: 60+
 • Superveteran 70+ 


Aldersgrænserne er “åbne” oppefra - dvs. en veteran er velkommen til at deltage i en seniorrække, og tilsvarende kan en superveteran deltage i både veteran eller seniorrækkerne, hvis vedkommende er kvalificeret (rangliste/HCP mv.).

- I Danmarksturneringen for klubhold, kan damespillere deltage fra det år de fylder hhv. 45, 55 og 65 i Senior-, Veteran- og Superveteran-rækkerne. 

- EGA og en række andre lande benytter fødselsdagen som alderskriterie - dvs. man skal eksempelvis være fyldt 50 senest første turneringsdag til EM senior for at kunne deltage.

- Internationalt er der forskellige aldersgrænser og betegnelser for de respektive aldersgrupper. Eksempelvis benyttes “de gamle” aldersgrænser (55/65) stadig i flere europæiske lande og veteraner kaldes “Supersenior” i EGA regi.  

 

Elite defineres i 3 niveauer

 • Klub elite
 • National Elite
 • International elite
   

Klub Elite

Består af de bedste spillere i klubben i den respektive aldersgruppe. Klubben bestemmer selv, hvor mange og hvad der skal til for at være inkluderet i klubbens elite - eksempelvis HCP, scores og/eller andre mere subjektive kriterier.

National Elite

Består af de spillere, der har mulighed for at deltage i nationale elite-ranglisteturneringer, samt spillere, der indgår på klubhold i de øverste divisioner i Danmarksturneringen for klubhold.

Turneringer der indgår på de danske ranglister benytter primært laveste HCP og/eller bedste ranglisteplacering i respektive aldersgruppe til prioritering af tilmeldte spillere. DGU fastsætter kriterierne for de nationale ranglister, samt grænserne for hvor mange spillere, der kan deltage i DGU turneringer og danmarksmesterskaber - herunder fordelingen af pladser via hhv. HCP og rangliste. 

International elite

Består primært af de bedst placerede spillere på de danske ranglister, som er kandidater til eventuel udtagelse til et internationalt mesterskab og sekundært af spillere med laveste HCP i respektive aldersgruppe, som har mulighed for at deltage i internationale seniorturneringer. 

For seniorer (50+) er topeliten de professionelle, der indgår på PGA Champions Tour og European Legends Tour. 

Den internationale top amatørelite er de spillere, der placerer sig blandt de bedste i deres aldersklasse på WAGR og/eller eksempelvis har klaret et cut til seneste individuelle EM, eller været på et hold, der har spillet sig i Flight A til et hold EM.  

 

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau
 • Nationalt niveau
 • Internationalt niveau
   

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

 

Økonomi og beklædning mm. i forbindelse med udtagelser

Den overordnede økonomiske ramme til deltagelse ved EM, og evt. andre internationale mesterskaber eller aktiviteter, fastlægges årligt af DGUs bestyrelse på baggrund af indstilling fra sekretariatet, som herefter detailplanlægger aktiviteterne i samarbejde med respektive spillere og kaptajner.

Ved udtagelse til et mesterskab eller aktivitet med økonomisk støtte fra DGU følger en passende tøj- og udstyrspakke med, som udleveres forud for aktiviteten. I nogle tilfælde er tøj og udstyr kun til udlån og skal leveres tilbage, og i andre tilfælde kan det beholdes og benyttes til andre ikke DGU støttede aktiviteter. 

Den gældende tøjpolitik skal altid overholdes og eksempelvis skal spillere, der repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., respektere eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.

 

EM Mid-amateur orientering

International Mid-amateur deltagelse støttes fremover ikke af DGU

29. november 2023

 

På det seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at international deltagelse i mid-amateur turneringer og mesterskaber fremover ikke støttes økonomisk eller med tøj og udstyr af DGU. 
 

Den primære årsag til dette, er at Mid-amateur turneringer og mesterskaber ikke inkluderer de bedste spillere i aldersgruppen (25+), samt at disse spillere har andre muligheder for deltagelse i turneringer, der inkluderer de bedste spillere.  


Det er muligt at deltage i European Mid-amateur Championships for egen regning direkte på EGA’s hjemmeside her. Deadline for tilmelding er ca. 1. maj.


Det er muligt at deltage med et privat hold til European Mid-amateur Team Championships. Deadline for holdtilmelding er ca. 1. april, hvor EGA Team Fee skal betales. Kontakt DGU v/Claus Mølholm for procedure og spørgsmål.
 

Turneringsbetingelserne for EGA mesterskaber offentliggøres når tilmeldingerne åbner ca. 1. marts. Det forventes, at der indgår 4 spillere på holdene og den samlede udgift for deltagelse (med spillende kaptajn) vil være minimum. kr. 80.000.
 

Der gøres opmærksom på, at amatørreglerne ikke længere sætter begrænsninger for firmastøtte og sponsorater. 

EM Senior herrer hold udtagelse 2024

EM Senior herrer hold 2024

 

3 - 7. september, BlackSeaRama, Bulgarien 

 

Holdet består af 6 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet, samt medrejsende kaptajn med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 5. august (efter DM Senior) på følgende måde:


 

     De 3 bedst placerede spillere* på EM Senior Hold 2024 ranglisten.

     De 3 resterende spillere udtages via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Club Car Seniorranglisten 2024, samt evt. internationale resultater fra 2023/2024, der ikke er registreret på Seniorranglisterne.

 

*) Skal være fyldt 50 år og have amatørstatus før 1. spilledag.

16-19 juli 

Såfremt én af de bedst placerede på EM Senior Hold 2024 ranglisten ikke kan/ønsker at deltage vil nr. 4 kunne indtræde på holdet. Yderligere afbud besættes via individuel vurdering.

 

EM senior hold 2024 ranglisten baseres på placeringspoint i følgende udvalgte turneringer, såfremt der stilles op i seniorrækken:

27-28. april   SEGAF Masters, Midtfyns

11-12. maj     Senior Elite Tour 1, Ishøj

15-17. maj     Bulgarian Senior Championship BlackSeaRama

18-19. maj    SEGAF Open, Sct. Knuds

1-2. juni         Senior Elite Tour 2, Møn

8-9. juni        Ledreborg Senior Challenge

6-7. juli         Furesø Senior Open

11-13. juli      Danish Senior Open, Lübker

16-19. juli      Italian Senior Amateur Championship, Marco Simone

2-4. aug        DM Senior, Simons

 

 

Kriterier for EM senior hold ranglisten:

 

     Kun spillere, der er fuldgyldige medlemmer af en dansk DGU medlemsklub, registreres.

     De 5 bedste resultater tæller.

     Der skal deltages i minimum 4 turneringer. 

     Der skal være spillet min. 5 runder efter 2. juni i ovenstående turneringer.

     Point tildeles efter placering i den respektive turneringskolonne (se følgende side)

     Ved delte turneringsplaceringer deles pointsummen for de respektive placeringer.

     Ved delt pointsum på ranglisten afgøres indbyrdes placering ved højeste antal point i en enkelt turnering. Er dette fortsat lige, så gælder den højeste sammenlagte pointsum i de to bedste turneringer, osv.


FORELØBIG STILLING PÅ RANGLISTEN (opdateres fra 1. maj) 
 

POINTSKALA:

 

 

Bulgarian Senior

 

SEGAF Masters Midtfyns

 

Danish Senior Open

 

DGU Senior Tour I Ishøj

 

Italian Senior

Furesø

SEGAF Open Sct. Knuds

Pos.

DM senior

Ledreborg

DGU Senior Tour II Mollerup

1

125

100

75

2

113,75

91

68,25

3

106,25

85

63,75

4

98,75

79

59,25

5

91,25

73

54,75

6

85

68

51

7

78,75

63

47,25

8

72,5

58

43,5

9

67,5

54

40,5

10

62,5

50

37,5

11

57,5

46

34,5

12

53,75

43

32,25

13

50

40

30

14

46,25

37

27,75

15

43,75

35

26,25

16

41,25

33

24,75

17

38,75

31

23,25

18

37,5

30

22,5

19

36,25

29

21,75

20

35

28

21

21

33,75

27

20,25

22

32,5

26

19,5

23

31,25

25

18,75

24

30

24

18

25

28,75

23

17,25

26

27,5

22

16,5

27

26,25

21

15,75

28

25

20

15

29

23,75

19

14,25

30

22,5

18

13,5

31

21,25

17

12,75

32

20

16

12

33

18,75

15

11,25

34

17,5

14

10,5

35

16,25

13

9,75

36

15

12

9

37

13,75

11

8,25

38

12,5

10

7,5

39

11,25

9

6,75

40

10

8

6

41

8,75

7

5,25

42

7,5

6

4,5

43

6,25

5

3,75

44

5

4

3

45

3,75

3

2,25

46

2,5

2

1,5

47

1,25

1

0,75

48

1,25

1

0,75

49

1,25

1

0,75

50

1,25

1

0,75

 

EM Senior individuelle udtagelser 2024

EM Senior herrer og damer individuelt 2024

13-15. juni, Kikuoka CC, Luxembourg

 

Deadline for tilmelding: ca. 6. maj kl. 17. Info og tilmelding direkte til EGA her.

 

Terms of Competition angiver, at følgende er garanteret en plads;

 • Den forsvarende mester
 • Alle spillere fra top 8 i seneste Senior British Amateur Championship
 • Alle spillere fra top 8 i seneste US Senior Amateur Championship
 • Én nomineret dame og to herrer fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt spillere fra samme land.

 

Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

 

For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

 

Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

 

OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

 

Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke og udstyrs mv. Der er budget til at støtte minimum 4 spillere (M/K), men tilskuddets størrelse og det konkrete antal spillere som støttes, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.

 

 

UDTAGELSESKRITERIER

Under forudsætning af, at EGA ikke ændrer væsentligt på turneringsbestemmelserne eller spilledato.

 

De nominerede spillere (2 herrer og 1 dame) udtages således:

 

 • Herre- og dame-amatøren* med det bedste gennemsnit** på 2023 Club Car Senior Ranglisterne, eller fra DGU Mid-age Ranglisten 2023, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.

 • Den ekstra herre-plads findes ved individuel vurdering*** af DGU’s Eliteansvarlige.

 

*)    Amatørstatus skal være i hænde senest 1. spilledag til EM.
*
*)  Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2023. Gennemsnittet, samt HCP, må maksimalt være 3,0 for herrer og 6,0 for damer.
***) Ved individuel vurdering kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning, og såvel nationale som internationale resultater fra 2023, der ikke er registreret til ranglisterne, kan medtages i vurderingen.

 

Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige d. 13. maj. Her kan evt. resultater fra såvel 2023 som forår 2024 blive medtaget i vurderingen.

 

OBS:

 • Det er en betingelse for udtagelse til EM, at der spilles minimum 1 turnering i Danmark frem til og med weekenden, hvor DGU senior Elite Tour 1 i Ishøj afvikles (11-12) Maj. Denne turnering behøver ikke være en seniorturnering, men skal indgå på Club Car Seniorrangliste herrer 2024. 
   

 • En spillers gennemsnit fra ranglisterne, samt eventuelle andre scores fra 2023, vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.
   

Spillere, som vil tages i betragtning til individuel vurdering, skal skrive til cml@dgu.org senest 12, maj og fremsende scores fra turneringer, der ikke er registreret på DGU ranglisterne.