Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Rekruttering af medlemmer

BØR

 • Klubben bør overveje, om der skal udbydes flere typer medlemskaber, som tilgodeser en større gruppe medlemmers behov. Parametre som alder, livsfase, tid til at spille golf og økonomisk formåen bør indtænkes.

 • Klubben bør placere ansvaret for at skaffe nye medlemmer til klubben som en fast og blivende del af organisationen, f.eks. i et rekrutteringsudvalg.

 • Klubben bør afsætte mandskabstimer til rekruttering. Det er vigtigt, at de ansatte får tid til arbejdet. Det kan derfor i en periode være vigtigt at aflaste personalet i sekretariatet, så den fornødne tid bliver frigivet.

 • Klubben bør prioritere rekrutteringen i budgettet i forhold til vigtigheden af nye medlemmer. 

 • Klubben bør starte deres rekruttering af nye medlemmer i lokalområdet.

 • Klubben bør deltage i Golfens Dag, som er et landsdækkende åbent hus-arrangement.

 • Klubben bør bruge sine nuværende medlemmer som den vigtigste ressource i arbejdet med at skaffe nye medlemmer. Især nye medlemmer er gode ambassadører. Al erfaring viser, at den vigtigste kilde til nye medlemmer er gennem de eksisterende medlemmer.

 • Klubben bør have konkrete mål for udviklingen i antallet af medlemmer i de forskellige kontingentgrupper. Husk at medregne både frafald og tilgang.

 • Klubben bør have en Facebook side. Erfaringen viser, at især leadgenerering er en god måde at rekruttere nye medlemmer på. 

   

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubben anvender DGU's eksisterende og gennemprøvede koncepter, der er tilgængelige på DGU's hjemmeside med drejebøger og skabeloner.

 • Det er en god idé, at klubben samarbejder med de lokale skoler, boldklubber, fitnesscentre, organisationer og lign.

 • Det er en god idé, at opsøge nye medlemmer i erhvervslivet. Inviter lokale firmaer til en runde “fyraftensgolf” eller brug klubbens sponsorer som netværk.

 • Det er en god idé, at sælge prøvemedlemskaber som gaveide til jul, påske, mors dag, fars dag og Black Friday. Der findes mange anledninger til at markedsføre klubben, klubbens startpakker og prøveforløb.