Submitted by oha on
Golf- og Handicapreglerne

Snyd med handicap i nationale turneringer med store præmier

DGU er blevet kontaktet af spillere med ønske om at sørge for, at der ikke snydes med handicap i nationale åbne turneringer, der ikke afholdes af golfklubber.

Det er rigtigt ærgerligt, hvis der bliver snydt med handicap i turneringer med store præmier, og der kan godt være situationer, hvor enkelte spilleres handicap bør revideres på baggrund af indberetninger om handicaps, som ikke er retvisende og/eller, hvor det mistænkes, at handicapreglerne overtrædes.

Sager, hvor spillere mistænkes for at stille op med for højt handicap, kan/skal dog ikke behandles af DGU's Handicapkomité, da eventuelle overtrædelser af handicapreglerne og vurdering af behovet for en handicaprevision skal foretages af spillerens hjemmeklub, hvis beslutning efterfølgende evt. kan ankes til DGU's Handicapkomité af spilleren - se evt. her - https://www.danskgolfunion.dk/artikel/handicap-og-course-rating-komitéen

Desuden gøres opmærksom på, at exceptionelle gode scores ikke i sig selv er et udtryk for snyd/overtrædelse, og derfor ikke automatisk skal indberettes til hverken hjemmeklubbens handicapkomité eller DGU's Handicapkomité. Sådanne scores indberettes automatisk i danske turneringer af turneringsarrangører med licens til handicapsystemet, og/eller af spilleren selv, til spillerens scorearkiv, hvor de regulerer spillerens handicap ifølge handicapreglerne. Her er de også tilgængelige for hjemmeklubbens handicapkomité, som kan forholde sig til, om sådanne bør føre til en handicaprevision af spilleren og evt. ændring af handicappet og/eller en sanktion. 

Mistanke om overtrædelse af handicapreglerne og ikke retvisende handicaps bør i stedet indberettes til spillerens hjemmeklub af turneringsarrangører og/eller medspillere, som måtte have velbegrundet mistanke om dette. En turneringsarrangør kan desuden i turneringsbetingelserne forbeholde sig ret til at justere en spillers spillehandicap, når der er bevis for, at spillerens Handicap ikke afspejler spillerens demonstrerede spillestyrke. 

Ved modtagelse af en troværdig og overbevisende indberetning om mulige overtrædelser af handicapreglerne, bør hjemmeklubbens handicapkomité foretage en handicaprevision for at fastslå, om spillerens handicap ikke er retvisende, og/eller om spilleren overtræder handicapreglerne. På baggrund af denne kan en evt. justering og/eller sanktion foretages. 

Overordnet er en given spiller og dennes hjemmeklub, således ansvarlig for at han/hun har et korrekt og retvisende handicap, når denne bruger sit handicap i en turnering eller privat runde. 

Der findes således ikke en indberetningspligt for andre aktører og ej heller et sæt objektive kriterier for, hvornår en evt. indberetning til hjemmeklubben bør foretages. 

DGU kan og skal således ikke påtage sig en rolle som overdommer for, hvornår/om spilleres handicap bør indberettes til en revision i hjemmeklubben, eller om handicaps bør justeres i en given turnering eller generelt.

DGU kan og vil dog gerne gøre turneringsarrangører opmærksom på, at der kan være spillere som lader sig friste af meget store præmier til stille op med et ikke retvisende handicap, og at de bør foretage foranstaltninger, som minimerer denne risiko og sikrer en fair konkurrence. Herunder, men ikke nødvendigvis begrænset til, at justere spilleres handicap og indberette mistanker til hjemmeklubber. Desuden opfordres eksterne turneringsarrangører til at opnå en licens til at indberette scores fra deres turneringer direkte til spillernes hjemmeklub.

Endelig kan det tilføjes, at når en spiller tilmelder sig en turnering, konkurreres der på de vilkår som turneringsarrangøren har opstillet, mod de handicaps som spillerne har tilmeldt sig med, og som arrangøren har valgt at acceptere. Hvis det vurderes ikke at være en fair konkurrence, står det en frit for at undlade at tilmelde sig til turneringen og/eller gøre indsigelser til turneringslederen.