Submitted by lfi on

Standardkontrakter og politikker

Klubbens vedtægter

Forpagtnings- eller lejeaftaler

Her finder du udkast til leje- og administrationsaftaler med en baneejer samt udkast forpagtningsaftalermed restauratøren.

 

Ansættelseskontrakter

Her er en vejledning og notat om ansættelsesforhold, som er god at orientere sig i inden klubben ansætter og afskediger personale.

Herunder kan du downloade udkast til standardkontrakter til ansatte i golfklubben. Få altid vurderet aftalen inden den bliver underskrevet. Dokumenterne er opdaterede i forhold til den nye ansættelsesbevislov per 1. juli 2023 og ovenfor findes også en vejledning til den nye lov om ansættelsesbeviser. Har klubben et akut behov kan vores eksterne advokat hjælpe på jura@dgu.org.

 

Aftaler med Pro'en - ansættelses og samarbejdsaftale

DGU har i samarbejde med PGA - Professional Golfers 'Association udarbejdet udkast til standardkontrakter specifikt henvendt mod klubbens pro. Udkastene omfatter følgende kontrakter:

  • Udkast til kontrakt: Ansættelsesaftale mellem pro og golfklub

  • Udkast til kontrakt: Mellem pro/klub og pro assistent inkl. vejledning

  • Udkast til kontrakt: Forpagtnings- og samarbejdsaftale mellem pro og klub inkl. vejledning

  • Udkast til kontrakt: PGA-elevaftale inkl. vejledning

OBS: Udkastene kan fås ved henvendelse til DGU's sekretariat eller på jura@dgu.org.

 

Ryge- og voldspolitik

Vi har udarbejdet udkast til rygepolitikker for henholdsvis medarbejdere og medlemmer og gæster samt link til Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysning om lov om røgfri miljøer.