Submitted by oha on
Krav

Brug af par 3 bane til begynderhandicap

En par 3 bane kan ikke få en Course Rating og kan dermed ikke bruges til handicapregulering. 

 

Tidligere i EGA Handicapsystemet har klubber dog fået lov til at have en kunstig 1:1 rating (hvor Course Rating er lig par, og slopen standardværdien 113) på en par 3 bane. En sådan "rating" giver spillere et spillehandicap, der altid er det samme som et handicap.

Tilladelsen var givet under forudsætning af, at den kun blev brugt til regulering af begyndere over 54 i de klubber, som havde valgt at starte på handicap 72. 

Nu er det ikke muligt at have et handicap over 54, og derfor kan der ikke reguleres handicap på par 3 baner. Banen bør sættes til ikke at være handicapregulerende.

 

Opsæt bane

 

Skulle der være baner med en sådan kunstig rating, der har spillere med scores herfra i deres scorearkiv, bør disse scores slettes, da de ikke kan indgå på lige niveau i et scorearkiv med rigtige scores fra ratede baner. 

 

Tillempet metode

Hvor efterlader det baner, som reelt kun har en par 3 bane, hvor begyndere kan lære at spille golf og bevise deres niveau, inden de kan komme på den store bane? Er det slet ikke muligt at bruge principperne i Handicapsystemet til at følge med i en begynders udvikling, og kunne aflevere scorekort der automatisk beregner hvornår der kan opnås tilladelse til spil på den ratede bane?

 

Jo. Forudsat, at det bliver gjort rigtigt, kan der godt gives tilladelse til følgende model for de klubber, som mener at kunne administrere det:

1. Klubbens par 3 bane bibeholder sin kunstige 1:1 "rating"

2. Begyndere oprettes som WHS begynder i GolfBox - med et kunstigt laveste handicapresultat på 72 og et handicap på 54,0, som de ikke kan spille til. De placeres i en GolfBox gruppe for begyndere uden banetilladelse, som ikke kan booke tider på den store bane. 

3. Begynderne spiller på par 3 banen med deres spillehandicap på 54,0 (som de får af 1:1 "ratingen") og afleverer scorekort. Spilleren kan nu følge med i, at deres handicapresultater nærmer sig de 54 - de bruger så at sige Handicapsystemet som alle andre. 

4. Når en WHS Begynder første gang reelt spiller til 54, sker der automatisk det, at alle andre scores sættes til "ikke-tællende", og markeringen i WHS begynder forsvinder.

5. Spilleren har nu bestået, og fået rettighed til at spille sig til et rigtigt handicap på den store bane. MEN - spilleren skal selvfølgelig ikke noteres som havende spillet sig til handicap 54, da det er foregået på en ikke-rated bane. Da alle andre scores er sat til ikke-tællende kræver det bare, at begynderudvalget får slettet den sidste score fra par 3 banen for at rydde helt op. Det giver mulighed for at krydse af i WHS begynder igen, og nu kan begynderen spille sig korrekt ned i handicap ifølge Handicapsystemet, og flyttes til en GolfBox gruppe med tilladelse til stor bane. 

 

Det er KUN WHS begyndere, som må aflevere scores fra en 1:1 "rated" par 3 bane. 

 

Alternativet til ovenstående er selvfølgelig, at par 3 banen sættes til ikke at være handicapregulerende - dog med en kunstig rating, således scorekort udskrives med et spillehandicap. Spillerne/begynderudvalget skal selv følge med i hvornår der er spillet tilstrækkeligt godt til at en tilladelse til den store bane er opnået - fx max 3 slag ekstra pr. hul (hcp 54)

 

Klubber, som i dag uretmæssigt har en rated par 3 bane som er sat til handicapregulerende, bliver kontaktet direkte med henblik på en løsning hurtigst muligt.