Få rådgivning fra DGU

Dansk Golf Unions sekretariat med ca. 30 medarbejdere varetager i det daglige DGU's udvikling og drift. Sekretariatet er inddelt i en række fagområder, hvor vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig i dit arbejde som ansat, bestyrelses- eller udvalgsmedlem.

På denne side kan du få et indtryk af, hvad vi i DGU kan gøre for at hjælpe dig i dit daglige arbejde i golfklubben.

Rådgivning fra Dansk Golf Union er betalt gennem golfklubbens kontingent til DGU. Det er derfor gratis at få besøg af en DGU konsulent.

Vi vil også anbefale, at du tilmelder dig Klubnyt. Her bringer vi hver uge vigtige informationer til bestyrelsesmedlemmer og andre, der yder en indsats i klubben.

Rådgivning fra Dansk Golf Union kan enten være fysisk i golfklubben eller via telefon, mail og hjemmeside.

 

Rådgivning til klubdrift


Rådgivningen gennem fysiske besøg

De fysiske møder kan være korte forløb af en varighed på et eller to besøg, mens længerevarende samarbejder kan strække sig over et helt år. 
 

Rekruttering
Populært sagt handler rekruttering om at få parkeringspladsen fyldt med nye medlemmer, hvorefter begynderudvalget skal sikre en god integration i golfklubben.
Rådgivning om rekruttering kan være alt fra etablering af rekrutteringsudvalg, hjælp til udvælgelse af koncepter og til markedsføring af disse.

Hvert år indgår DGU et samarbejde med et antal golfklubber om et længerevarende forløb med fokus på flere medlemmer. I disse forløb tilknyttes en konsulent fra DGU, som er med til at sikre organiseringen og udførelsen af rekrutteringsarbejdet.

Du kan læse meget mere om rekruttering på siden rekrutteringsudvalg

Læs også mere om online markedsføring længere nede på siden

 

Begynderarbejde

For at sikre at nye medlemmer får den bedst mulige start i klubben og oplever det Dansk Golf Union kalder Den Gode Begyndelse, tilbyder Dansk Golf Union en gennemgang af den enkelte golfklubs begynderarbejde. Der vil typisk være tale om et enkelt møde, hvor alle dele af begynderarbejdet gennemgås sammen med begynderudvalg og ansatte.

Læs mere om begynderudvalgsarbejde

 

Fastholdelse af medlemmer

Hvert år er der et frafald på 13% af medlemmerne med store udsving klubberne imellem. Kan golfklubben øge fastholdelsen, har det stor indvirkning på medlemstallet. 

Rådgivningen af fastholdelsen af medlemmer foregår ofte på baggrund af analyseværktøjet Golfspilleren i Centrum og Business Intelligence.

Du kan læse mere om de to systemer her.
 

Strategiforløb

Vision, målsætning og handleplaner og den rette organisering er essentielle for en fortsat udvikling af golfklubben. Golfklubber kan organiseres på mange forskellige måder alt efter størrelse, ejerforhold og arbejdsområder. DGU har konsulenter, som kan rådgive og gennemføre sådan et strategiforløb i for golfklubbens bestyrelse. 

 

Rådgivning kan også være via hjemmeside, telefon, online eller pr. mail
- her der det ofte indenfor nedenstående områder DGU rådgiver:
 

Hjælp til online markedsføring
DGU ønsker at bidrage til rekruttering af nye golfspillere på flest mulige måder. Online annoncering er de senere år blevet en vigtig del af netop dét arbejde. Derfor kan de danske golfklubber får hjælp af DGU til både sparring, opsætning og afvikling af annoncering på de sociale medier, med udgangspunkt i klubbens egne rekrutteringsprodukter.

Golf Gavner
Stadigt flere golfklubber samarbejder med lokale patientforeninger og kommunale sundhedscentre. Formålet er at få mennesker med kroniske sygdomme, som f.eks. diabetes, hjerte-kar-sygdomme, KOL og kræft, til at holde sig aktive ved at spille golf.

Regler og handicap
Har kan du søge rådgivning om golfreglerne og regelmaterialer, samt handicapsystemet og tilhørende materialer.

Folkeoplysningsloven
Golfklubben har ret til tilskud efter folkeoplysningsloven. Dog er det ifølge folkeoplysningsloven kun børn og unge under 25 år, der er berettiget til tilskud, men i flere kommuner ydes tilskud til unge, voksne og ældre over 25 år.

Forsikringer
Som golfklub er du dækket af en række forsikringer tegnet af henholdsvis DGU, som dækker de skader, som golfspil forvolder på andre personer eller andre personers ting, og Danmarks Idrætsforbund, som omhandler arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, idrætsforsikringer vedrørende udrejser, retshjælpsforsikring og krisehjælpsforsikring

Moms og skat
Rådgivning i skat- og momsforhold, blandt andet i relation til greenfee-indtægter, kontingent, sponsoraftaler og udlejning af fast ejendom.

Persondata
Lovreglerne om beskyttelse af persondata (Persondataforordningen og den tilhørende danske Databeskyttelseslov) kræver, at golfklubberne udarbejder en række dokumenter samt dokumentation til sikring af lovens overholdelse.

Vedtægter, standardkontrakter og politikker
Retningslinjer for udstedelse af digitalt DGU kort, forpagtnings- eller lejeaftaler og ansættelseskontrakter samt ryge- og voldspolitik.

Kurser
For hele tiden at sikre at klubbernes ansatte, bestyrelser og udvalg er opdateret på de seneste trends og tendenser, udbyder Dansk Golf Union en række kurser og webinarer indenfor ovenstående rådgivningsområder. Find kursus-side her

 

Ungdom/juniorer


Klubbesøg
Et klubbesøg er oftest et kortere besøg på 2-3 timer, som typisk omhandler information om hvad der rører sig på juniorområdet, erfaringer fra klubberne, anbefalinger og nyt fra Dansk Golf Union samt hvilke tiltag, der i relevante og i gang. Derudover er et klubbesøg også en god mulighed for at I som klub, kan få svar på de spørgsmål, som I måtte have. 

Klubudvikling
Et klubudviklingsforløb er oftest forbundet med et længere samarbejde, hvor vi tilbyder hjælp og rådgivning over en længere periode. Det kunne typisk være et forløb på 3 gange, hvor vi i fællesskab arbejder hen imod et ønsket scenarie.

Opstartshold
Opstartshold er et koncept for de nyeste og yngste børn og som navnet indikerer, skal konceptet sikre en god start på livet som golfspiller. Omdrejningspunktet er læring gennem, leg og holdene bygges derfor op om et univers og en fortælling som børnene kan boltre sig i. Konceptet er allerede lavet og klar til at hive direkte ned af hylden og bruge.

Juniortræning
En motiverende træning for børn og unge har stor betydning for hele miljøet  og træning er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for, om børn og unge bliver ved med at spille golf. Rådgivning om juniortræning ligger typisk som en del af et klubbesøg, et klubudviklingsforløb eller i form af en inspirationstræning.


Træneransættelse
PGA og DGU tilbyder i fællesskab rådgivning om trænermarkedet og hvilke tendenser der rører sig.

Kurser og uddannelse
DGU udbyder en række kurser og uddannelser, som er relevante i forhold til klubbens juniorudvalg, trænere og øvrige frivillige, som har med børn og unge at gøre.

 

Banedrift


Klubbesøg
Banebesøg er som oftest et kortere rådgivningsforløb, der typisk omhandler konkrete input til pleje og udvikling af golfbanen. Hvis der er behov for eks. gødnings- eller svampeanalyser for at løse opgaven, vil vi foretage dette. I nogle tilfælde vil de angivning råd og vejledning kræve opfølgende besøg. Banebesøgene foregår typisk sammen med chefgreenkeeperen og evt. baneudvalg.  
 
Pesticidtjek
Der er mange regler omkring håndtering af pesticider og der føres kontrol med overholdelsen fra myndighedernes side. Få en banekonsulent til at tjekke om alt er som det skal være inden der evt. kommer uanmeldt kontrol. Det tager typisk 2-3 timer, så er alle procedurer gennemgået og evt. fejl og mangler kan efterfølgende udbedres. 
 
Grøn omstilling
Der er fuld fart på den grønne omstilling og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man som klub skal begynde og hvor den største værdiskabelse er for den enkelte klub. Med erfaring fra andre golfklubber vil vi kunne
inspirere til tiltag, samt hjælpe med at prioritere indsatsen. Foruden dette vil vi desuden kunne henvise til hvordan en evt. finansiering af tiltagene kan ske. 
 
Kurser og undervisning
DGU udbyder en række kurser om baneplane, som er relevante i forhold til klubbens baneudvalg og greenkeepere.

 

 

DGU golfbold