Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Fastholdelse af medlemmer

BØR

 • Klubben bør have en synlig ledelse og sætte retningen for udviklingen af golfklubben, da dette er vigtigt for tilfredsheden blandt klubbens medlemmer og dermed fastholdelsen.

 • Klubben bør være opmærksom på problematikken omkring de forskellige behov for forskellige målgrupper i golfklubben. Heriblandt de af DGU identificerede profiler klubafhængige og klubuafhængige, som afspejler to store grupper af medlemmer. 

 • Klubben bør være særligt opmærksomme på fastholdelsen af de målgrupper som kommer mindst i golfklubben. Lave benyttelse er den vigtigste indikator på øget frafald, og øget benyttelse kan skabes via sociale relationer, træning og aktiviteter som passer til den enkelte målgruppe.

 • Der bør være imødekommende, åbne og velfungerende klubber-i-klubben.

 • Klubben bør tilbyde alle medlemmer i klubben mulighed for at deltage i en “klub-i-klub”. Hvis klubbens herre- og dameklub ikke er til nye medlemmer med for højt hcp., så lav en “overgangsklub” så klubben får alle med.

 • Klubben bør sikre tilgængelighed til starttider for alle typer af medlemmer, gerne på alle tidspunkter af dagen.

 • Klubben bør sikre sig, at der bliver givet en god personlig introduktion til klubben og dens aktiviteter for nye medlemmer med golf færdigheder. En kop kaffe og en rundvisning er rigtig godt givet ud.

 • Klubben bør arbejde målrettet mod at lave arrangementer og aktiviteter, der danner nye relationer for de enkelte medlemmer.

 • Klubben bør præstere tilfredsstilende på væsentlige serviceområder. Det hjælper ikke at rekruttere en masse nye medlemmer, hvis omgivelserne, banen, personalet og helhedsoplevelsen ikke gør det værd at blive hængende.

 • Klubben bør tilbyde et bredt udvalg af medlemskabstyper, der tilgodeser medlemmer med forskellige behov på forskellige tidspunkter i deres liv.


EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at få feedback fra Golfspilleren i Centrum - og bruge det aktivt i beslutningsprocessen. Golfspilleren i Centrum indsamler viden fra både nye medlemmer, andenårs medlemmer og mere etablerede medlemmer.

 • Det er en god idé at tilbyde aktiviteter i vintersæsonen. Inviter gerne de nye medlemmer til en gåtur på banen, et besøg i greenkeepergården, til et sjovt foredrag eller andet der gør, at de føler sig forbundet med klubben også om vinteren.

 • Det er en god idé, at der tilbydes fællestræninger for medlemmer. Det primære fokus bør være på medlemmer, som sjældent kommer i klubben eller ikke har mange relationer til andre medlemmer.

 • Det er en god idé at tilføre ekstra værdi i medlemskabet, det kan eksempelvis være etablering af padel bane, fitnesscenter, tilbyde golf på en simulator eller måske samarbejdsaftaler på tværs af klubber.