Regionalmøder

Regionalmøderne giver golfklubberne og DGU's bestyrelsen lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med hinanden. Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelser og Dansk Golf Unions bestyrelse.

Hvis klubben har specifikke emner, som den gerne vil have taget op på regionalmøderne, er der mulighed for at skrive dette ved tilmeldingen. Herudover laver DGU en dagsorden med aktuelle emner. 

Golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden og næstformand og gerne klubbens daglige leder. Det er valgfrit, hvilket regionalmøde man vælger at tilmelde sig til. 

Før selve mødet er der oftest en runde golf i værtsklubben, som typisk begynder kl. 12.00 med gunstart. Selve regionalmødet afholdes fra kl. 17.00-21.00, og kl. 18.00 serveres en let aftensmad.

 

Datoerne for de kommende regionalmøder finder du nedenfor:

31. oktober

Nordjylland

 1. november

Midtjylland

 2. november

Fyn/Sønderjylland

 7. november

Nordsjælland

 8. november

Sjælland

 

For nærmere information kontakt Christina Dalsgaard på mail cda@dgu.org eller på tlf. 2421 2692.

 

Du kan se materialet fra de foregående år nedenfor.