DGU's Børne- og ungdomsstrategi

Body


Skabelsen af et inkluderende og engagerende miljø i golfklubberne er afgørende for at tiltrække børn, unge og familier til golfbanerne. Et miljø strækker sig ud over blot fysiske omgivelser; det omfatter også kulturelle og sociale elementer. Derfor er der en række faktorer at overveje, når man evaluerer et lokalt miljø:

  • Hvordan fungerer vores nuværende miljø?
  • Hvad fungerer godt?
  • Hvilke områder ønsker vi at forbedre?

Til juniorudvalg

Til juniorudvalg

DGU stræber efter at samarbejde med golfklubberne om at skabe kvalitetsoplevelser og ønsker at bidrage til hver enkelt klub gennem en fleksibel tilgang. Målet er at imødekomme klubbernes forskellige behov, så flere klubber kan implementere DGU's koncepter og anbefalinger.

For at etablere en fælles forståelsesramme og et fælles sprog er der udviklet et Børne- og Ungdomsklubhus (se nedenfor), der kan hjælpe med at belyse alle aspekter af de lokale golfmiljøer for børn og unge.

  1. Fundamentet: Dette inkluderer menneskerne og værdierne i klubben samt de organisatoriske rammer, prioriteringer og ressourcer. Uden et solidt fundament bliver arbejdet på alle andre områder skrøbeligt.
  2. De fire søjler: Disse repræsenterer specifikke områder af børne- og ungdomsafdelingens daglige virke. Huset står stabilt på disse søjler, og jo bedre disse står, jo større er sandsynligheden for et positivt miljø.
  3. Distrikter og netværk: Disse er ikke direkte forankret på klubniveau, men de udgør vigtige arenaer for inspiration, erfaringsudveksling og ekstern energiindsprøjtning. De kan også bidrage til at styrke klubbernes interne produkter gennem samarbejde og integration.

 

Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at have en fælles forståelsesramme; der skal også være konkret indhold i hvert område. Derfor inkluderer strategien på alle områder:

  • Klare anbefalinger, så det er tydeligt, hvad DGU og vores samarbejdspartnere mener.
  • Muligheder for viden og uddannelse, så alle interesserede kan opbygge de nødvendige kompetencer.
  • Konkrete implementerbare koncepter, som kan tages i brug i en travl hverdag.

 

Strategien er baseret på omfattende viden om børn og unges motivationsfaktorer i idræt samt input fra nuværende juniorer. Der er også etableret vigtige samarbejder med aktører som PGA og distrikterne.

Her på hjemmesiden kan du dykke dybere ned i hvert af disse områder i huset. Vi arbejder hårdt på at udvikle og implementere disse initiativer for at styrke golfmiljøet for børn og unge.