Submitted by oha on
Revision

Gennemføre Handicaprevision - anbefalinger

I GolfBox kan handicapkomitéens medlemmer med rettigheder til det i GolfBox få beregnet en handicaprevision for alle klubbens medlemmer - læs evt. mere her

Når revisionen er beregnet, skal de spillere, som fremgår af listen, gennemgås én for én for at afgøre, om der skal foretages en ændring af spillerens handicap.

 

En handicaprevision fungerer bedst, når der foreslås, at handicappet sænkes. Når en revision foreslår at handicappet øges, er det nødvendigt at se mere på detaljerne. 

Derfor anbefaler DGU at gøre brug af følgende principper:

  • Ignorer ændringsforslag på +1, da de hurtigt regulerer sig selv ved aflevering af flere scores. 
  • Hvis der er tale om en begynder, som har høje scores i starten, men som hurtigt er ved at spille sig ned i handicap, så bør der ikke foretages en ændring op i handicap. 
  • Hvis mange scores er "begrænset" (fremgår af rapport, og betyder at scoren har været capped) anbefales det at foretage en nulstilling af "laveste handicap" i stedet for at foretage den foreslåede regulering. 
  • Ved ændringsforslag på +/- 2-5 bør man være forsigtig med at gennemføre ændringen, hvis der er meget få scores tilgængelig inden for de seneste 24 måneder (med mindre det er meget åbenlyst, at spilleren ikke kan spille til sit handicap).
  • Ved ændringsforslag på +/- 2-5 bør man være forsigtig med at gennemføre ændringen, hvis der er meget få scorekort siden, der er blevet spillet til handicap. Det vil sige, hvis spilleren har spillet til sit nuværende handicap inden for "de seneste" afleverede scorekort, så er en større ændring nok ikke relevant. 
  • Hvis der samtidigt er mange scores, som for høje og for lave, så skal der nok ikke foretages en ændring, da der "bare" er tale om en stor spredning. 

 

Når Handicapkomiteen er kommet frem til en konklusion om, hvad der skal ske med spillerens handicap, skal spilleren informeres om dette, inden ændringen foretages.

Herunder er eksempler på, hvordan forskellige forslag kunne behandles. Og sidst i artiklen beskrives mulighederne for at gennemføre selve revisionen.

 

Eksempel 1: Der foreslås "Ingen ændring", da der kun er tale om et forslag på +1. Desuden ligger de høje scores længere tilbage, og der er "for nyligt" spillet bedre end handicap.

eks1

Eksempel 2: Der foreslås "Ingen ændring"  - der spilles lidt ujævnt. De "for høje" scores ligger noget tilbage. Desuden er det kun 1 scorekort siden, at der er spillet til (faktisk bedre) handicap

eks2

Eksempel 3: Der foreslås "Ingen ændring", da der er tale om en nybegynder, som har spillet sig hurtigt ned i handicap, og som "selvfølgelig" ikke skal sættes op i handicap igen.

eks3

Eksempel 4: Afvent før regulering. Tag en snak med spilleren og foreslå, at der spilles (og indleveres) flere runder. De "for høje" runder ligger år tilbage, og der er "for nyligt" spillet til under handicap.

eks4

Eksempel 5: Man kan vælge en samtale med spilleren, der spiller mange turneringer, som primært danner spillerens handicap. Samtalen kan gå på forskellen mellem lave private runder og noget højere turneringsrunder. Der ser ud til at præsteres både over og under nuværende handicap. De fleste "for lave" runder ligger mere end 20 runder tilbage.

eks5

Eksempel 6: Der foreslås "Ingen ændring", da de 5 "for høje" scores er mere end 20 scores bagude. Spilleren indleverer tilstrækkeligt med scores, og handicappet vil automatisk følge med spillerens niveau.

eks6

 

Selve revisionen foregår ved at handicapkomitéen vælger beregningsmetode.

  • Vælges "Matematisk", betyder det, at den foreslåede ændring gennemføres, når der klikkes på "Udfør revision" øverst.

  • Vælges "Manuel", giver det mulighed for at indtaste en alternativ ændring (hvis komitéen vurderer, at den foreslåede ændring er for høj/lav), inden der klikkes på "Udfør revision" øverst.
  • Vælges "Ingen ændring", betyder det, at den foreslåede ændring ikke gennemføres af komitéen, da spillerens handicap vurderes at være retvisende, som det er, inden der klikkes på "Udfør revision" øverst.

Revisionen for denne spiller er afsluttet, når èn af de tre valgmuligheder er valgt, og der er klikket på "Udfør revision". Herefter vælges den næste spiller på klubbens revisionsliste, og en lignende proces gennemløbes.

spillerrev

 

Individuel revision

Hvis en handicapkomité eller en spiller selv ønsker at foretage en revision af en individuel spiller, uafhængigt af den årlige gennemgang af alle klubbens spillere, kan der på et hvert tidspunkt laves en ny individuel revision ved at søge spilleren frem på DGU-nummeret.

indivrev