Submitted by nih on
Begyndere på green

Begyndere i GolfBox

Når en begynder starter i en golfklub, skal spilleren oprettes i GolfBox, have et handicap der kan spilles fra, og tildeles spillerrettigheder til hvilke baner i klubben, begynderen må spille på.

Efterfølgende gennemgås et begynderforløb, som ender med, at spilleren består Golfkørekortet (beviser visse regel- og spillemæssige kundskaber), og godkendes af klubben til også at måtte spille på andre klubbers baner med et DGU-kort og national spilleret. 

I tidligere handicapsystemer har handicappet og spillerettigheder været helt tæt forbundet, således at handicappet i GolfBox alene bestemte, hvilke baner man måtte spille på - såvel i hjemmeklubben som i Danmark generelt. Når en begynder havde spillet til eller blev sat i handicap 54, - så måtte man f. eks. spille på klubbens store bane og nationalt.

 

Sådan forholder det sig siden begyndelsen af 2021 ikke i nuværende handicapsystem. 

Et handicap kan maksimalt være 54 i GolfBox, uanset niveau. Et handicap opnås, så snart en begynder har afleveret én tællende score fra en bane, som han/hun må spille på, og det bliver beregnet til 54, uanset om begynderen kan spille til det eller ej, - eller om begynderen har bestået Golfkørekortet eller ej. 

Et handicap på 54 siger således ikke noget om, at begynderen har spillet sig til eller er blevet sat i dette handicap, og det kan derfor ikke bruges til at styre spillerettigheder. Et handicap på 54 er alene grundlaget for det antal ekstra slag, som begynderen har til rådighed. 

 

Når et prøvemedlem/nybegynder meldes ind i en golfklub, anbefaler DGU, at standard-instillingerne i GolfBox er sat til at spilleren får lokal, men ikke national spilleret.

Spilleren vil kunne spille på klubbens baner, men skal godkendes af klubben til at få national spilleret ved at bestå Golfkørekortet/begynderforløbet. På den måde sikres, at en spiller ikke må spille på alle danske baner fra det øjeblik, den første score i en klub er afleveret. 

 

For at styre hvilke lokale baner en spiller, som har handicap 54, men som ikke er godkendt til "den store bane", må spille på, bør klubben oprette grupper i GolfBox til at styre spillerettigheder. F. eks. en gruppe Nybegyndere, der endnu ikke er godkendt til stor bane, og som via gruppen fratages muligheden for at bestille tider på banen. 

Kontakt GolfBox for at få vejledning til brugen af grupper til at styre spillerettigheder i stedet for handicap, og/eller se online kursus om grupper her: https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/200196237-Grupper

Når begynderen kan godkendes og/eller har bestået Golfkørekortet, fjernes begynderen fra gruppen og tildeles national spilleret/DGU-kort.

 

Indstillinger for opret af nyt medlem

 

En nybegynder vil ofte ikke kunne spille til sit beregnede handicap 54 i den første tid, og det vil være umuligt at se, om handicappet på 54 er et fair udtryk for begynderens reelle spillestyrke. Eller om begynderen nogensinde har spillet til handicap 54 eller bedre. 

For at begynderen får den bedst mulige oplevelse inden for rammerne af handicapsystemet, anbefaler DGU, at en begynder oprettes som en såkaldt "WHS begynder" i GolfBox. 

 

Opret nyt medlem

Det betyder IKKE, at spilleren får et specielt begynderhandicap over 54. Et handicap kan ikke være højere end 54, uanset om en begynder endnu kan spille til det eller ej. 

At blive sat til WHS begynder i oprettelsen giver 2 store fordele i systemet:

 

For det første betyder det, at begynderen i perioden hvor han/hun har et handicap, der ikke kan spilles til, på sin GolfBox profil løbende kan følge med i, hvor tæt man har været på at spille til 54 ved løbende at vise det laveste handicapresultat. Begynderen har således et alternativt udtryk for sin spillestyrke, indtil handicappet begynder at giver mening. 

LHI på spillerprofil

 

For det andet - og vigtigst - så ændrer "WHS begynder" registreringen den måde, handicappet bliver beregnet på, når spilleren begynder at kunne spille til handicap 54. 

Når WHS Begynder er markeret, bliver den første score, der alene ville have givet et handicap på 54, brugt som det eneste til at beregne spillerens nye handicap, og alle de tidligere (markant) højere scores fjernes fra scorearkivet. Herfra vil der blive beregnet et gennemsnit af de næste scores, som kommer ind i scorearkivet, og spilleren vil være i stand til hurtigere at bevæge sig ned i handicap. 

Hvis ikke WHS begynder var markeret, ville scoren, der retfærdiggør et handicap på 54, drukne i de tidligere højere scores i scorearkivet, og der ville gå lang tid, før spilleren havde afleveret nok lave scores til, at gennemsnittet af de 8 bedste ville komme under 54 (på trods af at spilleren nu reelt havde bevist at kunne spille til 54). 

Når begynderen har spillet sig til under handicap 54, fungerer det som alle andres handicap, og begynderen kan glæde sig over endeligt at kunne konkurrere på lige vilkår med andre golfspillere i klubben og Danmark.

Supplerende artikler om emnet:

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/spille-sig-til-handicap-54

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/max-handicap-er-54-uanset-spillestyrke