Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Frivilligt arbejde

SKAL

 • Klubben skal følge arbejdsmiljøreglerne for så vidt angår frivilligt arbejde, der har karakter af almindeligt arbejde.  

 

BØR

 • Klubben bør rekruttere frivillige med udgangspunkt i konkrete og afgrænsede opgaver. 

 • Rekrutteringen bør som udgangspunkt ske ansigt til ansigt, allerhelst med en begrundelse for, hvorfor man tænker den potentielle frivillige vil være god til lige netop den opgave der spørges til.

 • Klubben bør anerkende og takke sine frivillige, samt synliggøre det frivillige arbejde.

 • Klubben bør have en plan for fastholdelse- og rekruttering af frivillige.

 • Klubben bør udarbejde jobbeskrivelser for de frivillige for at afklare roller og opgaver, samt fastholde viden i klubben.

 • Klubben bør gøre kredsen af frivillige så stor som mulig, så rekruttering ikke blot er til udvalgsposter.

 • Klubben bør én gang årligt indtaste og opdatere alle frivillige og ansatte i GolfBox under funktioner.

 • Alle frivillige og ansatte bør tilmeldes til at modtage DGU’s Klubnyt, via danskgolfunion.dk.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubben deltager i Golfspilleren i Centrum som værktøj til at rekruttere frivillige.

 • Det er en god idé, at klubben udarbejder en frivillighedsstrategi.

 • Det er en god idé, at klubben tilbyder sine frivillige uddannelse, kurser og inspirationsdage i relation til deres arbejdsopgaver.

 • Det er en god idé, at evaluere og få feedback fra klubbens frivillige med jævne mellemrum.

 • Det er en god idé, at udpege en frivilligansvarlig i klubben som sørger for at koordinere og organisere frivilligheden i klubben.