Submitted by oha on
golfbox_mobile_scoring.jpeg

Elektroniske scorekort i turneringer

Den tidligere dispensation under Corona for, at turneringsledelsen kunne acceptere mundtlig bekræftelse af scores (herunder elektroniske live-scores), er ikke længere gældende.

Scores skal iflg. Golfreglerne godkendes af spiller og markør for at være gældende til turneringen og til handicapregulering.

Hvad anbefaler DGU så, at vi skal gøre, hvis vi stadig gerne vil gøre det hurtigt, enkelt og let for spillere og turneringsledelse at indberette scores elektronisk?

2023 sæsonen - elektronisk scoreindtastning - to muligheder

 

Baggrund for anbefaling om at bruge elektronisk scoreindtastning

DGU opfordrer til, at scores fra tællende klubturneringer indtastes og indberettes til handicapregulering hurtigt efter runden og inden midnat på spilledagen, da dette fremgår af Handicapreglernes Regel 4.3. Dermed sikres hurtig opdatering af handicaps og en korrekt PCC beregning for dagen. Runder, spillet på en given dag, men sendt fra turneringen dagen efter eller senere, indgår ikke i PCC beregningen, men PCC’en vil med det samme indgå i udregningen af Handicapresultatet for disse runder, når de indberettes.

Mulighed 1

Fra sæsonstart 2023 tilbyder GolfBox elektroniske scorekort i turneringer, der også sikrer manuelle underskrifter fra spillere og markører, som det kræves i Golfreglerne. 

Disse elektroniske scorekort overholder dermed kravene iht. Handicap- og Golfreglerne, således at de fuldt og helt kan erstatte papirscorekort i de turneringer, hvor turneringsledelsen måtte ønske det.

Læs mere om løsningen her

Mulighed 2

Der kan fortsættes med at bruge den elektroniske scoreindtastning, som mange stiftede bekendtskab med under Corona - det, som i virkeligheden er GolfBox' Live-scoring. MEN, MEN...

Denne mulighed KRÆVER, at der også afleveres et underskrevet papirscorekort, da der som bekendt ikke er mulighed for at underskrive scores i dette modul. Selvom det ikke gælder som scorekort, er det dog en meget stor hjælp for turneringsledelsen, at scores er indtastet af spillerne.

NB! Elektroniske scorekort og elektronisk scoreindtastning kan naturligvis vente med at blive udført til straks efter runden og ikke nødvendigvis undervejs, hvis spillere ikke ønsker det.

 

Vælg den rigtige funktion i GolfBox-turneringen

I Basisopsætningen for turneringen vælges muligheden for elektronisk spiller-scoreindtastning. GolfBox har to muligheder. Du skal vælge den nedenfor markerede (blå) valgmulighed for at kunne overholde Regel 3.3b(2) med hensyn til underskrifter og markørindtastning af scores.

Elektronisk score

Hvis du vælger den første mulighed (Alle spillere, osv...), skal du desuden have papirscorekort, da denne elektroniske scorekort-funktion ikke indeholder mulighed for underskrifter. Den er kun til live-scoring, men ikke til godkendt aflevering af scores - og dermed ej heller til godkendt handicapregulering.