Golf landshold

Elite- og landsholdsarbejde

Nedenstående menupunkter folder sig ud, hvis du trykker på dem - her kan du læse mere om DGU's elite- og landsholdsarbejde og få svar på nogle af de spørgsmål, du måske sidder med:

Landsholdstrupper og organisering af elitearbejdet

Dansk Golf Union elite- og landsholdsarbejde er organiseret i følgende trupper:

- Ungdomslandshold for drenge

- Ungdomslandshold for piger

- Bruttolandshold for herrer

- Bruttolandshold for damer

- Udviklingstrup for drenge og piger

- Proteam for professionelle herrer og damer

Der er sædvanligvis ca. 75 spillere inde over DGU's eliteudvikling hver sæson.

Eliteudvikling Golf

Teamet bag landsholdet

Dansk Golf Union arbejder med et dygtigt team, som har ansvaret for elite- og landsholdsarbejdet.
Vi har seks landstrænere, to fysioterapeuter/fysiske trænere samt en sportspsykologisk konsulent tilknyttet. På kontoret i Brøndby sidder vores sportschef og landsholdskoordinator, som varetager alle de administrative ting omkring landsholdet. 

Se hele teamet her

Vejen til landsholdet

Vejen til landsholdet

 

Download som PDF her: Vejen til landsholdet

Hvordan​ ​kommer​ ​jeg​ ​på​ ​landsholdet?
1. Ved at ligge højt på de internationale ranglister
2. Ved at have præsteret ekstraordinært i én eller flere ranglisteturneringer
3. Ved at matche de tre værdier som vi arbejder med i landsholdstrupperne:
 

1. HANDLEKRAFT:​ ​“Jeg​ ​tager​ ​ansvar​ ​for​ ​min​ ​egen​ ​læring​ ​og​ ​udvikling,​ ​fordi​ ​jeg​ ​forstår,​ ​at​ ​mine handlinger​ ​og​ ​vedholdenhed​ ​definerer​ ​min​ ​succes​ ​på​ ​og​ ​udenfor​ ​golfbanen.”

Det betyder jeg bla. gør følgende:
● Jeg kender mine værdier og jeg har modet til at handle ud fra dem.
● Jeg tager ansvar for at udarbejde og følge min trænings- og konkurrenceplan.
● Jeg træffer valg der er sunde og udviklende for mig, både fysisk og mentalt.
 

2. KVALITET:​ ​“Jeg​ ​fokuserer​ ​på​ ​mine​ ​egne​ ​præstationer​ ​–​ ​og​ ​arbejder​ ​målrettet​ ​med​ ​at​ ​optimere elementerne​ ​i​ ​mit​ ​spil.”

Det betyder jeg bla. gør følgende:
● Jeg er til stede i det jeg laver.
● Jeg er tålmodig og forstår at udvikling tager tid.
● Jeg arbejder målrettet med at udvikle min teknik, mine skills og min performance i den daglige træning, og har mod til at bruge det i konkurrence.
● Jeg har modet til at opleve de følelser, der er en del af at konkurrere.
 

3. SAMARBEJDE:​ ​“Jeg​ ​præsterer​ ​alene​ ​og​ ​indgår​ ​samtidig​ ​i​ ​et​ ​forpligtende​ ​samarbejde​ ​og​ ​værdsætter de​ ​muligheder​ ​jeg​ ​har.

Det betyder jeg bla. gør følgende:
● Jeg er ærlig overfor mig selv og andre.
● Jeg er opsøgende og afklarende og bruger de ressourcer jeg har adgang til.
● Jeg taler til andre, jeg taler ikke om andre.
● Jeg er bevidst om, at jeg giver energi i stedet for at tage energi.

Hvordan foregår udtagelsen?
Når en spiller udtages første gang er vurderingen baseret på observationer fra én eller flere ranglisteturneringer, og andre gange har landstræneren fået informationer om spilleren fra hjemmetræner, forældre, klubleder mv. Når spilleren skal vurderes til fortsat at være i en trup efter år 1, så er vurderingen baseret på landstrænerens egne erfaringer med spillerens evne til at matche værdierne.

De fleste spillere starter i Udviklingstruppen før de kommer i landsholds-trup. Til EM kan der udtages spillere, som ikke er i en Landsholds-trup, selvom det er det mest normale. En EM-udtagelse kan medføre en udtagelse til en Landsholds-trup, men det sker ikke automatisk.

Hvordan​ ​kommer​ ​jeg​ ​i​ ​udviklingstruppen?
1. Ved at have 2-6 år tilbage som junior i den følgende sæson - eks. har årgang 2009, 5 år tilbage inkl. sæson 2023.
2. Ved at ligge højt på den nationale rangliste i forhold til din årgang
3. Ved at have præsteret ekstraordinært i én eller flere turneringer
4. Ved at have særligt gode færdigheder eller potentiale på
5. Ved at matche værdierne som vi arbejder med i landsholdstrupperne; handlekraft, kvalitet og samarbejde

Hvornår​ ​udtages​ ​og​ ​udsluses​ ​spillere​ ​til​ ​udviklingstruppen?
1. Typisk udtages spillerne i starten af oktober og gælder 1 år frem
2. I særlige tilfælde kan der ske udtagelse på andre tidspunkter og den gælder frem til næste ca. 1. okt.
3. Udslusning sker normalt i september måned
4. I særlige tilfælde kan der ske udslusning på andre tidspunkter, såfremt landstræner og/eller spiller/forældre selv ønsker dette.

Hvilke​ ​typiske​ ​aktiviteter​ ​er​ ​der​ ​for​ ​udviklingstruppen?
● Der er 3 én-dags samlinger fordelt hhv- øst og vest for Storebælt
● Der er 2 to-dages samlinger for alle
● Der er én træningslejr i foråret over 4-6 dage
● Der er én prøvespilssamling i foråret forud for en juniorranglisteturnering.
● Der er enkelte udvalgte internationale turneringer, hvor flere Udviklingstrup-spillere kan blive udtaget til.
● Der er enkelte individuelle tilskud til internationale turneringer i løbet af sæsonen til udvalgte spillere

Hvilke​ ​udgifter​ ​skal​ ​jeg​ ​regne​ ​med​ ​som​ ​spiller​ ​i​ ​udviklingstruppen?
1. Transport til og fra samlinger og lejre
2. Overnatning og forplejning på samlinger
3. Udgift til statistik program (700-1000 kr per år)
4. Hel eller delvis egenbetaling ved deltagelse i international turnering
5. Samlet pakkepris på egenbetaling på træningslejr

Hvad​ ​er​ ​inkluderet?
1. Al undervisning og coaching af landstrænere og tilknyttede eksperter
2. Rejse og ophold mv. for landstrænere og tilknyttede eksperter
3. Træningsbolde og evt. spil på bane (gælder kun i DK - ikke i udlandet)

Opdateret 22. marts 2023

Træningssamlinger og -lejre

Landsholdsspillerne mødes typisk én gang om ugen i sæsonen til teknisk træning sammen med deres trupansvarlige landstræner.

Der trænes både øst og vest for Storebælt, som oftest i Ishøj og Tullamore. 

 

I perioden fra november til februar samles trupperne i Kokkedal eller Ikast Indoor Center og enkelte gange også i Idrættens Hus i Brøndby.

Udover den tekniske golftræning mødes spillerne til fysiske træningssessioner ca. 1 gang om måneden, hvor de arbejder med deres træningsprogrammer under vejledning af vores fysioterapeuter.


Ca. 2 gange om året arrangerer DGU træningslejre i udlandet for landsholdsspillerne. DGU finansierer ca. 2/3 af udgifterne til disse lejre og resten er som udgangspunkt egenbetaling.


Vi prioriterer endvidere at sende landsholdsspillerne til en lang række turneringer i ind- og udland i løbet af året. En stor del af disse er med delvis egenbetaling, mens andre turneringer og mesterskaber er fuldt dækket af DGU, f.eks. EM og VM.

 

Turneringstilskud og kørselsgodtgørelse

Spillertilskud

Når man bliver udtaget til landsholdet, er der mulighed for at få et individuelt økonomisk tilskud, som kan bruges til at dække udgifter ifb. med udvalgte udenlandske, internationale turneringer.  

 

I forlængelse af den enkelte turnering, skal der indsendes regnskab samt bilag til eliteadministrationen. 

PDF-skabelon til indsendelse af turneringsregnskab kan downloades her.

Excel fil til indsendelse af turneringsregnskab kan downloades her.

 

Kørselsgodtgørelse

Efter forudgående aftale med eliteadministrationen, er der i visse tilfælde mulighed for at få kørselsgodtgørelse. Det kan f.eks. være ved kørsel til træningssamlinger. Til sponsorarrangementer får man fuld kørselsgodtgørelse.

Hvis det er aftalt, at du skal have udbetalt kørselsgodtgørelse, skal du udfylde denne formular og indsende den til eliteadministrationen.

Gode råd til forældre til elitegolfspillere

Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel, uanset om det er i livet generelt eller i golfsporten specifikt. Undersøgelser inden for idrætsforskning viser, at trivsel er en forudsætning for børn og unges mulighed for at udvikle kompetence i idræt. Hvad golfkarrieren angår, er det derfor af stor betydning, at du - aktivt og i samarbejde med familien, skolen, golfklubben og landsholdet - forsøger at skabe et miljø, hvori dit barn kan trives som golfspiller.

Herunder kan du læse Dansk Golf Unions forældrevejledning. Nederst på siden finder du syv korte tips, som er værd at huske på. 

 

Trivsel er vigtig

Som forælder er det vigtigt, at du holder dig for øje, at dit barns golfkarriere er mere end antallet af slag på en runde. Hvis du ønsker dit barn en golfkarriere kendetegnet ved glæde, længerevarende succes og oplevelse af meningsfuldhed fra første til sidste slag, så handler det om at medvirke til, at dit barn hele tiden oplever trivsel og dermed grundlag for at udvikle sig.

Der er mange forskellige udfordringer i en golfspillers karriere. Som forælder har du afgørende indflydelse på, hvordan dit barns karrierevej former sig. Du har både indflydelse på, hvor hurtigt det går, hvilken vej det skal gå, og på hvilken måde dit barn lærer og udvikler sig.

Din indflydelse er almindeligvis mest markant op til 12-13 års alderen. Når dit barn kommer i puberteten er én af mange forandringer, at din indflydelse i de efterfølgende år vil være aftagende.
Måske ønsker du fortsat at være med til at definere mål og rammer for dit barns karriere under puberteten, men det er en nødvendig udvikling, at dit barn afprøver sin selvstændighed og træffer egne beslutninger, der både bringer noget godt og noget skidt med sig. Det er på denne måde, at dit barn oparbejder et stigende ejerskab for sin egen golfudvikling.

 

En ny periode

En golfspillers karriere består af forskellige perioder. Visse overgange mellem perioder kan forudsiges, og dermed kan man indstille golfspilleren på, hvad der skal ske i den nye periode. Eksempler på sådanne overgange er overgangen fra junior til senior, fra en type turnering til en anden, fra talent til elite, eller fra golfkarriere til civilkarriere.

Andre overgange er ikke på samme måde forudsigelige. Årsagerne kan være uventet trænerskifte, skade eller overtræning. For alle overgange gælder, at de karakteriseres af specifikke krav - udfordringer eller problemer - som golfspilleren skal håndtere for at udvikle sig i en positiv retning.

 

Fra støtte til selvstændighed

Det er vigtigt, at du som forælder støtter op om den daglige planlægning, så dit barn kan nå det hele, det vil sige nå at få vasket tøjet og pakket tasken, spist det rigtige og hvilet sig. Men husk, at målet med din støtte er selvstændighed og ansvarlighed hos dit barn. Det betyder, at støtten gradvist skal aftage, så dit barn på sigt selv kan pakke tasken, sørge for logistikken og få spist det rigtige.

Det er skævt, hvis en golfspiller på 17 år ikke kan spille en runde, fordi "min mor ikke har sørget for, at jeg har spist". Der følger helt sikkert diskussioner og konflikter med golfkarrieren, men det er ikke altid, at det har med golfen at gøre. Ofte har det at gøre med den almindelige og naturlige udvikling, som en 17-årig ung pige eller dreng gennemgår, uanset om der spilles golf eller ej.

 

Valg og fravalg

Hverdagen byder på mange udfordringer - og ind imellem også problemer. Der er mange valg, der skal træffes - og fravalg, der skal håndteres. Hvor meget skal der trænes i denne uge? Hvilke baner skal der spilles på? Hvordan kommer vi fra A til B? Og hvad med festen sammen med klassen på fredag?

Du kan støtte dit barn i at vælge til og fra ved at synliggøre mulige konsekvenser af de forskellige valg. Når dit barn fortæller om sine overvejelser for og imod for eksempel at spille en turnering frem for en anden, er det godt, at du fremhæver fordele og ulemper ved begge muligheder. Tilkendegiv også gerne, hvad du selv ville gøre, men husk, at der sandsynligvis ikke kommer noget positivt ud af at diktere hvad din 16-årige skal i denne sammenhæng.

Tag drøftelsen - og også konflikten, hvis det kommer dertil. Det gør ikke noget, at I er uenige, for det handler ikke om, hvem der bestemmer, men om at hjælpe dit barn til at foretage et bevidst valg.

 

Udvikling kræver mod og er en balanceakt

Elitesport er i konstant udvikling, og i elitesport og talentudvikling handler det grundlæggende om konstant at flytte og bryde grænser. Håndtering af udfordringerne i den daglige træning og evt. modstand over for forandringer er derfor en løbende proces og fokusområde, hvor usikkerhed, tvivl og frustrationer er en fast del af den proces.

 

Kend din rolle

Der er ofte mange forskellige mennesker omkring en golfspiller. Der er den daglige træner, landstræner, eksperterne (fysioterapeut, mental træner), lederne, forbundet, sportschefen, pressen, forældrene, kæresten, vennerne og familien. Alle i mere eller mindre veldefinerede roller. Som forælder er du oftest meget involveret i rollen som støttende og til tider styrende sparringspartner for dit golfspillende barn.
Et godt udgangspunkt for at kunne udfylde denne rolle er, at du har en forståelse for de udfordringer og problemstillinger, der er en naturlig del af dit barns golfmæssige udvikling - og dermed også en indsigt i den motivation, der er central for dit barns trivsel.

Det er ikke altid nemt at finde en balance imellem at være for meget eller for lidt involveret i ens barns golfkarriere. Er du for meget involveret med pres og store forventninger, så kommer der en reaktion fra dit barn før eller siden. Er du for lidt involveret og udviser mangel på interesse, ja så er det også forkert.

Det kan hjælpe dig til at finde frem til en god balance, hvis du afstemmer indbyrdes forventninger først med dit barn og dernæst med dit barns trænere og ledere.

- Hvad er egentlig god optræden for mig som forælder?
- Hvad har mit barn brug for af støtte i hverdagen og op til en turnering?
- ​Hvordan agerer andre forældre, som jeg synes har en god optræden og en mindre god optræden?    

Pointen er, at du som forælder skal støtte dit barn på en hensigtsmæssig måde - det vil sige med udgangspunkt i relationen til dit barns almene trivsel og udvikling - og lade dit barns trænere og ledere tage hånd om det træningsmæssige, præstationsorienterede og talentudviklingen i sin helhed.

 

Motivation

Motivation er selve grundlaget for, at dit barn spiller golf. Motivation er et samspil mellem en person og en situation. Det betyder, at golfspilleren i nogle situationer kan være motiveret af lysten til at lære nyt eller glæden ved golfspillet. I andre sammenhænge kan det være udfordringen ved at spille en bestemt turnering eller ved at konkurrere med de bedste på ranglisten.

Det betyder også, at motivationen kan variere i løbet af træningen, fra det ene træningspas til det andet og fra dag til dag. Motivationen kan afhænge af, hvordan golfspillerens dag har været indtil da, den sidste eller første bemærkning fra mor eller far på vej ud af døren, hvem der er til træning, trænerens attitude, situationen, og hvad der skal foregå til træning.

 

Vær bevidst om dit sprog

Den måde, du taler til dit barn på; den måde, du er sammen med dit barn på, og den måde, I taler sammen om andre golfspillere og deres forældre på, er med til at "skabe virkeligheden" for dit barn. Det bærer også den konsekvens med sig, at forældre, der taler nedsættende eller i negative vendinger til deres barn, påvirker barnets selvtillid og selvværd i negativ retning.

Far: "Det var noget skidt i dag! Du gør det godt nok dårligt!"

Søn: "Jamen, øh, jeg synes det gik nogenlunde, men jeg var ringe på greens..."

Far: "Ja, det så jeg godt, det var elendigt, du dummer dig altså også, du læser simpelthen ikke de greens rigtigt..."

 

Relation før præstation

Forældre kan af forskellige årsager fokusere meget på resultatet og præstationen. Det er centralt, at du som forælder er optaget af dit barns resultat og præstation via jeres relation. Det betyder, at du først og fremmest skal se og høre på, hvordan dit barn har oplevet træningen, runden eller turneringen.

Relationen til dit barn kommer før dit barns præstation!

Dybest set er det jo dit barn, der har betydning i jeres liv - og ikke golfspilleren. Og dybest set er rundens score på 71 eller 72 mindre betydningsfuld end relationen, samværet og det liv, der skal leves uden golf.

 

Støtte under konkurrence

Når dit barn har tee'et ud, er han eller hun i høj grad overladt til sig selv. Men uanset om du følger med rundt, så kan det være en god ting, at du som forælder forholder dig aktivt til din egen rolle før, under og efter en match. 

Du skal være opmærksom på, at DGU har caddie-forbud i alle juniorturneringer og at der findes en særlig turneringsvejledning til forældre og tilskuere, der følger med rundt på banen. Her beskrives konkret hvad du som forælder hhv. må, ikke må, og hvad du bør undgå. Folderen udleveres på turneringskontoret.

Forbuddet mod at have caddie i de unge år, er baseret på de forskellige udviklingstrin, der beskrevet i bogen ”Aldersrelateret træning i Golf” og er indført for at understøtte læring og udvikling under turnering, frem for at fokusere for tidligt på resultatoptimering. Forbuddet giver i højere grad juniorspilleren mulighed for at udvikle selvstændighed og erfare konsekvensen af egne beslutninger, men det vil også styrke samværet og dialogen med de andre juniorer.

For de meget dygtige juniorer, der kan spille med i voksen-eliteturneringer, gælder forbuddet kun i få udvalgte turneringer. Men da selv landsholdsspillere har meget at lære, inden man når et fornuftigt internationalt niveau, og ligeledes kan have gavn af at styrke relationerne til med- og modspillere, så anbefales det, at forældre ikke går caddie i voksenturneringer. Caddie-muligheden er primært tiltænkt klubkammerater eller andre jævnaldrende. 

 

Før turneringen

Det er vigtigt for forholdet mellem dig og dit barn at I afstemmer forventningerne indbyrdes før turneringen:

Hvad er målsætningen for dagens runde?
Hvordan ser dagen ud?
Er der noget særligt, du skal opmærksom på som forælder?
Hvilke forventninger har dit barn til dig og din deltagelse?

Disse forventningsafstemninger handler altid om balance, for hvad skaber selvstændighed på den lange bane? "Far, du skal rense mine jern og bære min bag, og mor, du skal smøre et rundstykke og finde kakaoen frem, for ellers har jeg ikke tid til at fokusere på mit spil". 

Overvej hvor meget golf I skal tale om på hjemturen. Hvad er hensigtsmæssigt for dit barn? Det er fint at tale om alt andet end golf, og det er i orden at være stille.

Overvej også din egen måde at gå ind i snakken på - er du mest konstaterende; "Jeg kunne se, at det var godt for dig, at du gjorde det...", eller stiller du mest reflekterende spørgsmål; "hvordan har du det? - hvad skal du bruge tiden til fra nu og frem til 1. tee?".

Hvis du er for konstaterende, kan det på den korte bane medføre, at samtalen "lukkes ned", og på den lange bane, at dit barn ikke tænker selv og lærer at mærke efter; "hvordan er det nu lige, jeg skal gøre det her?". Derfor: Gå aktivt ind i samtalen og i rollen som støttende forælder, men husk at arbejde hen imod en selvstændig og ansvarlig golfspiller.

 

Under turneringen

Der skal støtte til med udgangspunkt i relationen. Vis de følelser, der er forbundet med at være tilskuer, og husk at din adfærd er med til at “skabe virkeligheden” for dit barn. Husk på, at det, der betyder noget, er, at dit barn gør det, som giver mening for ham eller hende.

Overvej dit kropssprog og din attitude. Ser du bekymret ud? Ryster du meget på hovedet, når det ikke kører?

Hvilken betydning har dit kropssprog for dit barns spil? Og har I egentlig talt om, hvad han eller hun synes om det?

Dyrk samværet med andre forældre - det er ikke krig med golf og I er rollemodeller. Drik en kop kaffe sammen og spørg ind til, hvordan det går uden for golfbanen. Når jeres børn ser, at I har en god dialog sammen, vil de også i langt højere grad kunne snakke sammen på en god måde.

 

Efter turneringen

Tab og vind med stil - man vinder ikke hver gang. Derfor er det vigtigt, at I inden turneringen har afstemt forventningerne.  Det er okay, at være skuffet, hvis spillet ikke har fungeret, men sæt sammen en tidshorisont for skuffelsen. Forsøg at sætte tid på, hvor lang tid der skal gå med at være skuffet og hænge med hovedet. Et godt princip kan være at "lukke runden", inden dagen er omme.

Skriv gerne et par stikord ned om, hvad der fungerede, og hvad der skal optimeres. Hvis der skal spilles igen om to timer, så skal der nulstilles, defineres nye mål og fokuspunkter og gøres klar til næste runde. Så fokuser på det positive og fremhæv det, der fungerer - og det, der kan læres af selv den vanskeligste og mest uretfærdige situation.

Husk på, at relationen går frem for præstationen. Golf er vigtigt, men det er ikke det vigtigste i livet.

 

Syv gode tips, der er værd at huske!

- Støt op om den daglige planlægning – men husk: Målet er selvstændighed og ansvarlighed! 

- Afstem forventningerne med dit barn. Hvad forventer du af mig? Og hvad forventer jeg af dig?

- Der er mange valg – og fravalg. Støt dit barn og synliggør mulige konsekvenser af forskellige valg og husk, at børn også udvikler sig, når de ikke dyrker sport!

- Overvej om caddie-rollen kan forenes med forældrerollen og dit barns muligheder for at træffe selvstændige valg og lære af egne erfaringer. DGU anbefaler, at forældre ikke går caddie!

- Lad trænere og coaches gøre deres arbejde - og støt dit barn i at have dialog med trænerne!

- Tag udgangspunkt i relationen til dit barn – lad trænerne tage sig af præstationen!

- Respekter dommere, ledere og officials – husk på, du er også en rollemodel, så dyrk rollen som forældresupporter med positiv stil!

Vil du vide mere?

Team Danmark har også nogle kort råd til forældre her.

Kontakt:

Claus Mølholm
Eliteansvarlig
+45 2889 5139
cml@dgu.org

eller

Katrine Kring Lorentzen
Landsholdskoordinator
+45 2426 9793
klo@dgu.org

Registrering af hjemmeklub

Af og til oplever vi, at vores landsholdsspillere har 2-3 fuldtidsmedlemskaber af danske golfklubber. 

Det må man selvfølgelig meget gerne have, men spillerne skal være opmærksomme på følgende:

 

- Man kan kun have hjemmeklub i én klub. Den klub man ønsker at have som hjemmeklub, skal aktivt markere det i golfbox.

- Derudover er det spillerens ansvar at oplyse alle de øvrige klubber, som han/hun er medlem af, hvilken klub han/hun har som hjemmeklub og hvad deres medlemsnummer er. Det skal de pågældende klubber nemlig registrere i golfbox, for at sikre, at spillerens handicap registreres korrekt i alle de klubber de er medlem af.

 

Hvis disse oplysninger mangler i golfbox, vil der ske følgende uhensigtsmæssige ting:

 

- Spilleren kan stå registreret med 2-3 forskellige handicaps i vores database - det er upraktisk og vildledende, når vi skal hente handicaps til f.eks. turneringstilmelding.

- Spilleren kan fejlagtigt stå registreret med 2-3 hjemmeklubber. Det er "ulovligt" at have mere end én hjemmeklub og det kan skabe problemer i f.eks. Danmarksturneringen eller ift. spillerens forpligtelser i handicapsystemet. 

 

Så derfor denne opfordring: Har man mere end ét medlemskab af en golfklub, så tag fat i alle klubberne og sørg for at der er styr på div. oplysninger og hjemmeklubregistrering. 

God opførsel og etikette

Vi forventer, at både du og dine forældre altid optræder som gode rollemodeller og værdige re­præsentanter for DGU.

Det betyder bl.a. at I efterlever almindelige regler for god tone og opførsel, samt følgende regelsæt:

 • DGU’s turneringsbestemmelser

 • DGU’s forældrevejledning

 • Golfklubbernes Ordens- ­og Etiketteregler

 • R&A’s Golf­ og Amatørregler

 • WADA og Anti­Doping Danmarks Reg­ler og Love

 • Spillerens ansvar som beskrevet i World Handicap systemet

 • DIF’s Matchfixingregler

Matchfixing i idræt

Matchfixing

Danmarks Idrætsforbund har regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, som skal overholdes. Reglerne omfatter alle udøvere, trænere, ledere, dommere m.fl. i alle idrætsgrene under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Matchfixing er bevidst manipulation af idrætskonkurrencer, herunder sportskampe. Kort fortalt: Aftalt spil.

Aftalt spil er det modsatte af fair play, og aftalt spil går ud over tilskuernes lyst til at følge idrætskonkurrencerne. Matchfixing fjerner den usikkerhed, der normalt er forbundet med idrætskonkurrencer og udgør en alvorlig trussel mod idrættens troværdighed og spillets regler og værdier.

Der er for eksempel tale om matchfixing, hvis resultatet af en idrætskonkurrence forsøges påvirket uretmæssigt, eller hvis resultatet er aftalt på forhånd, fordi man vil opnå en fordel eller en økonomisk gevinst for sig selv eller andre. En sportsudøver kan fx tabe en kamp med vilje, fordi en anden har tilbudt vedkommende et pengebeløb.

Matchfixing er derfor for eksempel:

 • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence

 • Forsætlig underpræstation

 • Forsætligt nederlag i en konkurrence

Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Tilsvarende former for ”uetisk adfærd” er også omfattet af reglerne og dermed forbudt:

 • Misbrug af intern viden, fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)

 • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr

 • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence


Spil på egen sejr er forbudt

Forbuddet mod spil på egen kamp, gælder også spil på egen sejr. Det er der flere grunde til:

 • Der kan opstå interessekonflikter, hvad enten det er spil på sejren alene eller et bestemt resultat (fx match i matchen). De kortsigtede økonomiske mål kan på den måde overtrumfe de langsigtede sportslige mål.

 • Konsekvensen kan være generel mistænkeliggørelse af idrættens aktører.

 • Udøvere, som har sat penge på egen sejr, vil kunne være mere tilbøjelig til at træde uden for spillets rammer og glemme alt om fair play. Fx vil udøveren måske forsøge at snyde for at få bettet til at gå hjem.

 • Der kan også opstå mistanke om, at en udøver, der har spillet på egen sejr, er stråmand for en udøver på modstanderholdet, der så slipper for at skulle spille på nederlag i egen kamp.

 • Spil på egen sejr kan også være første skridt ind på en glidebane, der kan føre til langt alvorligere forseelser, hvor udøvere forsøger at manipulere resultater for at opnå en økonomisk gevinst.

​Derudover gør DIF-idrættens nul-tolerance-politik det enkelt at forholde sig til reglerne, idet det er forbudt at spille på alle udfald af egne kampe. Og forbuddet mod spil på egen sejr kan forhåbentlig også påvirke spiladfærden hos idrættens aktører og dermed bidrage til at forebygge ludomani.

Sanktioner

Overtrædes reglerne om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd, kan der sanktioneres med udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater. Et uafhængigt matchfixingnævn under DIF afgør sager, der indbringes for nævnet af DIF’s matchfixingsekretariat.

Samarbejde med Team Danmark

DGU har et tæt samarbejde med Team Danmark (TD), og spillerne i DGU's trupper er alle indplaceret i TD's forskellige gruppeordninger.

De fleste spillere i vores proteam har f.eks. direkte adgang til behandling hos TD's fysiske eksperter og diætister, mens landsholdsspillerne bl.a. har mulighed for at få et medlemskab hos Fitness World gennem TD. 

Team Danmark er også en stærk medspiller på uddannelsesområdet og i et andet menupunkt 'Ungdomsuddannelse' kan du læse mere om muligheden for at blive sportsligt godkendt på din ungdomsuddannelse, så du f.eks. kan have lovligt fravær ifb. med træning og turnering eller få ekstraundervisning, hvis du er kommet bagefter undervisningen.


Team Danmark yder hvert år stor økonomisk støtte til DGU's eliteudviklingsarbejde og vi har en fast sportskonsulent tilknyttet, som vi kan sparre med ift. vores elite- og landsholdsarbejde. 

Antidopingregler og samarbejde med Anti Doping Danmark

Antidopingregler og samarbejde med Anti Doping Danmark

Opdateret 27. september 2023 - den fulde tekst kan hentes som PDF her.

Værd at vide om antidopingreglerne for elitegolfspillere
Vi har udarbejdet en pjece, som beskriver de vigtigste antidopingregler for elitegolfspillere.
Download pjecen her.

Generelt
Antidopingregler er idrætsregler, der gælder på helt samme måde, som alle de andre regler der gælder når man spiller golf, eller har et træner- eller lederansvar. Antidopingreglerne er et internationalt, standardiseret og sammenhængende regelsæt i idrætten, der skal beskytte den enkelte udøver og sikre fair træning og konkurrence for alle. 

Der er to sæt antidopingregler i idrætten i Danmark: ’De nationale antidopingregler’ og ’Dopingreglement for motionsidræt’. Førstnævnte gælder for den organiserede elite- og konkurrenceidræt, mens andennævnte gælder for den organiserede motionsidræt. Yderligere gælder der en række regler for medlemmer af kommercielle fitnesscentre, som har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD).

Som udgangspunkt gælder “De nationale antidopingregler” i samtlige DGU turneringer og mesterskaber, samt i officielle klubturneringer og lignende konkurrencer, som afvikles i en DGU-medlemsklub.

Undtaget herfor er officielle world tour turneringer, samt feeder tours under disse. Her gælder de respektive golf tours egne anti-doping politikker. Dog er det således, at såfremt professionelle tourspillere træner eller spiller turnering i danske klubber, gælder de nationale antidopingregler i disse situationer.   

Helt almindelige golfspillere, der ikke deltager i konkurrencer - dvs. primært spiller privat og/eller uofficielle turneringer - vil som udgangspunkt være omfattet af “’Dopingreglement for motionsidræt’.

Læs mere om de nationale regler for antidoping her.

Særligt for idrætsudøvere, trænere og ledere 

Objektivt ansvar
Som idrætsudøver har du objektivt ansvar! Det betyder, at du har ansvar for hvilke stoffer, der er i din krop. Og du står altid til ansvar for en positiv dopingprøve, også selvom den ikke er som følge af bevidst doping.

Tjek din medicin
Idrætsudøvere, der behandles med medicin, skal altid undersøge, om medicinen er tilladt at bruge i idrætten. Noget medicin er tilladt uden for konkurrence, men forbudt i selve konkurrencen. Du kan tjekke status på alle lægemidler, som er godkendt i Danmark, på ADDs hjemmeside her eller direkte i ADD’s medicin app.

Medicin i udlandet
Medicin købt uden for Danmark skal tjekkes I det land, det er købt. Medicin, som købes i udlandet, kan fx have samme produktnavn som medicin købt i Danmark, men indholdsstofferne kan være forskellige. Det betyder, at du kan risikere at medicin, som er købt i udlandet, indeholder stoffer der er på Dopinglisten. Flere og flere lande har indført online medicinsøgning, som kan bruges, når der købes medicin i udlandet. Tjek hvilke lande, der tilbyder online medicinsøgning her.

Dopinglisten
Dopinglisten indeholder navne på aktive indholdsstoffer og forbudte metoder. Dopinglisten omfatter 1) stoffer og metoder, der er forbudt til enhver tid (både i- og udenfor konkurrence), 2) stoffer og metoder forbudt i konkurrence og 3) stoffer der er forbudt i visse sportsgrene. Tjek Dopinglisten her.

Dispensation for brug af medicin der indeholder stoffer på Dopinglisten (TUE)
Diagnoser, der kræver behandling, der ikke er tilladt i henhold til antidopingreglerne, er ikke ensbetydende, at du ikke kan dyrke idræt på eliteniveau. Hvis du lever op til en række krav, kan du søge om at få en medicinsk dispensation, en såkaldt TUE (Therapeutic Use Exemption).

Om du skal søge en dispensation eller ej afhænger af flere faktorer, bla. din alder og hvilken type idrætsudøver du er. Kun international og national elite - dvs. landshold, ProTeam og udvalgte danske professionelle spillere - skal søge proaktivt sammen med din læge, hvis der ikke findes et andet præparat, der ikke er på Dopinglisten og dermed ikke kræver dispensation.

Øvrige golfspillere over 15 år og som deltager i officielle konkurrencer, skal blot søge retroaktivt på forespørgsel fra ADD. Husk, at du altid skal dokumentere dit medicinske behov for forbudte stoffer og metoder på Dopinglisten.

Motionister, der ikke deltager i konkurrencer, skal blot oplyse om brug af forbudte stoffer og metoder ved en eventuel dopingkontrol og kunne dokumentere brugen efterfølgende på baggrund af en lægejournal. Her behøver du altså ingen medicinsk dispensation (TUE) på forhånd.

I denne guide kan du læse om reglerne for at søge medicinsk dispensation (TUE).

Dopingkontrol
Bliver du indkaldt til dopingkontrol, er du forpligtet til at medvirke ved dopingkontrollen på det tidspunkt og sted, som Anti Doping Danmark bestemmer. Kontrol kan finde sted både i og uden for konkurrence. En dopingprøve kan indebære kontrol med urinprøve, blodprøve og/eller blodprik (Dried Blood Spot).

Se hvordan en dopingkontrol foregår her

Trænere og støttepersonale
Antidopingreglerne gælder både for spillere og organisationer. Trænere og støttepersonale (holdkaptajner, managers, caddies mv.) har også et ansvar og kan idømmes sanktioner. 

Gratis onlinekurser
ADD har udarbejdet flere gratis onlinekurser, som frit kan benyttes af alle. Kurserne finder man på ADD's uddannelsesside.

Det er et krav, at alle landsholds- og Pro Team-spillere gennemfører Antidoping 1 - konkurrenceidræt. Det anbefales, at alle andre elitespillere, der deltager i professionelle turneringer og nationale mesterskaber også gennemfører kurset.

For trænere og stab omkring landsholdene er det et krav, at alle gennemfører Antidopingvejledning for trænere og ledere til eliteidrætsudøvere.
Det anbefales, at alle andre trænere og ledere, der har en rolle overfor andre elitespillere, også gennemfører dette kursus.

Forældre til landsholdsspillere og andre elitespillere opfordres til at gennemføre Antidopingvejledning for forældre til eliteidrætsudøvere.

Nyttige links
Anti Doping Danmark: www.antidoping.dk
World Anti-Doping Agency (WADA): www.wada-ama.org

Kendskab til distribution, besiddelse eller brug af doping
Giv din viden videre. Anti Doping Danmark (ADD) administrerer et indberetningssystem, hvor alle kan indberette viden eller mistanke om doping og matchfixing gennem sikre systemer. ADD samler informationer, validerer dem, vurderer dem og viderebringer eventuelle sager til relevante organisationer og myndigheder. Se mere her.

Særligt for personer med en ansvarsfunktion

Dopingregistret
Dopingregistret er et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der har en dopingsanktion. Man søger i registret ved hjælp af et kendt CPR-nr. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret. Personer med en ansvarsfunktion og/eller ansættelse i DGU, eller en klub med medlemskab af DGU, kan få adgang til registret.

Læs mere om udelukkelser og Dopingregistret her.
Log ind i Dopingregistret her.
 

Uddannelse og sportslig godkendelse

Når man bliver en del af DGU's udviklingstrup eller landshold åbnes der for en række muligheder i forbindelse med ungdomsuddannelsesforløb.

 

Man kan bl.a. søge om sportslig godkendelse, hvilket betyder, at den enkelte spiller kan få adgang til supplerende undervisning, forlængelse af ungdomsuddannelse, flytning af eksamen m.m.  Læs mere herom på Team Danmarks hjemmeside 

Hvis du skal søge om sportslig godkendelse, skal din ansøgning være modtaget hos Team Danmark i starten af januar. Læs mere på denne side. 

 

Team Danmark har udpeget 28 uddannelsesinstitutioner til uddannelsespartnere. Skolerne opfylder en lang række kvalitative kriterier og Team Danmark opfordrer til, at relevante atleter søger ind på en af uddannelsespartnerskolerne.

Der er erfaring for, at det for langt de flestes vedkommende giver de bedste forudsætninger for at lykkes med både ungdomsuddannelse og elitesport.

 

Link til oversigt over uddannelsespartnere

Liste over andre skoler med særlige tilbud målrettet eliteidræt

Collegegolf i USA

Mange unge danske golfspillere vælger i disse år at kombinere uddannelse og golf på et collegeophold i USA. Her får man en helt unik mulighed for at få en uddannelse, samtidig med at man kan udvikle sit golfspil.

 

Går du også med tanker om collegegolf i USA, så er der lidt information at finde på denne side. Informationerne skal ikke regnes for en færdig køreplan for din ansøgningsproces. DGU beskæftiger sig ikke med rådgivning i forhold til uddannelse i udlandet og yder heller ikke økonomisk støtte hertil. Nedenstående er derimod tænkt som inspiration og gode råd.

 

Se også Team Danmarks gode råd om scholarships og konvertering af karakterer: Team Danmark

 

Tidsperspektiv og valg af skole

 • Vær ude i rigtig god tid! Grundreglen er, at du skal starte din proces mindst et år, før du påtænker at starte på college i USA. Selve processen med at finde og skabe kontakt til et golfcollege/universitet samt planlægge opholdet bør påbegyndes mindst et år før selve afrejsen. Skoleåret i USA begynder ca. midt i august og sluttes midt i maj.
  Undersøg, hvilke tidsfrister der er gældende for de universiteter, du søger ind på.

 

 • Rekvirer PING's bog American College Golf Guide, som også findes online på nettet. Gå ind på www.collegegolf.com eller www.golfweek.com.
  Alle golfcolleges/universiteter står heri med angivelse af, hvad det koster at gå på det pågældende universitet. Herudover finder du informationer omkring det at søge scholarship, samt hvad NCAA forlanger.

 

Adgangskrav og test

 • De fleste universiteter vil forlange, at man tager en TOEFL-test, der er en ren engelsk sprogtest. Se www.ets.org for mere info.
  Derudover skal man igennem en en SAT-test, der er en kombineret sprog- og matematiktest. Se mere på www.collegeboard.com.
  SAT-testen kan tages på Copenhagen International School i Hellerup, mens TOEFL-testen kan tages i Malmö.

 

 • Kontakt evt. studievejlederen på din skole for information og hjælp til tilmelding af de tests, der kræves. De fleste universiteter i USA kræver, at du har bestået disse tests og flere trænere vælger først at tale med dig, når du kan fremvise testresultaterne.

 

Motiveret ansøgning

 • Når du har fundet ud af, hvilke colleges/universiteter der er interessante for dig, skal du skrive en ansøgning. PING-bogen har gode råd for udformningen af ansøgningen, men vær opmærksom på, at det gælder om at sætte sit personlige præg på ansøgningen. Denne skal være unik, for at trænerne på stedet skal lægge mærke til netop dig. Trænerne får formentlig omkring ti håbefulde ansøgninger om dagen.

 

 • Det gælder om at "sælge sig selv", og du skal selvfølgelig undersøge, om der er mulighed for scholarship. Chancerne for evt. scholarship øges, hvis du søger ind på de skoler, der svarer til din nuværende spillestandard og hvor du kan se, at du vil kunne forbedre holdet.

 

 • Det er en god idé at vedlægge anbefalinger fra f.eks. en lærer, træner m.m. samt dine karakterer (en oversættelse eller beskrivelse heraf). En videooptagelse af dit sving med kommentar fra træneren vil helt sikkert være et plus.

 

Økonomi og visum

 • Undersøg mulighederne for SU eller studielån under opholdet i USA. Undersøg ligeledes, hvilke stipendier der kan søges via fonde og stiftelser samt kulturfonde i Danmark. En god idé er at søge via internettet eller evt. på biblioteket, hvor der oftest er referencer hertil.

 

 • Visum er påkrævet og kan rekvireres hos US Embassy i Danmark  www.usembassy.dk

 

Erfaringer fra andre

 • Tag evt. kontakt til andre spillere, der har været eller er på golfcollege i USA . Kontakt DGU for oplysning om spillernes kontaktinformationer.

 

 • Tag evt. kontakt til en professionel agent - eks. Ethos CollegeBMRKilroy eller Athletes USA - der kan hjælpe med at skaffe et scholarship - som regel uden udgift, hvis det ikke lykkes.

 

 • Måske har du mulighed for at spille en eller flere turneringer, hvor der er collegetrænerne til stede f. eks. turneringer på den amerikanske juniortour AJGA-tour www.ajga.org eller andre større eliteturneringer i Europa.

 

 

 • Der er mange tidsfrister at tage hensyn til i en lang ansøgningsproces. Gør derfor dig selv den tjeneste at få tjek på ALLE tidsfrister som det allerførste - før evt. en lille kalender eller dagbog, så har du et bedre overblik over hele processen og risikerer ikke, at opholdet går i vasken, fordi du f.eks. ikke har fået søgt om visum i rette tid.

Trænernetværk

Hvem kan være med i netværket:
Trænere der har spillere der er en del af Dansk Golf Unions elitearbejde. Når en spiller angiver dig som træner vil du modtage en invitation til netværket.

Vision:
Bidrage til at skabe den første danske major vinder.

At være det førende land i verden til at uddanne landsholdsspillere til at blive succesfulde på PGA Tour, European Tour, LPGA Tour eller Ladies European Tour.

Mål:
At netværket bidrager til den enkeltes kompetenceudvikling og vi i fællesskab kan blive førende i forståelsen af udviklingstrinene fra landsholdsspiller til verdensklassespiller og den praktiske applikation af denne viden.

Form:
Netværket mødes 1-2 gange årligt til netværksmøder hvor man deltager for at bidrage til ovenstående mål. I hverdagen lever netværket som en Facebook gruppe.

Alle er velkomne til at deltage i landsholdstræninger og samlinger.

Ressourcer:
Alle kan tilbyde netværket noget i form af viden, erfaringer, kompetencer og kontakter.

Adfærd:
Med udgangspunkt i respekten for den enkelte træner og gruppen - kan vi udfordre, dele og feedbacke hinanden.

Det vil sige at vi kan vidensdele - dele videoer - oplæg - bøger og andre interessante ting, samt spørge om feedback fra andre trænere i forhold til udfordringer, øvelser test mm.

Værdier - hvad skal kendetegne netværket:

 • Handlekraftig

 • Værdiskabende

 • Samarbejde

 • Imødekommende

Danmarks Atletkomite

Danmarks Atletkomité er alle danske landsholdsatleters samlende talerør, og er sat i verden for at samle og repræsentere dem alle.

Komiteen arbejder for at sikre atleters forhold, vilkår og rettigheder, og har frem til 2027 fokus på atleters trivsel, atleters miljø og rammer og atleternes politiske stemme.

Derudover har er de også en rådgivende funktion både over for Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark, men også hvis atleter pludselig står alene i sager om f.eks. deres trivsel eller deres rammer.

”Det er vigtigt, at alle eliteatleter ved, at vi eksisterer, og støtter samt guider dem på bedst mulig vis derhen, hvor de kan få hjælp, når jorden ryster.” Formand, Asger Fischer Mølgaard.

Man kan kontakte komiteen via enten vores instagram profil ”Danmarks Atletkomite”, direkte til komiteens medlemmer eller til komiteens selvstændige sekretariat. Læs mere om Danmarks Atletkomite og find kontakt informationer her: https://www.dif.dk/om-dif/udvalg-og-naevn/danmarks-atletkomite