Submitted by lfi on

Sanktioner

Ved grove tilfælde af NR, DQ, dårlig opførsel og overtrædelse af Etisk Kodeks, samt ved overtrædelse af Matchfixing- eller doping-regler kan en spiller idømmes en disciplinær sanktion fra advarsel til spilleforbud i en periode fra både DGU- og klubarrangerede ranglisteturneringer i den danske sæson.

Sæsonen regnes fra første ranglisteturnering i foråret til den sidst tællende ranglisteturnering i efteråret på dansk jord og som den pågældende spiller har mulighed for at deltage i. Hvis karantænen ikke er overstået inden sæsonafslutning overføres de resterende dage til den kommende sæson.

Sanktionen kan, efter behørig sagsbehandling, idømmes en spiller uanset om forseelsen er sket under en DGU-turnering eller en klubarrangeret ranglisteturnering. En mildere sanktion end decideret spilleforbud kan være fratagelse af retten til at få registreret ranglisteresultater i en periode.

Der gøres opmærksom på, at Etisk Kodeks også omfatter spillerens caddy, forældre, træner eller andre personer, der har relation til spilleren og som følger denne til en ranglisteturnering.