Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Turneringer

SKAL

 • Klubben skal nedsætte et turneringsudvalg, som har det overordnede turneringsansvar.

 • Klubbens turneringer skal overholde R&A's Golfregler og de af DGU godkendte lokalregler. Visse typer af specialturneringer vil dog kunne indebære, at man for at kunne gennemføre turneringen afviger fra Golfreglerne, hvilket da vil være tilladt. 

 • I klubbens turneringer skal ligeledes såvel handicapreglerne som Amatørreglerne overholdes.

 • Turneringsudvalget skal udforme og offentliggøre klare og tydelige turneringsbetingelser - både de generelle betingelser for alle klubbens turneringer og de specifikke for de individuelle turneringer.

 • For enhver turnering skal der være udpeget mindst en turneringsleder. 

 • Klubben skal udarbejde planer for evakuering af spillere, turneringsfrivillige og andre fra banen i tilfælde af farligt vejr.

 

BØR

 • Hvert medlem af turneringsudvalget bør gøre sig bekendt med "DGU´s turneringshåndbog".

 • Turneringsudvalget bør sørge for, at alle udvalgsmedlemmer, der fungerer som turneringsledere, som min. har gennemgået DGU’s Turneringslederkursus Level 1 (online kursus), eller har tilsvarende viden. Det anbefales desuden, at der i turneringsudvalget altid er mindst en person, der har viden og turneringsledererfaring svarende til DGU Turneringslederkursus 2 niveau.

 • Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt turneringstilbud - under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer. HUSK at alle turneringer ikke behøver at være 18 hullers runder.

 • Klubben bør promovere egne turneringer via klubblad, hjemmeside, facebook m.m. og sørge for løbende at udbrede informationer om turneringer. Herunder også sørge for en let tilmeldings- og afbudsprocedure.

 • Klubben bør tage stilling til, om adgang til de enkelte turneringer skal være begrænset mht. alder og handicap. Tages der ikke stilling til dette, er turneringen åben for alle tilmeldte. DGU anbefaler, at almindelige klubturneringer er åbne for alle medlemmer.

 • Klubben bør anvende de samme aldersgrupper, handicapgrupper og inddelinger som anvendes i DGU, det samme gælder de anbefalede teesteder, spilformer m.m. ud fra alder og handicap. 

 • Alle klubber bør afvikle klubmesterskaber på en eller to af de planlagte klubmesterskabsweekender i DGU’s turneringskalender for sæsonen. De to weekender ligger typisk ultimo august og medio september måned. Klubmesterskaberne kan være delt op så man afvikler slagspil den ene weekend og hulspil den anden weekend. Klubmesterskaber bør være inddelt i aldersgrupper og rækker, som afspejler de deltagere som man har i klubben. DGU anbefaler at man som min. afvikler et dame og et herre klubmesterskab hvert år, hvis man så også har nok juniorer (piger/drenge), senior, og veteraner, så bør man også afvikle klubmesterskaber i disse aldersgrupper.

 

EN GOD IDÉ

 • Det vil være en god idé at afvikle klubmesterskaber i de samme aldersgrupper i en årrække, og dermed have vandrepokaler (spillerne) og klubmesterne (skilte) hængende i klubhuset.

 • Det er en god idé, at turneringsudvalget udarbejder et idékatalog, som understøtter målet om at øge deltagerantallet i klubturneringer.

 • I forhold til at skabe et varieret turneringsudbud kan det være en god idé også at tilbyde specialturneringer. Specialturneringer kunne f.eks. være: makker/parturneringer, flagturneringer og lign.

 • Det kan være en god idé at kontakte naboklubber for evt. at arrangere fælles turneringer. 

 • Det kan være en god ide ved sæsonstart at publicere en turneringsoversigt hvoraf der fremgår turneringsdato, spilleform, tilmeldingsfrister m.m.