Submitted by lfi on
Bestyrelsesarbejde Golf Kursus

Vision og rolle

Formålsparagraf

Dansk Golf Unions formål er som interesseorganisation for DGU´s medlemmer at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af muligheder for udøvelse af alle DGU's aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø.

 

Vision

Mission: Dansk Golf Union arbejder for udbredelse og forbedring af mulighederne for golfsporten i Danmark.

Vision: Dansk Golf Union vil være den førende interesseorganisation i sportens verden, der skaber succesfulde klubber og sportslige resultater.

Værdier: Handlekraftig, Værdiskabende og Imødekommende

Barren er sat højt, men ikke for højt. Både i kraft af handlinger og kompetente medarbejdere er vi rustet til at gøre visionen til mere end blot ord.


Strategiske indsatsområder (i ikke-prioriteret rækkefølge):

- At øge antallet af aktive golfspillere i Danmark

- At fastholde et elite- og talentarbejde på højeste niveau

- At forbedre golfsportens rammebetingelser

- At skabe værdi for de danske golfklubber

- At fremme bæredygtig drift af golfbaner

 

Løfte: Spil med

Spil med-løftet skal vise, hvordan vi agerer imødekommende overfor omverdenen, og løftet skal samtidig bruges til at synliggøre, at golfsporten er en sport, der kan dyrkes hele livet og af alle uanset alder.

Code of Conduct

Dansk Golf Union har udarbejdet et Code of Conduct for golfsporten. Idéen om udarbejdelse af et egentligt kodeks er ny, men bygger på kendte principper, vi længe har ageret efter.  

Dansk Golf Unions Code of Conduct kan du læse her (pdf).