Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Elitearbejde

BØR

 • Der bør skabes en samarbejdende enhed (eksempelvis sportsudvalg) bestående af træner, elite- og juniorudvalg, turneringsudvalg og eventuelt begynderudvalg. Dette for at sikre en rød tråd mellem de spiller-udviklende aktiviteter.

 • Der bør være formuleret et formål, vision eller generel målsætning med elitearbejdet i klubben, samt konkrete resultatmæssige målsætninger for hver sæson for hver trup og hvert hold. 

 • Har klubben sideløbende et ønske om at understøtte individuelle spilleres udvikling/karriere bør der i samarbejde med spillerne aftales individuelle målsætninger og afstemme disse med relevante hold-målsætninger og hold-aktiviteter. 

 • Klubben bør beskrive kriterier for udtagelse til klubbens hold, gerne gradueret i forhold til niveau, alder og ambitioner. Beskrivelsen bør omhandle krav og forventninger til eksempelvis indsats og opførsel for spillerne, men også hvad der stilles til rådighed for spillerne på respektive hold eller andre grupperinger.  

 • Årsplaner bør udarbejdes med organisering af aktiviteter for den enkelte spiller, holdet og for eliteudvalget, som indeholder samtlige elementer i forhold til den tekniske del af spillet (langt spil/kort spil/approach/putning/etc.) og meget gerne også for øvrige elementer (fysisk, mentalt, taktik/strategi, planlægning m.m.) som understøtter en golfpræstation.

 • Der bør skabes et udviklingsmiljø med fokus på relationer og udvikling af færdigheder, som beskrevet i "Aldersrelateret træning i golf".

 • Klubben bør gå efter at skabe en reflekterende spiller, som bliver i stand til at selvtræne med høj kvalitet og som kan evaluere egen præstation. På den måde udnytter spillerne træningen bedre og får en mere optimal udvikling.

 • Klubben bør sikre, at træneren har den rette profil og ansættelse (tid til elitespillerne) i forhold til klubbens vision og målsætninger.

 • Klubben bør kende til amatør- og dopingregler, Handicapsystemet, DGU’s turneringsbetingelser, DIF’s “Etiske kodeks for turneringsidræt” (under udarbejdelse) og Matchfixing reglementet, herunder muligheden for at indberette viden eller mistanke via særlig hotline - og dele viden mellem relevante spillere, hcp.-komité, regelkomité, sekretariat og evt. forældre.

 • Klubben bør tage stilling til, hvorvidt træneren skal indgå i udvalgsarbejde, og hvorledes de afsatte timer skal fordeles til hhv. forberedelse, planlægning, træningsaktiviteter, turneringsobservationer, evalueringer osv.

 • Klubben bør overveje, hvorledes de kan støtte en særlig talentfuld spiller med vilje, ambitioner og potentiale til et højt nationalt eller internationalt eliteniveau. Eksempelvis ved udgiftsgodtgørelse til individuelle ranglisteturneringer, ekstra træning, etc.

 • Klubben bør sørge for vintertræning og sociale aktiviteter hen over året.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at skabe gode faciliteter og rammer for udvikling - eksempelvis indspilsområder af samme kvalitet som på banen, mål på driving range og mulighed for at slå fra græs, TrackMan eller andre launch monitors m.m., således at spilleren har mulighed for at udvikle sit golfspil bedst muligt samt, at træningen kan gøres sjov, varieret og så spil-lignende som muligt.

 • Det er en god idé, at sørge for at trænerne i klubben har adgang til efteruddannelse, kurser, seminarer og netværksmøder mv. samt at deltagelse understøttes med eksempelvis dækning af transport og kursusgebyr m.v.  

 • Det er en god idé at kende til alle DGU's forskellige individuelle- og hold-turneringer, kurser og andre tilbud som f.eks. PigeWeekender/PigeDage.

 • Det er en god idé at kende til andre relevante elite aktiviteter, som eks. nationale klubarrangerede ranglisteturneringer og de professionelle ECCO/SGT Tours samt hvorledes ranglisterne fungerer og hvad de kan give adgang til.

 • Det er en god idé at ​overveje, om klubben skal være vært for en DGU eliteturnering eller et internationalt mesterskab - eller selv arrangere en elite-ranglisteturnering. Der er mange muligheder i forhold til køn og alder. 

 • Det er en god idé at kende til “Vejen til landsholdet” og muligheden for at indstille spillere til DGU's trupper.

 • Det er en god idé at kende til DGU's forældrevejledninger og evt. finde inspiration i “Guide til træning og udvikling af landsholdsspillere”.

 • Det er en god idé at arbejde med Team Danmarks anbefalinger til kost og ernæring.