Jura

Persondata

Persondata og sikkerhed Lovreglerne om beskyttelse af persondata (Persondataforordningen og den tilhørende danske Databeskyttelseslov) kræver, at golfklubberneudarbejderen række dokumenter samt dokumentation til sikring af lovens overholdelse. Til brug for dette arbejde finder du nedenfor diverse vejledninger, dokumenter samt information om det IT-system, som DGU i samarbejde med firmaet RISMA har fået udviklet i en specialtilpasset...