Submitted by oha on
Beregn

Beregning af handicappet

Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de 20 seneste handicapresultater, da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et handicap skal reflektere. 

I visse ekstreme tilfælde sættes dette gennemsnit i forhold til den underliggende spillestyrke for at skabe en balance mellem reaktivitet og kontrol – så det sikres, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en overdreven stigning i handicappet.

 

Et handicapresultat er det handicap, der reelt er spillet til på runden. Handicapresultatet kan regnes ud som forholdet mellem antal slag på runden (justeret til maks. Netto Dobbelt Bogey pr. hul) og banens sværhedsgrad (Course Rating og Slope):

(Handicapscore – Course Rating)                        

x relativ slope (113/Slope)

= Handicapresultat

(94 – 73,0)

x 113/131

= 18,1

 

Handicapscoren kan også udtrykkes via antal stablefordpoint:

Banens par + tildelte slag (spillehandicap) +/- antal stablefordpoint over/under 36 

Par + SPH - (Point - 36)                    

- Course Rating

 x relativ slope (113/Slope)

= Handicapresultat

(72 + 16 - (30 - 36)

- 73,0)

x 113/131

= 18,1

 

Spilleren har således på dagen spillet til handicap 18,1 og det vil indgå som det seneste af de 20 handicapresultater. Hvorvidt det er et af de 8 bedste og dermed ændrer spillerens handicap, afhænger af de resterende 20 handicapresultater. Da spilleren i dette eksempel har handicap 13,2, vil resultatet højst sandsynligt ikke ændre hans handicap, da det ikke vil være et af hans 8 bedste.

 

Hvad er den underliggende spillestyrke?

For at sikre at handicappet ikke reagerer for hurtigt på en række dårlige scores, pålægges en begrænsning i forhold til det laveste handicap, en spiller har haft inden for de seneste 365 dage.  Et handicap kan således aldrig blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 365 dage fra sidste scorekort, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%.