Submitted by oha on
Paragolf

Paragolf-turneringer


Paragolf Touren - Præsenteret af Independent Invest

Turneringsrækken kommer i 2024 til at bestå af 6 afdelinger. Touren er sponsoreret af Independent Invest, og de 6 værtsklubber er spredt over hele landet. Det bliver en tour, hvor der spilles i to rækker – uanset hvilket type handicap, man har, så er det den enkeltes golf-hcp, som bestemmer, hvilken række man deltager i.

For paragolfspillerne vil touren i 2024 spilles i to rækker. En A-række for spillere med hcp. op til og med 20, hvor der spilles slagspil (brutto/netto), og en B-række fra og med hcp. 20,1 til og med hcp 54, hvor der spilles stableford. Alle matcher spilles over 18 huller. A-rækken spiller fra gul tee, spillere i B-rækken kan vælge mellem gul og rød tee – men vi anbefaler at spillere med højt hcp.(over 36) vælger rød tee.

Der vil således ikke blive skelnet mellem spillerne med fysiske eller psykiske handicap, og kvinder og mænd spiller i samme række. Spillerens handicap og de spillebegrænsninger, det måtte give spilleren, er allerede reguleret i spillerens spillehandicap.

Der vil i hver enkelt match også være mulighed for at ledsagere, golfvenner m.fl. kan deltage i en åben C-række for spillere uden funktionsnedsættelse.

Aktivitetskalender 2024:

20. april Trelleborg Gofklub
4. maj Kaj Lykke Golfklub
1. juni Skive Golfklub
7. juli Gyttegård Golfklub
20. juli Værebro Golfklub
17. august Hørsholm Golfklub
21. og 22. september DM i Odense Eventyr Golfklub


Spillerne kan finde udfordringer på alle niveauer.

Ud over de hjemelige tilbud omkring turneringsdeltagelse findes der ligelede en række internationale turneringstilbud både for spillere med fysiske handicap (kategori 1) og for udviklingshandicappede spillere (kategori 2).

Danmark har flere elitespillere i Paragolf, bl.a. de fysisk handicappede golfspillere Stefan Mørkholt og Mette Wegge Lynggaard, som er blandt de allerbedste spillere i Europa og Troels Højbjerre og Casper Holst-Christensen, som er blandt verdens bedste spillere med et udviklingshandicap/autisme.

Der afholdes officielle Europamesterskaber i regi af EGA (European Golf Association), og der er også kræfter i gang med hensyn til at indføre et officielt VM i Paragolf.

Internationalt afholdes der rangliste-turneringer i regi af EDGA (European Disabled Golf Association), og desuden har en række internationale handicaporganisationer for døve, enarmede, blinde eller amputerede spillere deres egne mesterskaber.

EDGA´s turneringsoversigt finder du her, og den danske aktivitetsoversigt finder du nedenfor.

For at kunne deltage i internationale turneringer under EGA/EDGA skal man være i besiddelse af en licens udstedt af EDGA´s Medical Committee. Der udstedes licens på 2 niveauer – ét for spillere som ønsker at spille ranglisteturneringer og være en del af det nye ”world ranking”-system, som er indført pr. 1/1 2019, og ét for spillere, som kun ønsker at spille i lavere rangerende turneringer (access, challenge samt nationale turneringer).

De førstnævnte skal have en WR4GD-licens, mens de øvrige kan nøjes med et EDGA-access pass, som giver adgang til øvrige turneringer. For at få et WR4DG-pass kræver det, at man har gennemgået en særlig test hos en nationalt godkendt fysioterapeut, som tester golfrelevante funktionsnedsættelser, f.eks. nedsat bevægelighed i de større led, manglende muskelstyrke og/eller nedsat balance og koordination.

Kategori 2 spillerne er med det nye licens- og turneringssystem på vej ind i ”EDGA varmen”, men de har også mulighed for at deltage i Special Olympics, som opererer i det meste af verden. Der afvikles nationale og internationale turneringer for spillere med udviklingshandicap, og golf er med ved Special Olympics World Summer Games, som afvikles hvert fjerde år. Hvis du vil vide mere om Special Olympics tryk her.

For at blive godkendt til spil i Special Olympics regi, skal man kunne dokumentere, at man i det daglige har brug for socialpædagogiske tiltag – f.eks. specialundervisning, hjemmevejleder, beskyttet beskæftigelse e.l. Her kan EDGA´s blanket vedrørende ”access pass” også benyttes.

I Danmark har vi 1 fysioterapeut, som udfører disse tests. Testen koster 600,- og kan rekvireres gennem DGU.

Spillere, som ”kun” ønsker at spille med i access- og challenge events, kan nøjes med at rekvirere en EDGA-erklæring og få egen læge til at attestere denne. Det gælder også kategori 2 spillere – dvs. spillere med udviklingshandicap, ADHD, autisme eller beslægtede diagnoser. Spørgsmål vedrørende WR4DG-pass og EDGA-access pass kan rettes til Dansk Golf Union: 

Jonas Meyer
Udviklings- og turneringschef 

Mobil: 2143 2587
​Mail: jmj@dgu.org