Rekruttering


Hvorfor er et rekrutteringsudvalg vigtigt?


Ofte har rekrutteringsarbejdet været varetaget af begynderudvalg, bestyrelse eller ansatte. DGU anbefaler, at rekrutteringsarbejdet varetages af et selvstændigt udvalg, som udelukkende tager sig af rekruttering af nye medlemmer.

Populært sagt, kan man sige, at rekrutteringsudvalget opgave er at få fyldt parkeringspladsen med nye golfspillere, mens det er begynderudvalgets rolle at klæde dem godt på til golfspillet og klubben.

Ved at have rekrutteringsudvalget som et selvstændigt udvalg, sikre klubben sig, at arbejdet med rekruttering af nye medlemmer ikke bliver nedprioriteret pga. højt aktivitetsniveau i begynderudvalget eller i bestyrelsen. Ligeledes sikre man sig, at det er forandret i klubbens organisationsdiagram.