Submitted by Anonymous (not verified) on
Skærmbillede 2019-04-01 kl. 13.50.34.png

Spil med lejeforbedring og vinterregler

Spil med lejeforbedring

Af og til oplever man perioder, hvor golfbanen er i en sådan stand, at den forhindrer fair play for spillerne. Det kan være skader fra tørke, fra en netop overstået vinter, eller et efterårsfænomen, hvor selv gode slag til fairway ender med mudder på bolden.

En golfklub eller turneringskomité må altid indføre spil med lejeforbedring, når banens stand kræver det. Det kræver en offentliggørelse af en midlertidig Lokalregel, og formålet er desuden at kunne fortsætte med at spille handicaptællende runder.

Det er dog vigtigt at understrege, at brug af en lokalregel om lejeforbedring skal begrundes i midlertidige problemer på banen, som forhindrer fair play for spillerne. Den midlertidige lokalregel skal ophæves, når de pågældende problemer er ophørt. 

Lokalreglen er således ikke en erstatning for permanent, manglende vedligeholdelse, men problemerne kan naturligvis godt være af længerevarende karakter, såsom langvarig tørke eller manglende vækst efter vinteren. Men tanken er, at problemerne skal løses, og ikke at dette løses med en tilnærmelsesvis permanent lokalregel om lejeforbedring. 

Skulle DGU blive underrettet om uberettiget anvendelse, kan sanktioner tages i brug, eftersom uberettiget anvendelse af lokalregler for lejeforbedring også kan have indvirkning på bedømmelsen af, om det korrekte grundlag er til stede for at kunne spille handicaptællende runder på banen.

Ordlyden til den midlertidige lokalregel (E-3) er - kort udgave:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] og er i det generelle område, ikke nærmere hullet." Bolden må renses.

Se den fulde tekst om lokalregel E-3 (om mulighed for at løfte, rense og placere en bold i et angivet lempelsesområde i "det generelle område, klippet til fairway eller kortere"). Der kan spilles handicaptællende.

Se også: Standard lokalregel E-2 (om mulighed for at løfte, rense og genplacere en bold i (hele) det generelle område). Der kan spilles handicaptællende.

Det er muligt - omend risikabelt - at kombinere E-3 med E-2, hvis man frygter, at "mudderbolde/mud balls" bliver meget udbredt. Risikoen ved E-2 er, at lempelsesmetoden er anderledes end E-3 ("genplacere" i modsætning til at "placere i et angivet lempelsesområde". Ved E-2 skal bolden genplaceres på sit oprindelige sted (f.eks. dybt i semirough/rough). Så der er risiko for sammenblanding af lempelsesprocedurerne.

Skulle klubben ønske at stille krav om spil fra MÅTTER eller lignende fra fairway for at beskytte banen, så forhindrer det ikke i sig selv, at der kan spilles handicaptællende runder.

Dog skal en tilhørende lokalregel være indført. Læs formuleringen her. 

 

Vinterregler

Når forholdene på banen gør, at der ikke længere kan spilles efter Golfreglerne og dermed ikke handicaptællende, og at banen tillige kræver beskyttelse, indfører mange klubber Vinterregler.

Vinterregler er oftest kendetegnet ved:

  • Der skal/må tees op på fairway

  • Der må lejeforbedres overalt på banen

  • Der spilles til vintergreens og med store huller