Submitted by oha on
ShortGamespil.jpg

Begynderundervisning

Denne artikel henvender sig til dem, der skal forestå begynderundervisning i klubben i Golfreglerne (og måske Handicapreglerne).

Her finder du en samling af Powerpoint slides, videoer og e-kurser, som kan bruges som grundlag og supplement i undervisningen.

Opslagsbogen "Lommeguiden", som købes hos DGU (og anbefales udleveret til begyndere), bruges som deltagernes kursusmateriale i begynderundervisningen.

God fornøjelse med uddannelsen!

 

Begynderundervisning - opdelt i tilstedeværelse og selvstudium

 

Vores forslag til Begynderkurset - når der undervises fysisk:

Rundt på banen - med Lommeguiden - 2 lektioner. De vigtigste Golfregler gennemgås med direkte udgangspunkt i Lommeguidens sider. Powerpoint, redigerbart. Bredformat 16:9.

Kan suppleres med baneøvelser.

 

Vores forslag til Begynderkurset - når det tages som selvstudium:

Powerpoint-præsentationen som automatisk afvikling (ppsx)
Kan downloades og afvikles på brugerens egen computer uden at have Powerpoint installeret. Man sidder med Lommeguiden, mens man afvikler præsentationen.

e-kursus: Golfreglerne - begyndere. Til forberedelse og repetition. Ingen regelkendskab forudsættes.

e-kursus: Etikette på golfbanen. Hvordan bør man opføre sig, hvad med sikkerheden og hvordan passer vi på banen?

e-kursus: Rundt på banen. Undersøg Reglerne ved at klikke på "interessepunkterne".

Selvstudium: Handicapsystemet - kort fortalt. Lad jeres begyndere (eller andre) bruge 20 minutter på denne korte video-gennemgang af begreber og principper. Findes også som slideshow under Undervisningsmaterialer til Handicapsystemet, men er tænkt til en situation, hvor det er vanskeligt at afholde samlede begynderkurser.

Regelprøven online. Når begynderen har gennemgået de ovennævnte materialer i Golfreglerne (ikke Handicapsystemet), så kan man tage denne prøve, som kan sendes til klubben (med kopi til en selv).

 

Andre materialer til Begynderundervisningen:

Spillereglerne - Golfspillet - pdf. Som trykt i låget på spilleæsken. Spillet kan ikke købes mere.

Udfyld scorekort - pdf. Til inspiration. Med udgangspunkt i hcp 54 og Handicapsystemet.

Hvad er nyt i 2023-Reglerne? Hvis nogle begyndere kender 2019-reglerne.

 

Supplerende materialer, herunder videoer

Der findes også et væld af artikler om Handicapsystemet på golf.dk.

 

Regelvideoer

Forhold ved droppet

Forhold ved slaget

Forhold på greenen

Forhold på greenen 2

Noget om forhindringer

Noget om forhindringer 2