Submitted by lfi on
Amatørreglerne Golf A&O

Tillæg til Amatørreglerne

I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal vi påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte amatørregler. 


Amatørreglerne findes i deres fulde længde her


R&A og USGA har, med virkning fra 1. Januar 2022, gennemført en markant revidering og modernisering af reglerne og de væsentlige ændringer nævnes kort nedenfor.


REGEL 3. PRÆMIER
Den maksimale præmiestørrelse (gavekort eller detailværdi af naturalie mv.) er ændret til kr. 6.500 gældende for 2022. Der kan blive tale om en justering af dette beløb, såfremt kursen på Britiske Pund eller USD ændrer sig væsentligt pr. 1. januar 2023.

En amatørgolfspiller, der deltager i rene scratchturneringer (uden HCP), må tage imod præmiepenge op til den maksimale præmiegrænse. Dette er typisk eliteranglisteturneringer og professionelle turneringer som Ecco Tour. Det gælder IKKE i turneringer, der har rækker eller præmier, hvor HCP benyttes.

Den maksimale præmiegrænse er kun gældende i "Tee til hul" konkurrencer, der resulterer i en score på et hul - uanset hvor konkurrencen foregår eksempelvis på en golfbane, par-3 bane eller i en golfsimulator.

Præmiegrænsen er også gældende for enhver færdighedskonkurrence (longdriving, tættest på hullet, etc.), der foregår under en "tee til hul" konkurrrence, samt for den samlede værdi af alle præmier vundet i den samme konkurrence, eller flere konkurrencer, der afvikles på samme tid.

Præmiegrænsen er IKKE gældende i de følgende tilfælde:
- Hole in One under en "tee til hul" konkurrence, forudsat at afstanden er minimum 45 meter.
- Hole in One foretaget udenfor en "tee til hul" konkurrence.
- Trofæer, pokaler og lignende.
- Konkurrencer i Long Driving, tættest på hullet, indspil, bunkerslag, putning og andre lignende færdigheder - forudsat at slaget eller konkurrencen ikke foregår under en "tee til hul" konkurrence.
- Spil eller væddemål mellem individuelle golfspillere eller hold (se dog DGU Etisk Kodeks om matchfixing og spil på egen sejr).
- Udgiftsdækning til deltagelse i en efterfølgende afdeling/finale af samme turnering.

Det betyder eksempelvis, at der kan laves særskilte "Skills-konkurrencer" eller Shoot Outs, hvor værdien af præmierne ikke behøver at overholde den maksimale grænse. Det betyder også, at der ikke længere skal søges om udgiftsgodtgørelse ved finalerunder af landsdækkende golfturneringer, uanset om disse afholdes i Danmark eller udlandet.
 

REGEL 4. UNDERVISNING
Undervisning i golfsvinget og slaget til bolden er fortsat uforenligt med amatørstatus. Andre former for undervisning - eksempelvis fysisk træning for golfspillere, eller det mentale aspekt, anses ikke for en overtrædelse af amatørreglerne.

Der er dog fortsat undtagelser i form af følgende:
- Såfremt instruktionen sker som en del af et godkendt program, som f. eks. GTU eller DGU Junior/begyndertræner.
- Såfremt instruktionen foretages af en ansat på en skole, college eller camp, forudsat at omfanget ikke overstiger 50% af tiden.
- Såfremt instruktionen foregår skriftligt eller online, og er generel - dvs. ikke rettet mod en specifik gruppe eller individuel.
 

REGEL 5. GENINDTRÆDEN I AMATØRSTATUS
Det er DGU v/Amatør- og Ordensudvalget, som er bestemmende myndighed og dermed afgør, om spillere ved overtrædelse af reglerne mister deres amatørstatus. A&O har ligeledes myndighed til at lade spillerne generhverve amatørstatus.
Der er fastsat retningsregler for længden af den venteperiode, hvor en spiller, der har mistet sin amatørstatus, skal overholde amatørreglerne før ansøgning om generhvervelse af amatørstatus kan imødekommes. Denne venteperiode er reduceret til 6 mdr. og beregnes typisk fra seneste overtrædelse af amatørreglerne. Der giver ikke længere tillægstid baseret på hvor mange år, eller hvor meget, amatøreglerne er overtrådt.

Det betyder eksempelvis, at der nu er muligt for tidligere professionelle at deltage som amatører i DK-turneringen for klubhold allerede i år, forudsat at de søger genindtræden og at seneste overtrædelse ligger min. 6 måneder før den pågældende spillerunde.

Blanket til ansøgning om generhvervelse af amatørstatus (word)

FAQ vedr. genindtræden (PDF)

 

REGEL 6. HÅNDHÆVELSE AF REGLERNE
Der er markante ændringer til hvad der nu tillades for en amatørgolfspiller og det omfatter følgende:
- En amatør må udnytte dygtighed og kendskab til at få personlige fordele i form af firmastøtte, individuelle sponsorater, frimedlemskab og andre rabatter.
- Der en ingen begrænsning på hvor store beløb, der må modtages i støtte/sponsorater og ligeledes heller ingen begrænsninger på størrelse eller antallet af logoer på tøj eller andet udstyr.

Det betyder eksempelvis, at klubben kan eksponere flere sponsorer på tøj, der udleveres til klubbens elitespillere. For den enkelte amatørspiller, der modtager klub/firmastøtte, sponsorater og/eller præmiepenge anbefales det at lave et særligt sportsregnskab og selvangive et eventuelt overskud til SKAT. 

Nedenfor findes svar på typiske spørgsmål i forbindelse med regel 6.

FAQ vedr. amatørstatus (PDF)
 

Du kan finde mere materiale på R&A' hjemmeside her.