Submitted by hkr on

Home button       Ungdomsudvalg

Distrikter og netværk

Distrikterne spiller en vigtig rolle inden for børne- og ungdomsgolf, og deres lokale tilstedeværelse og netværk udgør deres primære styrke. De udgøres af frivillige og udgør lokale kraftcentre på børne- og ungeområdet. Det er et sted for klubberne at finde inspiration til det daglige arbejde med børne- og ungeområdet, samt holde sig opdateret på nye tiltag og initiativer på området. Turneringerne i distriktet kan endvidere implementeres direkte i klubbens produkt til børn og unge. 

Distrikter og netværk generelt udgør platforme, der kan understøtte vedvarende lokal forandring og sikre en solid støttestruktur for klubber. Det er et sted at finde fællesskab både på tværs af spillere, forældre, frivillige, trænere m.m. 

Klubber i distrikterne