Submitted by hkr on

Home button       Ungdomsudvalg

Spil

At få lov til at spille golf skaber meningen med at gå til golf. Spil kan være mange ting, men det helt essentielle er, at hvis du som barn (og voksen) skal finde mening i at stå og træne et specifikt slag på træningsbanen, så skal du forstå hvorfor du skal træne det. Denne forståelse opstår, når du får lov til at spille spillet. Det betyder at det er vigtigt at der spilles golf fra første gang man prøver. Det vil sige, at man ikke skal gå til golf på træningsbanen det første lange stykke tid, før man kommer ud på den “rigtige” golfbane.

En af de store udfordringer i golf er at skabe overgangen mellem træning og golfspil. I mange sportsgrene spilles spillet samme sted som der trænes og derfor kan spillet indgå som en naturlig del af al træning. Både adgangen til faciliteterne samt tidsperspektivet i golf kan gøre dette svært i vores nuværende træningssetup. Det betyder ikke, at vi ikke kan skabe en meningsfyldt træning, men blot at vi skal være ekstra opmærksomme på at skabe overgange mellem træning, spil og turneringer. Det kan vi gøre ved at inkludere flere spil i træningen, gøre overgangen til spil lettere, skemalægge spil og hjælpe med turneringsdeltagelse/sikre turneringsmuligheder.

Som ovenstående angiver er denne søjle bred og udgøres af flere underområder, som turneringsdeltagelse, vejen til stor bane og andre spilkoncepter herunder spil som del af træning m.m.