Submitted by oha on
Forkert handicap

Ændring af Handicap

Hvis spillere mener, at deres handicap er forkert, tager de sikkert kontakt til klubben for at få det ændret.

 

Hvad kan/skal klubben (handicapkomitéen) gøre? 

 

I mange tilfælde bør beskeden være: "Spil og indlever nye scores til systemet, og dit handicap vil hurtigt tilpasse sig det korrekte niveau." 

 

Hvis ikke "fejlen" har en naturlig årsag, og der reelt er tale om et forkert handicap, er der flere muligheder tilgængelig for handicapkomitéen. 

Som udgangspunkt bør komitéen sammen med spilleren forholde sig til, hvad den reelle spillestyrke er, og om muligt få indleveret nye scores, som viser, hvor niveauet bør være. Det er således altid handicapkomitéens fornemmeste opgave at sørge for, at en spiller har et retvisende handicap - også hvis det betyder, at der skal foretages ændringer i spillerens scorearkiv. Hvis en spillers spillestyrke har ændret sig markant fx pga sygdom, eller scorearkivet indeholder scores, som ikke længere er relevante i forhold til spillestyrken, kan der være behov for at foretage ændringer. 

 

I sådanne situationer er der reelt 3 muligheder for at ændre på et scorearkiv og dermed spillerens handicap. 

1. Slette forkerte scores, som ikke er repræsentative for nuværende niveau

2. En manuel regulering der flytter niveauet (samtlige scores i arkivet bliver automatisk forhøjet/sænket med det nødvendige for at nå det nye niveau)

3. Tilføje enkelte høje eller lave scores, som "burde" være i scorearkivet og som vil rette handicappet til det korrekte niveau.

 

Tip!:

Kør gerne en individuel Handicaprevision i GolfBox for at få et overblik over spillerens runder og scoringsstatistik. På den måde skaber man et godt grundlag for at vurdere relevansen af henvendelsen og få et godt grundlag for en samtale med spilleren om handicappet. Læs evt. øvrige artikler om Handicaprevision, hvis du endnu ikke har foretaget en sådan.

 

Slette scores

Hvis en spiller f.eks. har gennemgået en sygdomsperiode og er kommet tilbage med en ny spillestyrke, så kan scorearkivet evt. indeholde scores, som spilleren slet ikke ville kunne spille til i dag, og dermed give et handicap, som er alt for lavt. Sådanne scores kan med fordel slettes fra scorearkivet, således at de "korrekte" scores danner grundlaget for handicappet. 

 

Manuel Regulering

Hvis en spiller f.eks. kun har afleveret sine absolut bedste runder over en længere periode og dermed har fået et handicap, der er alt for lavt, så kan det være nødvendigt at ændre niveauet i scorearkivet. Det vil være på sin plads at foretage en manuel regulering af samtlige scores i scorearkivet. I samarbejde med spilleren og evt. et par nye scores, bør det korrekte niveau bestemmes. Når det korrekte handicap er fundet, kan det tastes ind i GolfBox. Eksempelvis:

 

Manuel

 

Det vil hæve samtlige scores med de nødvendige 3 slag, som vil gøre at gennemsnittet af de bedste stiger fra 7,7 til 10,7. 

Her anbefales det altid at regulere i hele antal slag og aldrig under 1. 

 

Tilføje en eller flere kunstige scores. 

I tilfælde af, at handicappet er forkert, fordi der mangler scores, er det muligt at tilføje disse scores som en eller flere strafscores. Det foregår fra knappen "strafscore" i spillerens scorearkiv.

 

Straf 1

 

En eller flere lave scores på et specifikt niveau, som man ved spilleren har kunnet spille til, kan være det, der skal til for at scorearkivet er repræsentativt og dermed giver det korrekte handicap. 

 

Straf 2