IT udvikling

Golfverdenen bliver som resten af verden stadig mere digitaliseret. Smart adgang til og behandling af data er nødvendig og forventes af såvel klubber som spillere. Mange digitaliserede redskaber hjælper med til at gøre hverdagen lettere, og flere forventes løbende. 
Som præsenteret på repræsentantskabsmødet i marts 2022 ønsker Dansk Golf Union at indtage en central rolle i arbejdet med at udvikle og forbedre det digitale setup for de danske golfklubber og golfspillere i fremtiden.