Submitted by Anonymous (not verified) on Tue, 06/14/2022 - 13:41
Undersoegelse_IT.jpg

IT-Spørgeskema til klubber i Danmark

14/06-2022

Som præsenteret på repræsentantskabsmødet i marts 2022 ønsker Dansk Golf Union at indtage en central rolle i arbejdet med at udvikle og forbedre det digitale setup for de danske golfklubber og golfspillere i fremtiden.

Som første skridt i denne process udsender vi her et spørgeskema om IT-setup og digitalisering til alle danske golfklubber. Hver golfklub må meget gerne sende minimum én besvarelse (men gerne yderligere, hvis der er flere personer i klubben med input) inden udgangen af juni


Klik her Spørgeskema

Link til spørgeskema for relevant personale i Golfklubben
(Manager, sekretær, bestyrelse, GolfBox superbruger eller andre relevante personer)


Spørgeskemaet vil indgå i et nyt setup, hvor vi løbende opsamler gode idéer, input, og udviklingsønsker på det digitale område fra alle dele af golfbranchen. Dette vil bl.a. ske gennem et online system som er designet til at håndtere udviklingsønsker. At bruge et sådan system til indsamling af udviklingsønsker har flere fordele, bl.a. i forhold til gennemsigtighed, prioritering og koordinering med vigtige aktører på markedet som f.eks. GolfBox.

Med udgangspunkt i de indkomne input, vil vi involvere golfklubberne, baneejerne, GAF, DGA og PGA gennem workshops og ekspertgrupper som etableres efter behov.

Der har i en årrække eksisteret en ikke-offentliggjort GolfBox liste med et utal af udviklingsønsker, samlet op over en lang årrække. Den liste vil fremover blive afløst af den online liste, hvor alle udviklingsønsker opsamles og efterfølgende bliver prioriteret og kvalificeret.

Alle ønsker skal derfor genindsendes, for at skabe et samlet overblik og prioritering. 


Med udgangspunkt i en netop gennemført GolfBox undersøgelsen, kan vi allerede nu konkludere at der er en række primær-områder, hvor golfklubberne ønsker forbedringer på det administrative system. Herunder:

 • Opdateret brugerflade til spillere

 • App brugervenlighed

 • Indberetning af markørgodkendte scores i turneringer
   

Dette er områder som GolfBox allerede er i fuld gang med at udvikle og som vi alle glæder os til bliver implementeret i år. 

Men det digitale område er bredere og dækker flere områder end bare de enkelte brugerflader i Golfbox. Vi ønsker med dette spørgeskema at påbegynde denne bredere afdækning af behov på det digitale område. 

Spørgeskemaet bliver dermed starten på denne nye udviklingsliste, hvorfor det er yderst vigtigt at du/I som en vigtig aktør i golfbranchen, hjælper med at afdække jeres behov for digitale systemer i fremtiden.

Vi vil derfor sætte MEGET stor pris på, hvis jeres klub (Manager, sekretær, bestyrelse, GolfBox superbruger mf.) vil afsætte tid til at svare på dette spørgeskema. Enten et spørgeskema pr. rolle i klubben, eller et samlet svar fra klubben - men jo mere info og input jo bedre. 

 

Selve spørgeskemaet

Der er tale om et forholdsvis langt spørgeskema så vi er sikre på at få afdækket alle relevante områder. Det kan evt. være relevant at se spørgeskemaet igennem først og skrive svar ned i et separat dokument, inden det tastes ind i spørgeskemaet. Ved behov må et sådant eksternt dokument også gerne mailes til Nick Hüttel på nih@dgu.org

Hvis der er spørgsmål/områder som ikke er relevante for jer er det derfor OK at skrive "Ingen" i spørgsmålet. 

Spørgeskemaet er bygget op omkring følgende skabelon: For hvert emne er der to generelle spørgsmål. 

 1. Hvilke udfordringer oplever du i din dagligdag i forhold til emnet?
 2. Hvilke behov og gode idéer har du om emnet?

Der er tale om meget åbne spørgsmål med plads til at skrive længere svar og/eller lister af forslag. 

Emnerne er: 

 1. Kommunikation med medlemmer og gæster
 2. Oprettelse af medlemmer
 3. Statistik/rapporter/data
 4. Bookingoplevelsen
 5. Daglig administration
 6. Ressourcehåndtering
 7. Økonomi
 8. Integrationer
 9. Kalender/events
 10. Lette bøvlede arbejdsgange
 11. Turneringer
 12. Trænere/Pro/Proplanner
 13. Manual/supportsider/Uddannelse
 14. DGU kort elektronisk
 15. Generelt input


På forhånd tak for at tage dig tid til at give os disse vigtige svar og medvirke til at udvikle digitaliseringen i golfsporten.

Spørgeskema