IT ønsker liste

IT Udviklingsønsker til DGU

DGU har valgt at indtage en central rolle i arbejdet med at udvikle og forbedre det digitale setup for de danske golfklubber og golfspillere i fremtiden.

DGU vil derfor løbende opsamle gode idéer, input, og udviklingsønsker på det digitale område fra alle dele af golfbranchen. Dette vil bl.a. ske gennem et online system som er designet til at håndtere udviklingsønsker. At bruge et sådan system til indsamling af udviklingsønsker har flere fordele, bl.a. i forhold til gennemsigtighed, prioritering og koordinering med vigtige aktører på markedet som f.eks. GolfBox.

Tidligere har der eksisteret en ikke-offentliggjort GolfBox liste med af udviklingsønsker, samlet op over en lang årrække. Disse ønsker overføres nu til listen med udviklingsønsker herunder.

Resultater fra det udsendte IT spørgeskema 2022 til klubberne tilføjes ligeledes udviklingsønskerne. 

GolfBox opsamler via deres support løbende nye udviklingsønsker som automatisk overføres til listen. 

Endelig er det muligt for klubberne online via linket til højre at indberette nye udviklingsønsker.  

Med udgangspunkt i de indkomne input, vil vi årligt involvere golfklubberne, baneejerne, GAF, DGA og PGA i en evaluering og prioritereing af ønskerne, for dermed samlet at kunne drive udviklingen. 

Liste med ønsker

 

En søgbar samlet liste over indberettede ønsker

Se listen her

 

Skema

 

Det er nu muligt som klub at oprette et login til at indberette et udviklingsønske som kan komme på en samlet liste som årligt vil blive evalueret og prioriteret. 

Indberetning og login sker her

En konto med klubbens email oprettes og herigennem vil der kunne sendes ønsker til DGU