Submitted by oha on
Scorekort.jpg

Handicapberegning for begyndere og færre end 20 scorekort

Herunder følger et uddrag fra det nye handicapsystem som viser hvorledes et handicap udregnes når spilleren endnu ikke har 20 scorekort i sit scorearkiv.                                                                            

5.2 Beregning af handicap

5.2a For færre end 20 scorekort

Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis scorearkivet indeholder færre end 20 Handicapresultater, bruges nedenstående tabel til at bestemme antallet af Handicapresultater, der skal indgå i beregningen og enhver regulering, der skal foretages. Resultatet af beregningen afrundes til den nærmeste tiendedel.

Antal handicapresultater 

Antal handicapresultater til brug i beregning

Regulering

1

Det laveste

-2,0

2

Det laveste

-2,0

3

Det laveste

-2,0

4

Det laveste

-1,0

5

Det laveste

0

6

Gennemsnit af 2 laveste

-1,0

7 eller 8

Gennemsnit af 2 laveste

0

9 til 11

Gennemsnit af 3 laveste

0

12 til 14

Gennemsnit af 4 laveste

0

15 eller 16

Gennemsnit af 5 laveste

0

17 eller 18

Gennemsnit af 6 laveste

0

19

Gennemsnit af 7 laveste

0

20

Gennemsnit af 8 laveste

0

 

Eksempel 1

En spiller med fx 6 handicapscores: 25,3 / 26,4 / 23,2 / 20,9 / 27,8 / 30,5 

2 laveste: 20,9 og 23,2

Gennemsnit: (20,9+23,2)/2 = 22,1

Reguleret med: -1

Handicap: 22,1 - 1 = 21,1

 

Eksempel 2

Samme spiller med fx 12 handicapscores: 25,3 / 26,4 / 23,2 / 20,9 / 27,8 / 30,5 / 25,3 / 20,4 / 22,3 / 19,8 / 20,1 / 26,3

4 laveste: 19,8 / 20,1 / 20,4 / 20,9

Gennemsnit: (19,8+20,1+20,4+20,9)/4 = 20,3

Reguleret med: 0

Handicap: 20,3