Submitted by oha on
omrating

Planlægning af omrating

Dansk Golf Union om- eller nyrater ca 30 baner hvert år således, at enhver rating er maksimalt 8-10 år gammel. Enhver bane bliver således genbesøgt senest hver 8. år. 

 

Ved større ændringer af banen bør banen omrates før de 8 år er gået.  

DGU har begrænsede ressourcer til at rate baner i Danmark og bruger til denne opgave et korps af frivillige, som er uddannet til at administrere USGA Course Rating Systemet. Der bliver foretaget ratinger mellem maj og oktober. 

 

Sæsonens arbejde bliver planlagt ved årsskiftet, og de baner, der skal rates, fordeles mellem de holdledere, som er ansvarlig for ratingen. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at "bestille" en genrating i et indeværende år. 

 

Da større ændringer af baner ikke planlægges og udføres i samme år, præsenterer dette ikke et problem, men klubber, der planlægger at ændre markant på deres bane, skal selvfølgelig melde dette ind til DGU i god tid, således de kan blive inkluderet i næste års rating.

 

Skulle det mod forventning ikke være muligt at advisere DGU i tilstrækkelig god tid, og der er ændret så meget på banen, at der er behov for en omrating, kan en sådan i nødstilfælde laves som en såkaldt skrivebordsrating. En skrivebordsrating bliver foretaget uden et besøg på banen, men udelukkende på baggrund af oplysninger om ændringerne som sendes til DGU.

 

Ud fra disse vil DGU sende en ny rating, og et besøg vil blive planlagt til det efterfølgende år. Den tilsendte skrivebordsrating vil således højst sandsynligt ændre sig igen efter et besøg på banen, og klubber, der er endt i en sådan situation, bør derfor ikke producere f. eks. nye permanente skilte og/eller baneguides, mm. 

 

For yderligere information kontakt Handicap- og Regelkonsulent Ole Haag på oha@dgu.org

FAQ Course Rating

FAQ Course Rating


Hvad er en Course Rating?

En banes Course Rating består af såvel en Course Rating (CR) som en Slope Rating (SR), og er en objektiv vurdering af en banes sværhedsgrad.

CR er et udtryk for, hvor mange slag en scratchspiller i gennemsnit skal bruge på en given bane. 

SR er et udtryk for, hvor relativt sværere en bane er for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. 

Såvel CR som SR indgår i udregningen af en spillers Spillehandicap fra dennes Handicap. 

CR formel

En bane skal have en Course Rating for at kunne bruges til handicapregulerende spil. 

Hvordan foregår en Course Rating?

En Course Rating planlægges af DGU, og klubben vil blive kontaktet, før den skal gennemføres. 

DGU gennemfører ca. 25-30 Course Ratinger hvert år via et korps af veluddannede frivillige ratere. 

Når en bane er blevet planlagt, kontaktes denne på forhånd af en holdleder, som aftaler et besøg i klubben. 

På dagen gennemgår 3-4 ratere hele banen, foretager en objektiv vurdering, baseret på WHS' Course Rating system. Det er ikke nødvendigt at blokere for spil på banen, da en rating sagtens kan gennemføres uden større forstyrrelser. 

Holdets observationer sendes til DGU's sekretariat, som udregner banens nye Course Rating. 

Den ny Course Rating lægges i databasen og kan herfra hentes ind i GolfBox, hvorfra der også kan udskrives konverteringstabeller. En mail med ratingen sendes til klubben, og den kan tages i brug med det samme. Alternativt er det tilladt at vente til næstkommende sæson med at tage ratingen i brug (såfremt der ikke er tale om, at der reelt spilles på en anden bane).

Hvor ofte skal en bane rates?

En rating må ikke være mere end 10 år gammel. 

For at sikre, at det ikke sker, planlægger DGU at "genrate" en bane med maksimalt 8 års mellemrum. 

Hvert år er der således baner, hvis rating nærmer sig 8 års grænsen, og som dermed planlægges til en genrating. 

En rating skal svare til den bane, der reelt spilles på. Hvis banen ændres ud over dens naturlige udvikling, inden der er gået 8 år, skal den genrates. 

I tvivlstilfælde kan står DGU til rådighed for at vurdere, om der er tale om ændringer, som kræver en genrating. 

DGU skal senest året før informeres om planlagte ændringer, således en genrating kan planlægges. 

Hvor meget må en bane ændres inden for en rating?

Hvorvidt ændringer på en bane kræver en genrating er en vurderingssag, som bedst afklares ved at kontakte DGU. 

Dog er en Course Rating gældende, så længe midlertidige ændringer af banens samlede længde ikke overstiger 100 meter. 

 

Eksempler på ændringer, som ikke kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set under 100 meter.

Nedlæggelse af bunkere på et par huller. 

Fældning af nogle træer.

Oprettelsen af et eller flere mindre nye strafområder eller out of bounds.

Ændring af hulrækkefølgen.

 

Eksempler på ændringer, som kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set over 100 meter.

Permanente ændringer af banens længde på mere end et par meter pr. hul eller samlet over 20 meter.

Større ændringer i banens design, der påvirker spillernes mulige course management - f. eks. anlæggelse af en større sø, som en spiller er nødsaget til at slå kort af.  

Banen nuværende rating er mere en 8 år gammel. 

 

Hvis der er behov for at foretage pludselige ændringer, som det ikke er muligt at genrate før næste år, kan der evt. foretages en ny skrivebordsrating. 

Hvad er en skrivebordsrating?

Ved midlertidige eller pludseligt opståede ændringer af banen, hvor det ikke er muligt at foretage en fysisk genrating, kan det være muligt at få foretaget en skrivebordsrating. 

Hvorvidt det er muligt afklares ved kontakt til DGU. 

En skrivebordsrating bruger den nuværende vurdering af banen, som grundlag for - med visse nye input - at udregne en ny rating uden at skulle besøge banen. 

Course Rating - Spillehandicap

Alle teesteder i Danmark med en samlet 18 hullers længde på minimum 2750 meter, kan få målt sin sværhedsgrad. 

 

En banes sværhedsgrad udtrykkes ved en Course Rating som består af 3 tal -  hhv. banens Par, Course Rating og Slope Rating.

Med disse 3 tal kan enhver golfspiller udregne, hvor mange tildelte slag (spillehandicap), man får på enhver rated bane. 

 

Spilleren kan slå dette op på klubbens konverteringstabeller, eller selv foretage to simple udregninger:

Først udregnes "Handicap x teestedets Slope Rating" hertil tillægges/fratrækkes forskellen mellem banens Course Rating og Par (Par trækkes fra CR). Resultatet afrundes. 

F. eks.

Handicap = 15,6

Par = 72

CR =73,5

Slope 126

15,6 x 126/113 + (73,5-72) = 18,89

Afrundet til et spillehandicap på 19.

Hvordan tilknyttes en Rating til en bane i GolfBox

Læs mere her - artikel: Ratede baner i DGU-databasen.