Familiedag

Familiedag er en lokal åbent hus dag henvendt til familier i jeres lokalområde. 

Tilmeld jer her

I Dansk Golf Union er børn og unge et stort fokus. Vi ønsker at vende den nedadgående medlemsudvikling, så vi kan blive flere børn og unge i golf. I den sammenhæng er Familiedag vores nye rekrutteringskoncept for at få flere børn og unge til at blive interesseret i golf. 


Hvorfor er det en god ide at fokusere på familien? 

 • Der er en samfundstendens i øjeblikket - familier ønsker at lave flere aktiviteter sammen som familie og gerne i naturen. Denne tendens taler golf perfekt ind i. Vi skal have nogle flere til at have øjnene op for det.  
 • Økonomisk set er der mere værdi for golfklubberne i at få forældrene med ombord 
 • Sandsynligheden for at forældrene engagerer sig frivilligt i børnenes sport er større, når de selv dyrker og kender sporten
 • På længere sigt vil det have en positiv påvirkning på fastholdelsen af børn og unge, at deres forældre også er en del af sporten.


Vi håber at rigtig mange klubber har lyst til at arrangere en familie dag og deltage i konceptet. Klubben bestemmer selv hvornår de ønsker at afholde Familiedagen i perioden maj-august og indholdet på dagen. 


Det praktiske 

 • Familiedagen skal afvikles fra maj-august 2024
 • Man må som klub gerne holde mere end en Familiedag i perioden 
 • DGU står for drift og opsætning af lokal annoncering for jeres Familiedag 
 • Hver annonce har et budget på 3.500 kr. DGU giver et tilskud på 1.500 kr. og klubben betaler de resterende beløb på 2.000 kr.
 • I vil modtage de tilmeldinger der kommer på jeres arrangement
 • DGU kommer til at stille diverse materialer til rådighed, f.eks. drejebog, skabeloner til flyers til uddeling på dagen og forslag til intern markedsføring i klubben o.lign. 


Hvad kræver det at være med i Familiedag

 1. At man planlægger og afvikler en rekrutteringsaktivitet for familier i sit lokalområde 
 2. At man finder 2000 kr. til annoncering af sin aktivitet 
 3. Opfølgning med deltagerne efter jeres arrangement, ift. at starte hos jer og hvad I kan tilbyde dem
 4. En tilbagemelding til DGU efter arrangementet på antal deltagere og efterfølgende prøvemedlemmer


Tilmelding

Tilmeld jer her

Tilmeldingen til Familiedag skal ske senest 4 uger før jeres arrangement, for arrangementer der bliver afviklet i maj og juni måned. Afvikler I jeres arrangement i juli eller august, skal jeres tilmelding ske senest 6 uger før arrangementet. 

Dette skyldes at jeres online annonce ca. kommer til at løbe i 3 uger op til jeres arrangement. Derudover skal der være tid til at lave nogle gode annoncer hen over sommerferieperioden samtidig med øget annoncering aktivitet.

 

Astrid Carstensen

Udviklingskonsulent - børn og unge
Mobil: +45 28 83 10 50
E-mail: aca@dgu.org
 • Børn og unge (U25)

 • Familiedag

 • Klubudviklingsforløb omkring børn og ung

 • Uddannelse og netværk omkring børn og ung

 • Turneringer for U25

 • Juniordistrikter