Submitted by hkr on

Artikler om banedrift

Hvor intet andet er angivet er artiklen fra Greenkeeperen.

2023

Kan man spare på vandet

Når vejret driller

Bæredygtighed i golfklubben

Erfaring med robotter

Pileøer erfaring

Kommunikation give glade gæster 

 

 

 

 

 

 

2022

Affaldssortering

Etablering af greens ved lav temperatur

Forstår dit og andres syn på golfbanen

Vedligehold af søer og vandhuller

Nematoder

Nye Sorter i kampen mod svamp i greens

Udsprøjtning af Mikroorgnismer 

Biologisk bekæmpelser stankelbenslaver

Smith-Kerns Varslingsmodel

Overskudsnedbør til vanding 

Pesticdrisikoen på golfbanen

Er dit vandningsanlæg klar til det nye klimaforandringerne

Kan golfbanen bliver CO2 neutrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Slid på udsatte steder

Reetablering af fairways efter tørke

Fra græsmark til blomstereng

Tromling mod sneskimmel  

Best practice mod dollar spot

Er ukrudt på fairway et problem?

Undgå lagdeling (USGA Green Section Record)

Relevante spørgsmål før robotkøb

Hybridgræs version

Inspiration til grøn omstilling i golfsporten

Best Practice Tokimbladet ukrudt på fairway

Forebyggende tiltag mod sneskimmel

Sorter af rødsvingel og krybende hvene til greens i Norden


2020

Nye regler for invasive plantearter

Mikrohabitaterne i det døde ved

Nye gåsebille-forsøg

Undgå lagdeling!

Kan dine vækstlag klare skybrud


2019

Fosfors betydning for plænegræs

FN´s verdensmål 

Tilsætningsstoffet Nano-Pro 

Grundvandet stiger

Måling af vækstlagets fugtighed 

Afprøvning af nye plænegræssorter

Fakta giver udvikling Måling af fugtighed i vækstlaget 

Svært at slippe af med mosegrise

Dansk greenkeeping i 2050

Bivenlige golfklubber vil lave bedre og mere natur

Let og hyppig topdressing (USGA Green Section Record)

Måling af fugtighed i jord  hvad kan du bruge det til?

Bekæmp gåsebille- og stankelbenslarver med nematoder

Superfans af tromling

Kan stæren hjælpe greenkeeperen?

Fakta giver udvikling Glødetab i toppen af vækstlaget

Rødsvingelog krybende hvene i frøblandinger til greens?

Græsarter og sorter til golfgrees i Norden

Hvad ved vi om svampesygdommen dollarspot i Norden i dag

Artssammensætning på greens

MLSN-gødskning af golfgreens


2018

Flytning af store træer

Dollarspot-forsøg

Vi guider overfladevandet

Undgå overfladeafstrømning

Græsfrø til greens

Vand på fairways

Fokus på dollar spot

Robotter til græspleje

Gåsebiller en udfordring 

God ledelse

Golfsporet 

Ilden lokker de vilde blomster frem

Padderne i Skovbo

Førerløse klippere

Tynd Rough 

Tynd Rough 2

Vinterhærdning

 

2017

Alternativer til pesticider

Økologi på golfbanen  kan det betale sig?

Tæl dit græs

Lav rapgræs slitagemesteren

 

Vinterskader på nordiske greens no 1

Om Torben Kastrup

Bygger golfbranchen bro

Risiko for udvaskning og overfladeafstrømning af svampemidler 

Rødsvingelblandinger til golf

Vinterskader på nordiske golfgreens (2 af 2)

 

2016

Bunkers - Design og renovering

Gødskning af krybende hvene ved etablering af greens 

Filt i græsplæner

Hygiejniske foranstaltninger på golfbanen

Zeo Green - zeolit

Enårig rapgræs klarer sig bedst om foråret

Børstning giver bedre boldrul

Leasing

Obligatorisk rengøring af sko og udstyr

Hvad kan vi lære af hollænderne?

Helkropsvibrationer ved kørsel med maskiner med græsklipning som case

Golfspillerens får - Fordele ved får i roughen

GEO-certificering – hvordan forløber en certificering?

De 10 bedste grunde til at tromle dine greens

Erfaringsopsamling fra DGU´s baneområde i 2015

Sorter af krybende hvene til greens i Skandinavien

Robotopsamling af træningsbolde

Den førerløse klippemaskine

 

2015

Endelige sortslister fra SCANGREEN 2011-2014

Er det muligt at ændre græsarten på greens?

Afbrænding af roughen i Københavns Golfklub

Engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere

Vinterskader koster de danske golfklubber 18 millioner om året

Nye angreb af dollar spot

Slibning af vandingsanlæg

Forsøg på egen bane

Fra enårig rapgræs til rødsvingel

Induseret resistens mod Microdochium nivale

 

2014

Afgræsning af  rough 

Resistens i plænegræs mod Rosa sneskimmel

Kan mikrobiologiske præparater eller algeekstrakter erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler?

Nyt svampemiddel i værktøjskassen

Hvordan overlever græsset vinteren?

Bladanlyser

Pleje af den uklippede rough 2

Afbrænding af Rough

Dollar spot på greens

Pleje af den uklippede rough 1

Kan mikrobiologiske præparater eller alginater erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler?

Veldefineret kompost i rodzonen og topdressing

Intensiv muldvarpefangst

Færre pesticider på golfbanen

Tørkepletter og vandafvisende jord

Bæredygtig bane gør Samsø verdenskendt

 

2013

Hvad er målsætningen for dine fairways?

Gødningsvirkning af kompost i topdressing 

Tolkning af jordprøver

Genopliv din rough

Greenens mikrobiologi

Firbenede ukrudtsbekæmpere

Spis dit ukrudt

Ukrudt i golfbanen er føde for får

Er dit græsfrø fyldt med ukrudt?

Udtynding af rough

Hvorfor får på golfbanen

Landskabs- ukrudt

Hvorfor har vi fået mere mos i greenen?

Hvorfor får på golfbanen

Engrapgræs som basis og rajgræs til eftersåning

Udtynding af rough

Ukrudt i golfbanen er føde for får

Hvordan sikres en god forårsstart?

Golfrelateret græspleje

Seminar og rødsvingel

Pesticider, græs og træpleje

The grass guide 2012

Afprøvning presser udviklingen

Integretet plantebeskyttelse og IPM faktaark

Ny nordisk forskning

Nye tider for din sprøjte i 2014

Biologisk mangfoldighed i søer og vandløb

 

2012

Hyrdetimer på golfbanen

Behov for efterårsgødning

Fosfit mod rosa sneskimmel

12 år uden svampemidler

Vandhandlingsplaner

Eksempler på ny viden

Bekæmpelse af tidsler

Ny plænegræsart med råstyrke

Hvad er god vandkvalitet

Nu skal der fokus på sprøjten

Folicur-hvor virker det

Hvor meget ved vi egentlig om græs

Miljøstyrelsens oplæg til nye pesticidregler

Mere blomstrende natur i roughen

Danmarks mest populære greenkeeper

Vi er glade og stolte - Multifunktionalitet i Faaborg

Miljøvenlig banepleje på Lysegårdens og Hills Golfklub

Få styr på reaktionstallet med svovlgranulat

Planlægning af dræning

Erfaringer med AlgaeGreen

Intensiv muldvarpefangst

Få vandet væk fra greenoverfladen

Hørsholm Golf A/S er miljøcertificeret

Tilstoppet sandfilter giver bedre vandmiljø

Et livs erfaring med dræning

Erfaringer med dræn og vandingsarbejder

Sprøjtejournaler

Hvorfor dræner vi?

Pakningsmaterialer

GEO er golfens miljøcertificering

Hørsholm golfbane er miljøcertificeret

Hvilken type dræn afleder vandet bedst

Dræning og lovgivning

 

2011

Det gamle træ

Ensartede greens

Skybrudskonference

Nye midler mod svampeangreb

Mosebunke til golfbaner, fodboldbaner

Optimering af klipning

De kommende vandplaner

Potentialet for brug af hundehvene

Tag ud og se græsforsøg

Tidens udfordringer

Golfbaner som regnvandsbassiner

Vandtransport gennem regnormegange i jorden

Mos og alger trives i den våde sommer

Metoder til at reducere organisk stof i greens

Efterårsgødning giver bedre forårsvækst

Nye beboere på Hornbæk Golfbane

California Greens - Erfaringer fra Lyngbygaard Golf

Plantetilgængeligt vand afhænger af finsand og humus

Mikrolivet i jorden

Vertidræning året rundt - næsten da

Natur, orienteringsløb og heste på golfbanen

Multifunktionelle golfbaner - en uudnyttet ressource

Fra kemisk til biologisk tankegang

Østersøens perle

Erfaringer med topdressing af fairway på Furesø Golfklubs baner

Årets første græspleje

Vilde bier på golfbanen

Skal vi opsamle regnvand til vanding

Græsarter- og sorter til golfgreens

Frøsortiment 2011

Mere forskning i Danmark

Mosset spreder sig

Robotter på vej

Botaniska analysgruppen

Nye ukrudtsmidler med mindre aktivt stof

Nu kommer lovgivningen for pesticidanvendelsen

 

2010

Regnormen - ven eller fjende

Sneskimmel - forebyggelse og bekæmpelse

Greensprojekt: Forskellige gødningsniveauer på greens

Multifunktionelle golfbaner

Skal greens lukkes for vinterspil?

Får

Iseed testet på rajgræs

Hvad er god spillekvalitet på en golfbane?

Robotter til pleje af græsarealer

Glem ikke engrapgræs

Møde mellem svenske og danske greenkeepere

Bæredygtig golfbanedrift

Græs i skygge

Tuegræs

Pas godt på vækstjorden

Rødsvingelsorters konkurrenceevne

Vand til vanding af golfbaner i USA

Fremtidens golfbane findes i Sverige

Hundehvene

STERF's udviklingsprogram om IPM

Græsklipperobotter

Vand og naturplanter

Optimere dit klip af golfgreens

Kunstlys til greens

God spillekvalitet, er det hurtige greens?

Integreret græsplejeprogram

Langhårede greens har det bedre

Hvor meget vand bruger græsset?

Internationale sortslister

Kunstgræs på golfbaner?

Fosfors puljer i vækstlaget

Det er nu skaderne sker

Mekanisk pleje af greensgræsser

Fysiologiske sygdomme i forårstiden

Disturbance teori

Eftersåning af fairway

Urokser og CO2-udslip

Konsekvenser af påkørselsskader

Integreret plejestrategi

Græsset behøver ikke at være grønnere hos naboen

Ændringer i græsbestanden på golfgreens

Reetablering af død green efter vinteren

Ulovlige pesticider

Turfgrass.dk

Poa Annua - en forårsjoker

Planteanalyser

Hvilke pesticider er lovlige

Så kom vinteren

Kort nyt fra Skov og Landskab

Golfsporten vil være endnu grønnere

EU får betydning for de danske golfbaner

Golf, planter og miljøet

 

2009

Alvorlige sygdomme i træer

Golfbanen som vandområde ressource

Pythium og sneskimmel

Sneskimmel

Hvordan påvirker slid?

Krybende hvene coated med iseed

Farvel til fungicider med FDC

Vækstlaget på golfgreens

Husk at samle golfboldene op

Mangan - den lille forskel

Husk at samle golfboldene op (engelsk version)

Græssernes vækstpotentiale

Ukrudter i danske sportsplæner

De tromler og sliber knive

Mikrokløver på fairways

Gødskning af græsset

Frugttræer på banen

Den gode beplantning

 

2008

Plejestrategier i greengræsser

Grunden til at sandede overflader ikke dræner

Hundehvene i Danmark

STERF iværksætter seks nye forskningsprojekter

Golfsportens største udfordring

Topdressing kan du roligt fråse med

Vind på vinterindsats

Få mest muligt ud af dine renoverede teesteder

Bunkers

Pesticidfri pleje af fairways

Vandingsstrategi - undervanding på greens

Analyser til bestemmelse af græssets gødningsbehov

Greens og fairways til eksamen

Huller i jorden

Biologisk kamp mod greenens svamp

Langsigtet strategi

Græsfrø med gødning

 

2007

Til kamp mod filt

Nordisk golf forskning - årbog 2006

Så fik Danmark sine første store forsøgsgreens

Konkurrence på greens mellem enårig rapgræs og såede græsser

Golf, natur og friluftsliv

Pleje af greens

Plænegræs - en udfordring i skygge

Klippehøjder og stresseffekt

Sorter af Rødsvingel

Nyt om flydende gødning

Kvaliteten i beplantninger