Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Handicap og course rating

SKAL

 • Klubben skal nedsætte en handicapkomité, som er ansvarlig for overholdelse af Handicapsystemet.

 • Handicapkomitéen skal administrere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved anvendelse af Handicapsystemet.

 • Formanden skal som minimum have gennemgået et DGU handicapkursus (herunder online-kurser).

 • Handicapkomitéen skal minimum én gang om året foretage en handicaprevision ifølge Handicapsystemets Regel 7.1a

 • Handicapkomitéen skal sikre sig, at der er foretaget en rating af banen. De første to ratinger skal ske med fire års mellemrum, derefter hvert 8. år. Kontakt DGU i tvivlstilfælde.

 • Handicapkomitéen skal sikre medlemmernes kendskab til Handicapsystemet, eventuelt ved afholdelse af klubaftener.

 

BØR

 • Alle handicapkomitéens medlemmer bør uddannes i Handicapsystemet på DGU's kurser (herunder online-kurser).

 • Der bør være synlige konverteringstabeller i nærheden af 1. tee.

 • Klubben bør udarbejde letanvendelige og forståelige procedurer til indrapportering af scores og behandling af disse. Hvor det er muligt, kan der åbnes for selvregistrering af scores.

 • Klubben bør kunne udskrive scorekort med korrekt anført handicap. 

 • Klubben bør anvende DGU´s anbefaling til fastsættelse af handicap-nøgler i handicapsystemets Appendix E.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubben anlægger et ratet begynderteested.

 • Det er en god idé, at alle faste afmærkninger på banen er til midten af green.