Submitted by oha on
Lyn og torden

Farligt vejr eller andre nødsituationer, afbrydelse af spil

Noget af det sværeste for en turneringsleder er at håndtere beslutninger om afbrydelse og genoptagelse af spillet på grund af eksempelvis farligt vejr, store regnmængder, mv. Man er under pres for at få turneringen afviklet, spillere reagerer forskelligt på vejret, tilskuere lægger pres på for enten at afbryde eller vente med afbrydelser.

Man forbedrer sine chancer for at klare situationen ved at forberede sig grundigt allerede inden turneringen, selvom det er ikke muligt at give en 100% model for, hvordan det gøres. Men hvis man ved, at der er risiko for afbrydelser, kan det også hjælpe at informere spillerne om risikoen inden start. Så er der (måske) en større accept.

Læs meget mere om emnet her: Procedurer for komiteen afsnit 6E (4).

Se også Golfreglerne, Regel 5.7 om spillerens mulighed for at tage egne beslutninger i den sammenhæng.

Hjælpeværktøjer


Følgende vejrtjenester og apps er gode til at varsle om farligt vejr:

Hjemmesider:

blitzortung.org (vælg “Dynamisk størrelse” under “Live”) / lightningmaps.org

dmi.dk

Apps:

Lightning (gul med sort lyn)

DMI (blå med krone)

Regnspotter (blå med hvide dråber og kort pin). Kan bruges til at forecaste regn under turneringer. 3 timers forecast.

Varsling på banen:

Følgende signaler anvendes generelt, og det anbefales, at alle Komitéer benytter disse signaler, hvor det er muligt:

 • Omgående afbrydelse: Én lang hyletone fra sirenen.

 • Almindelig afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen.

 • Genoptagelse af spil: To korte hyletoner fra sirenen.

Turneringslederens opgave ved farligt vejr og andre situationer, hvor spillet afbrydes

 • Check vejrudsigten før enhver turnering – gør det til en vane, også selv om vejret ser fint ud

 • Hvis der er risiko for farligt vejr, så informér spillerne om signalerne for afbrydelse samt om evakueringsplanen. Det kan ske:
  - via tekst på scorekort
  - via information fra starter
  - via udlevering af evakueringsplan
  - og/eller på andre måder

 • Check signalhorn for lukkede døre inden første start. Og aftal med de andre medlemmer af komitéen, hvor I skal være, hvis der skal gives signal

 • Check løbende relevante apps og vejrtjenester

 • Hold øje med via apps og vejrtjenester, i hvilken retning lyn og torden bevæger sig. Vær klar til at afbryde spil. Det er relativt, hvornår du bør afbryde. Erfaringen er, at det kan komme meget hurtigt.

 • Vær udenfor og se og lyt, og hold løbende kontakt med den øvrige komité og med eventuelle andre kontakter (fx klubkontakt) på banen.

 • Det er altid turneringslederen for den pågældende turnering, der er den endeligt ansvarlige for at tage beslutning om afbrydelse og genoptagelse af spil ved farligt vejr. Naturligt tages beslutningen i dialog med de øvrige medlemmer at komitéen (dommere/andre).

Når du har afbrudt turneringen

 • Turneringslederen (og gerne sammen med andre medlemmer af komitéen) bør finde et fredeligt sted, hvor de kan holde øje med udviklingen. At sidde mellem spillere og andre, der vil have holdninger og spørge til status hele tiden, er unødigt stressende. Det spillerne i alt væsentligt vil vide er, HVORFOR er spillet afbrudt, og HVORNÅR kommer det i gang igen, samt hvis det er noget, der kan påvirke HVAD VI GØR for at få banen spilleklar igen (f.eks. hvis der er vand på greens).

 • Giv spillerne statusmeldinger med løbende mellemrum, og sig, når du giver en statusmelding, hvornår du forventer, at den næste statusmelding kommer.

 • Giv spillerne tilstrækkeligt varsel til at kunne genoptage spillet.

 • Brug i tillæg til de direkte statusmeldinger til spillerne også gerne infoboksen i GolfBox til at give generel besked om, at spillet er afbrudt, og hvornår det forventes genoptaget

Brug gerne følgende model, når du har afbrudt turneringen:

 1. Efter afbrydelsen kaldes spillerne ind fra banen.

 2. Der gives melding om den øjeblikkelige situation.

 3. Der gives tidspunkt for den næste melding (f.eks. 12.30)

 4. Punkt 2-3 gentages efter behov.

Muligheder, hvis man ikke kan nå at afvikle turneringen fuldt ud på turneringsdagen

 • Afkorte en runde til et mindre antal huller. Dette kan man dog ikke gøre, hvis der allerede er spillere i den pågældende række, der har påbegyndt runden. Er der flere rækker i en turnering, kan man afkorte runden for rækker, der ikke er påbegyndt af nogen spiller. Gunstarter kan som udgangspunkt ikke afkortes, med mindre spillerne stadig kan komme til at spille de samme huller.

 • Spille en ikke afviklet del af en runde færdig næste dag, hvis muligt

 • Annullere en runde

Hvilken løsning, der er relevant at vælge, afhænger helt af den konkrete situation. Eksempelvis, om der kun er få, der har spillet få huller af en runde inden afbrydelsen, eller om der i stedet er flere, der har spillet runden og kun få mangler få huller. I sidstnævnte tilfælde vil en fortsættelse næste dag – hvis muligt – virke relevant. I førstnævnte tilfælde måske ikke.

Hvis man vælger at fortsætte spillet næste dag, skal hulplaceringerne fra den afbrudte runde ikke ændres. Samme række=samme hulplaceringer i en given runde. Man kan evt. vælge at spille med samme hulplacering også i en evt. efterfølgende runde.

Evakueringsplaner

Undersøg om klubben allerede har en evakueringsplan. Findes der ikke en plan, må du lave din egen. I arbejdet med at lave planen indgår bl.a. følgende:

 • Undersøg, om der er tordenshelters/lynskure på banen og hvor

 • Skaf et oversigtskort over banen og indtegn evakueringsområder, samt hvor der evakueres til. Regn som en del af dette på, hvor mange der kan være plads til på et evakueringssted.

 • Overvej, hvor der skal signaleres fra, for at det kan høres på alle dele af banen.

 • Hvordan kommunikeres planen enkelt til spillerne før start?

 • Gør dig overvejelser om, hvordan man kan kommunikere med spillere, der er evakueret, og befinder sig i fx et lynskur ude på banen

En evakueringsplan har ikke et bestemt format. De kan være meget forskellige fra klub til klub. Nogle klubber har mange lynskure – andre ingen. I nogle klubber henter man spillerne på banen, i andre skal de selv gå ind.

Det vigtigste er en kort og præcis beskrivelse til spillerne af, hvordan de skal forhold sig, og hvor de skal gå hen i tilfælde af farligt vejr.

Link til tidligere artikel på golf.dk, der fortæller lidt om hvordan golfspillere bør forholde sig ved farligt vejr. Artiklen kan måske være til inspiration i forbindelse med arbejdet med planerne.