Submitted by oha on
Scorearkiv

Hvilket handicap er det korrekte?

Enhver tællende runde kan få betydning for ens handicap.

Og der findes altid kun ét korrekt handicap - og det er det, der på ethvert tidspunkt er beregnet på baggrund af spillerens scorearkiv. Uanset, om der skulle være andre scores "på vej".

Dette gælder uanset, om en score "mangler" i scorearkivet pga. en afventende markørgodkendelse eller en turneringsrunde, som er blevet forsinket i indtastningen. 

Spilleren er ansvarlig for at spille med det korrekte handicap, hvilket betyder “det handicap, der senest er beregnet i systemet”. Det, som står i scorearkivet på et hvert givent tidspunkt, er således det korrekte beregningsgrundlag. 

Dette giver dog ikke spilleren ret til at spekulere i at forsinke eller udvælge scores. Så alle scores skal indleveres og underskrives af markøren snarest efter runden, så et korrekt handicap også bliver et retvisende handicap.

Hvordan sørger man for at have "et retvisende handicap"?

Ifølge handicapreglerne – Regel 1.3, forventes spilleren at:

A. Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerne og afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel,
B. Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul,
C. Indlevere/indtaste tællende scores til handicapformål så hurtigt som muligt efter rundens afslutning og før midnat lokal tid,
D. Indlevere tællende scores for at give et rimeligt bevis for deres demonstrerede spillestyrke,
E. Spille efter Golfreglerne, og
F. Godkende medspilleres scores

Et par bemærkninger:

Som det fremgår forventes alle scores indleveret - medmindre der er særlige grunde til, at en runde ikke er tællende (spillet alene, spillet som træning/med træner, spillet efter "vinterregler", mv.).

Alle turneringsrunder er med få undtagelser tællende. Men også runder, som spilles privat, og hvor man gør sit bedste for at opnå en score, er som nævnt ovenfor tællende. Handicapsystemet bygger på indlevering af alle (tællende) scores for at kunne foretage den velkendte gennemsnitsberegning som bliver vores handicap - eller sagt på anden vis - som giver et billede af vores generelle spillestyrke.

Og vi har brug for de retvisende handicaps for at være sikker på, at vi altid har den rette vinder - af en turneringspræmie, en øl, en kop kaffe - ja, hver gang der spilles mod andre om noget!

Regel 7.1a – Udføre en handicaprevision og regulere et Handicap

Udover spillerens ansvar har Komitéen/Handicapudvalget/Klubben også et ansvar. De har nemlig også ansvar for at klubbens medlemmer har retvisende handicaps. Og for at kunne leve op til det ansvar har de nogle forskellige værktøjer, som findes i Regel 7.1 - uddrag:

1) Handicapkomitéen kan vælge at udføre en handicaprevision til enhver tid. Dog anbefales det, at Handicapkomitéen udfører en handicaprevision mindst én gang om året for alle medlemmer, der har valgt den golfklub som deres hjemmeklub.
2) En handicaprevision kan også udføres efter ønske fra spilleren eller fra en anden spiller på ethvert tidspunkt.

Handicapudvalget bør reagere på henvendelser fra klubber-i klubben, turneringsudvalg, andre spillere, hvis der på nogen måde rejses tvivl om, at et medlem ikke lever op til kravene i Handicapsystemet. 

Regel 7.1 og Appendix D beskriver udvalgets kompetencer og en fornuftig proces for at håndtere sådanne situationer.

Det kan være en svær opgave - men i sidste ende gør de et godt arbejde for alle medlemmer for at sikre, at der altid spilles under fair forhold.