Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Begynderarbejde

SKAL

 • Golfklubben skal sikre, at nye golfspillere opfylder de minimumskrav, som er beskrevet i golfkørekortet ved udstedelse af DGU-kort.

 

BØR

 • Klubben bør have fokus på indmeldelsesraten blandt prøvemedlemmerne. Indmeldelsesraten er den procentdel af prøvemedlemmerne, som efterfølgende vælger at melde sig ind i golfklubben. De bedste golfklubber har en indmeldelsesrate på op mod 90 %.

 • Der bør være et øget fokus på begynderens første to år i golfklubben. Alt for mange medlemmer stopper, inden de bliver ordentligt integreret i golfklubben.

 • Klubben bør kontakte de nye medlemmer personligt for at undersøge om de trives. 

 • Arbejd målrettet mod at lave arrangementer og aktiviteter, der danner nye relationer for de nye medlemmer.

 • Alle golfklubber bør have et fleksibelt og billigt prøvemedlemskab, som nedbryder barriererne for at prøve golf.

 • Begynderudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe en sjov, social og udviklende start på livet som golfspiller.

 • Begynderen bør have mulighed for hurtigt at komme på stor bane og helst fra et ratet begynderteested.

 • Begynderen bør have en mentor, som hjælper med at integrere denne i golfklubben. Mentoren bør være proaktiv iht. begynderens deltagelse i klubbens aktiviteter.

 • Klubbens træner bør anvende DGU´s koncept: Begyndertræning i golf.

 • Klubben bør sørge for at uddanne frivillige begyndertrænere til at hjælpe klubbens træner ved begyndertræning.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at tilbyde flere veje ind i klubben som for eksempel 3-timers pakke, weekendkursus, prøvemedlemsskab af længere varighed.