Submitted by hkr on

Turneringsbetingelser

Hvad er turneringsbetingelser?

Turneringsbetingelserne bestemmer strukturen for hver enkel turnering, herunder:

  • Hvem der kan deltage 
  • Hvordan man tilmelder/kvalificerer sig
  • Turneringens spilforløb og -format
  • Hvordan lige resultater afgøres og meget mere

Turneringsbetingelserne udgør dermed, sammen med Golfreglerne, de samlede betingelser for en turnering. Derfor er det vigtigt at have kendskab til begge dele. 
 

Dit ansvar

Det er spillerens ansvar at kende og følge turneringsbetingelserne til hver enkelt turnering.

Afhængig af spillerens alder er det en god idé, hvis mor, far, juniorleder eller en anden voksen omkring spilleren hjælper med at gennemgå turneringsbetingelserne. Så ved de mere om hvad turneringen går ud på og føler sig trygge hele vejen igennem. https://uni-bet-login.com/da/
 

DGU's turneringsbetingelser

DGU offentliggør sine turneringsbetingelser til den kommende sæson hvert år senest d. 1. marts.

Find Turneringsbetingelser for alle DGUs turneringer her.


Opbygning:

Turneringsbetingelserne er opbygget i et nummereringssystem under 3 hovedsektioner:

  1. Før turneringen
  2. Under turneringen
  3. Efter turneringen.

Under hver af disse hovedsektioner er emner præsenteret i kort og overskuelig form med hvert sit underpunkt. Denne nummerstruktur går igen i alle DGU’s turneringsbetingelser, og man vil således altid finde oplysninger om f.eks. handicapbegrænsninger under punkt 1.4.

God læsning!