Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Juniorarbejde

SKAL

 • Juniorudvalget skal informere klubbens sekretariat om de frivillige som arbejder med personer under 15 år, så der kan indhentes børneattest.

 

BØR

 • Alle klubber bør have et junior- eller ungdomsudvalg der tager sig af forhold vedrørende klubbens spillere under 25 år.

 • Juniorudvalget bør have en vision og et mål med klubbens juniorarbejde, der er afstemt med klubbens bestyrelse.

 • Juniorudvalget bør sammensættes af personer, som ønsker at skabe et sjovt, socialt og udviklende miljø for juniorerne.

 • Der bør skabes et miljø, hvor den enkelte junior, uanset alder, køn og niveau, kan udvikle sit potentiale.

 • Miljøet bør have fokus på at opbygge relationer, give plads til udvikling og på at være sjovt, både når det drejer sig om træning, turneringer og det sociale miljø.

 • Der bør være et særligt fokus på nye juniorer, da en stor del af denne målgruppe forlader golfsporten. Særligt juniorer, der ikke deltager i klubbens aktiviteter risikerer at melde sig ud.

 • Klubben bør sætte sig grundigt ind i og formidle DGU´s aktivitets- og turneringsstruktur for spillere under 25 år. Herunder sikre, at alle får muligheden for at deltage i turneringer, der matcher behov, ønsker og forudsætninger.

 • Klubben bør indgå aktivt i det lokale træf fællesskab. 

 • Klubben bør regelmæssigt afvikle juniorturneringer, hvor alle klubbens juniorer uanset alder, køn og niveau kan deltage. 

 • Klubben bør tilbyde aktiviteter i vinterperioden, da frafaldet er størst i denne periode.

 • Klubben og udvalget bør prioritere tæt samarbejde med klubbens træner. 

 • Klubbens træner bør anvende DGU´s koncept: Børne- og juniortræning i golf.

 • Juniorudvalget bør inddrage frivillige som ressource ved at bruge dem til konkrete afgrænsede opgaver.

 • Klubben bør, i samarbejde med klubbens træner, uddanne frivillige juniortrænere og udvalgets medlemmer.

 • Klubbens frivillige bør tilmelde sig KlubNyt og juniordistriktets Facebookside.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at udvalget er bekendt med junior greenfeeaftaler, der består af to aftaler. Gratis greenfee for juniorer eller en fuld betalende voksen i følge med maks. tre juniorer - også kaldet 3 for 1.