Submitted by oha on
Rating

Ratede baner i DGU-databasen

Alle officielt Course Ratede baner er indtastet i DGU Databasen.

 

Klubben kan trække oplysningerne om en Course Rating (Hullængder, Par, Handicapnøgler, Course Rating/Slope for Herrer/Damer) direkte fra databasen og tilknytte disse til en bane i GolfBox. Det har specielt betydning for muligheden for at handicapregulere på en bane, da en Course Rating som bekendt er en forudsætning for at kunne handicapregulere.

Klubben slipper dermed for selv at skulle udfylde Course Rating oplysningerne, tilsendt fra DGU.

 

Da der er tale om en officiel Course Rating vil det ikke efterfølgende være muligt at ændre i disse oplysninger (undtagen handicapnøglen) uden at få lavet en ny Course Rating. Er der behov for en ny version af ratingen, skal der tages direkte kontakt til DGU på rating@dgu.org eller via telefonisk kontakt til DGU. Klubben kan selvfølgelig stadig oprette alle de alternative baner, som den ønsker/har behov for til spil på banen, og som ikke kræver en officiel Course Rating (f. eks. par-3 banen, ikke tællende vinterspil, greenkeeperens hævn etc.).

 

Klubbens baner med officielle Course Ratings ser ud som nedenstående. Hvis banen f.eks. til vinter skal bruges til spil, som ikke skal være handicapregulerende, kan markeringen til dette slås til/fra efter behov. Mindre midlertidige ændringer som f.eks. fremrykning af et eller flere teesteder (< 100 meter samlet) kræver ikke, at der tastes nye længder på disse huller, da den eksisterende rating stadig kan bruges.

 

Hvis der er behov for større midlertidige ændringer, som f.eks. at udskifte et hul eller lignende, kan tilknytningen fjernes, og der kan rettes efter behov, selvfølgelig uden at kunne handicapregulere. Skal der kunne handicapreguleres efter større ændringer, skal DGU kontaktes for at kunne lave en ny midlertidig ændring, som kan tilknyttes banen. 

Således ser en allerede tilknyttet bane ud:

 

Tilknyttet

Ønskes det at tilføje et standard tee for mænd og kvinder kan det gøres under køn:

Tee-køn

 

Tilknyt ny bane

I alle tilfælde, hvor der skal kunne handicapreguleres på en bane, skal den således være tilknyttet en officiel rating fra DGU Databasen. 

I Databasen ligger alle de forskellige officielle ratinger, som der er tilgængelige for klubben. 

 

Hvis der mangler en kombination, som klubben ønsker, skal DGU kontaktes og der vil blive oprettet en ny, som kan hentes ned/tilknyttes. 

Når klubben har navngivet den ønskede bane, eller er klar til at ændre på oplysningerne på en allerede navngiven bane, kan ratingen hentes ved at klikke Tilknyt og vælge den relevante version fra listen af tilgængelige baner. Du skal evt. trykke på knappen Fjern først for at fjerne "den gamle" tilknytning til en rating.

Tilknyt

 

Dette åbner for en ny dialogboks, hvorfra det er muligt at vælge mellem klubbens Course Rating’er:

ratings

Af listen fremgår alle klubbens Course Ratings. Hvis der er blevet ændret på en Course Rating, bibeholder Course Ratingen sit navn, men de efterfølgende linjer forklarer forskellen, således det er muligt at vælge den korrekte. Derudover fremgår det fra hvilken dato, Course Ratingen er blevet aktiveret i DGU’s database.

 

Når den passende Course Rating vælges, hentes alle oplysninger ind på banen i GolfBox:

banen

 

FAQ Course Rating

FAQ Course Rating


Hvad er en Course Rating?

En banes Course Rating består af såvel en Course Rating (CR) som en Slope Rating (SR), og er en objektiv vurdering af en banes sværhedsgrad.

CR er et udtryk for, hvor mange slag en scratchspiller i gennemsnit skal bruge på en given bane. 

SR er et udtryk for, hvor relativt sværere en bane er for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. 

Såvel CR som SR indgår i udregningen af en spillers Spillehandicap fra dennes Handicap. 

CR formel

En bane skal have en Course Rating for at kunne bruges til handicapregulerende spil. 

Hvordan foregår en Course Rating?

En Course Rating planlægges af DGU, og klubben vil blive kontaktet, før den skal gennemføres. 

DGU gennemfører ca. 25-30 Course Ratinger hvert år via et korps af veluddannede frivillige ratere. 

Når en bane er blevet planlagt, kontaktes denne på forhånd af en holdleder, som aftaler et besøg i klubben. 

På dagen gennemgår 3-4 ratere hele banen, foretager en objektiv vurdering, baseret på WHS' Course Rating system. Det er ikke nødvendigt at blokere for spil på banen, da en rating sagtens kan gennemføres uden større forstyrrelser. 

Holdets observationer sendes til DGU's sekretariat, som udregner banens nye Course Rating. 

Den ny Course Rating lægges i databasen og kan herfra hentes ind i GolfBox, hvorfra der også kan udskrives konverteringstabeller. En mail med ratingen sendes til klubben, og den kan tages i brug med det samme. Alternativt er det tilladt at vente til næstkommende sæson med at tage ratingen i brug (såfremt der ikke er tale om, at der reelt spilles på en anden bane).

Hvor ofte skal en bane rates?

En rating må ikke være mere end 10 år gammel. 

For at sikre, at det ikke sker, planlægger DGU at "genrate" en bane med maksimalt 8 års mellemrum. 

Hvert år er der således baner, hvis rating nærmer sig 8 års grænsen, og som dermed planlægges til en genrating. 

En rating skal svare til den bane, der reelt spilles på. Hvis banen ændres ud over dens naturlige udvikling, inden der er gået 8 år, skal den genrates. 

I tvivlstilfælde kan står DGU til rådighed for at vurdere, om der er tale om ændringer, som kræver en genrating. 

DGU skal senest året før informeres om planlagte ændringer, således en genrating kan planlægges. 

Hvor meget må en bane ændres inden for en rating?

Hvorvidt ændringer på en bane kræver en genrating er en vurderingssag, som bedst afklares ved at kontakte DGU. 

Dog er en Course Rating gældende, så længe midlertidige ændringer af banens samlede længde ikke overstiger 100 meter. 

 

Eksempler på ændringer, som ikke kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set under 100 meter.

Nedlæggelse af bunkere på et par huller. 

Fældning af nogle træer.

Oprettelsen af et eller flere mindre nye strafområder eller out of bounds.

Ændring af hulrækkefølgen.

 

Eksempler på ændringer, som kræver en ny rating:

Midlertidige ændringer af banens længde på samlet set over 100 meter.

Permanente ændringer af banens længde på mere end et par meter pr. hul eller samlet over 20 meter.

Større ændringer i banens design, der påvirker spillernes mulige course management - f. eks. anlæggelse af en større sø, som en spiller er nødsaget til at slå kort af.  

Banen nuværende rating er mere en 8 år gammel. 

 

Hvis der er behov for at foretage pludselige ændringer, som det ikke er muligt at genrate før næste år, kan der evt. foretages en ny skrivebordsrating. 

Hvad er en skrivebordsrating?

Ved midlertidige eller pludseligt opståede ændringer af banen, hvor det ikke er muligt at foretage en fysisk genrating, kan det være muligt at få foretaget en skrivebordsrating. 

Hvorvidt det er muligt afklares ved kontakt til DGU. 

En skrivebordsrating bruger den nuværende vurdering af banen, som grundlag for - med visse nye input - at udregne en ny rating uden at skulle besøge banen. 

Course Rating - Spillehandicap

Alle teesteder i Danmark med en samlet 18 hullers længde på minimum 2750 meter, kan få målt sin sværhedsgrad. 

 

En banes sværhedsgrad udtrykkes ved en Course Rating som består af 3 tal -  hhv. banens Par, Course Rating og Slope Rating.

Med disse 3 tal kan enhver golfspiller udregne, hvor mange tildelte slag (spillehandicap), man får på enhver rated bane. 

 

Spilleren kan slå dette op på klubbens konverteringstabeller, eller selv foretage to simple udregninger:

Først udregnes "Handicap x teestedets Slope Rating" hertil tillægges/fratrækkes forskellen mellem banens Course Rating og Par (Par trækkes fra CR). Resultatet afrundes. 

F. eks.

Handicap = 15,6

Par = 72

CR =73,5

Slope 126

15,6 x 126/113 + (73,5-72) = 18,89

Afrundet til et spillehandicap på 19.

Hvordan tilknyttes en Rating til en bane i GolfBox

Læs mere her - artikel: Ratede baner i DGU-databasen.