Submitted by hkr on
Junglegolf udstyr

Redskaber og udstyr

Der er mange fordele ved at benytte redskaber og udstyr i golftræningen. Og endnu flere fordele ved at vælge det rigtige udstyr og de rigtige redskaber i forhold til hvilken målgruppe, du har med at gøre. Dine valg af materialer og udstyr kan vise sig at være de allervigtigste i forhold til børn og unges motivation og oplevelse af at de lykkes med noget og dermed en oplevelse af at de kan noget.

Når børn spiller på golfbanen eller deltager i en turnering, er banestørrelse, materialer og udstyr som regel givet på forhånd. Men i træningen er det dig som træner, der vælger materialer og udstyr, og træningen er det allervigtigste læringsrum for både børn og unge i golfsporten. Hvis du har valgmuligheder, så lad børnene træne med det udstyr, der giver den mest passende udfordring, også selvom det måske ikke lige var noget du kendte til eller havde prøvet selv.

I træningen er vi oftest sammensat i uhomogene grupper både hvad angår alder og evner. Derfor giver det god mening, at ikke alle træner med - og bruger det samme - udstyr. Du kan således have erfarne spillere, der træner med noget udstyr, mens de mere uerfarne bruger noget andet udstyr. Derudover kan du ved at benytte forskellige remedier og redskaber differentiere de forskellige øvelser og sikre at alle opnår passende udfordringer. To spillere på vidt forskelligt niveau kan med de rigtige redskaber godt træne samme øvelse på samme tid.

Det væsentlige er det enkelte barns oplevelse af mestring, og hvis du giver plads til differentiering og valgfrihed, og dermed til ejerskab og medbestemmelse, vil de unges motivation ofte stige.

Fordele ved at benytte det rigtige udstyr og de rigtige redskaber:

  • Øger mulighederne for at lykkes

  • Giver plads til forskellighed og valgfrihed

  • Øger ejerskabet og sikre medbestemmelse

  • Øger motivationen

  • Sikre en høj grad af deltagelse og progression for alle

  • Øger og bibeholder kreativiteten i træningen

  • Hjælper forældre og andre frivillige til bedre at kunne hjælpe til med træningen

  • Gør træningen sjovere og mere inspirerende

 

I PDF-filen finder du inspiration til forskellige redskaber og udstyr. Listen er delt op i tre trin og tager udgangspunkt ”Ugens øvelse”. Trin 1 er for de nyeste og yngste børn, trin 2 for dem som er på vej og klar på mere og trin 3 er for de mere garvede og golfkyndige unge.

 

Er du ikke tilmeldt Ugens øvelse, kan du blive det her

 

Du kan finde mange af redskaberne i det lokale byggemarked og det behøver ikke være ret dyrt at komme i gang.