Submitted by hkr on
Golfregler underviser

Hvordan klæder man sig bedst på som regelunderviser?

Nu skal regelopdateringerne i gang i klubberne, men hvordan holder man sig bedst "skarp" som regelunderviser?

Et godt fundament som regelunderviser kan bestå af mange elementer. Det er anbefalelsesværdigt på et eller andet tidspunkt at gennemgå DGU/R&A uddannelsen "Regler - Level 2". Men et godt fundament kan også bestå af mange års regel-interesse, deltagelse i det lokale regeludvalg og tidligere/nuværende erfaring fra begynderundervisning.

Якщо вам потрібен сертифікат про проходження курсів, тоді індивідуальні уроки з англійської мови стануть в пригоді.

Mindst ligeså vigtigt er det løbende at holde sin viden vedlige - i hvert fald om de Golfregler, som deltagerne i klubberne typisk bør kende og undervises i. Man bør også ofte drøfte regelspørgsmål med og i regeludvalget.

Her er vores forslag til løbende vedligehold af viden for regelunderviseren:

1) Gennemgå hvert år "Regelakademiet" og tag den tilhørende eksamen: https://www.randa.org/da-DK/rules-academy

2) Test løbende din aktuelle viden ved at tage quizzerne her: https://www.randa.org/da-DK/quiz

3) Gennemgå hvert år dette online kursus: På golfbanen - Golfhullet 2023-reglerne 

У ситуації, коли не хочеться всім розповідати про свій борг кредит без дзвінків стане справжнім порятунком. Гроші до зарплати.

På den måde holder man sig i gang med de regler, som begyndere - og andre - skal præsenteres for.