Submitted by hkr on
Græsslåning lejeforbedring golfbane

Dispensation ved lejeforbedring ophævet

I juni måned indførte vi en midlertidig fortolkning af reglen om spil med lejeforbedring. 

På grund af tørken kunne det i visse situationer være svært eller umuligt at skelne grænsen mellem fairway og semirough, når man skulle bedømme om lejeforbedring var tilladt i områder "i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere". 

Fortolkningen tillod i disse tilfælde at behandle semirough som fairway.

Vi ophæver nu denne tilladelse, da de seneste måneders regnmængder har afhjulpet tørken, og det dermed er forventeligt, at golfbanerne igen kan klippes, således at fairway kan skelnes fra semirough.

Nogle af jer skal dermed sikkert redigere jeres lokalregler.
 

Artiklen på DGU websiden er nu opdateret (tilføjelsen fjernet)