Submitted by lfi on

Tilskudsmuligheder

Hvad

For hvem

Hvem ansøges hos

Folkeoplysning – lokaletilskud Alle Lokal kommune
Medlemstilskud til unge under 25 (driftstilskud) Alle Lokal Kommune
DIF og DGIs foreningspulje Alle https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Lokale- og anlægsfonden Alle https://www.loa-fonden.dk/
STERF Alle www.sterf.org
Udlodningsmidler fra Friluftsrådet Alle https://friluftsraadet.dk/tilskud
Velux-fonden - Aktiv af natur Alle https://friluftsraadet.dk/aktivafnatur
Nordea Fonden Alle Nordea Fonden
     
Spar Nord Fonden Alle Spar Nord Fonden
Lag midler (Langeland, Læsø, Samsø, og Ærø) Lokale aktionsgrupper
Sydbank Fonden Alle Sydbank
Tilskud til leder-/instruktør uddannelser Alle Lokal Kommune
Udviklingspulje Alle Lokal Kommune
Legatbogen Alle Legatbogen
15. juni fonden Alle http://www.15junifonden.dk/
Augustinus Fonden Alle https://augustinusfonden.dk/
Den Obelske Familiefond Alle http://obel.com/
Novo Nordisk Fonden Alle http://novonordiskfonden.dk/da
Lundbeck Fonden Alle https://www.lundbeckfonden.com/
Albani Fonden Alle https://albanifonden.dk/
Bikuben Fonden Alle www.bikubenfonden.dk
FLS Industries A/S Gavefond Alle https://astra.dk/projektboersen/fonde/fls-industries-gavefond
Fonden for træer og miljø Alle http://www.fondenfortraeerogmiljoe.dk/
Tuborgfondet Alle https://www.tuborgfondet.dk/
Hedeselskabet Alle https://www.hedeselskabet.dk/ansoeg-om-stoette
Tilskud til vådområder og vandhuller Alle https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/vaadomraader-og-vandhuller-jagttegnsmidler/
Tilskud til plantning Alle https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/plant-for-vildtet/
Tilskud til småplantninger Alle https://www.hededanmark.dk/Plantning-med-tilskud.8739.aspx
Ellab-Fonden Alle http://ellabfonden.dk/
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond Alle http://kongehuset.dk/menu/fonde--legater/kronprins-frederiks-og-kronprinsesse-marys-fond  
KV Fonden - Krista og Viggo Petersens Fond Alle https://www.kv-fonden.dk/
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Alle https://www.fogfond.dk/
C.W. Strandes Legatfond Alle http://cwsl.dk/
Kongsted Sparekasses Fond Kongsted/Rønnede og omegn http://kongstedsparekassesfond.dk/index.php
Fanefjord Sparekasses Fond Møn, Bogø og Nyord http://www.fanefjordsparekassesfond.dk/
Trelleborg Fonden Vestsjælland Trelleborg Fonden
Fionia Fonden Fyn og trekantsområdet Fionia fonden
Fynske Bank Fond Kunder i fynske Bank Fynske Bank Fond
EU's Struktur fonde (primært landdistrikter)  
Almenvelgørende forening. I Hedensted sparer man 150tkr.  Kræver 101 indbetalinger af 200 kr., hvorved klubben kan spare en del moms. Alle Hedensted Golf
 
Fritagelse for ejendomsskat Klub/forening med egen bane. Lokal kommune
 
Lejer på kommunal jord
     
     
     

Vejledning til legatsøgning

   
     
Hvis du ønsker yderligere inspiration eller viden omkring fundraising findes der en række organisationer og udbydere som specialiserer sig inden for dette område:
     
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/oekonomi-indtjening/puljer-fonde-og-indsamlinger/puljer-og-fonde
     
https://fundraiseren.dk/    
     
https://www.fundraising.how/da-dk/