Submitted by hkr on Fri, 02/02/2024 - 12:16

Trænerløftet

Vi anbefaler, at alle ansatte og frivillige trænere som beskæftiger sig med træning af børn og unge gennemfører Trænerløftet. Trænerløftet er et online kursus som indeholder mange vigtige aspekter, som en træner bør kende i forbindelse med træning af børn og unge. 

En god træning handler om meget andet end de øvelser der laves eller de tekniske input der gives. Der er en stærk forbindelse mellem din måde at være træner på og børnenes glæde ved at dyrke golfsporten. Derfor er det vigtigt, at man som træner er bevidst om sin egen rolle og værdier, hvad det er for et miljø, man gerne vil skabe, samt hvilke udfordringer og dilemmaer man står overfor.  

Trænerløftet er i tråd med et nationalt tiltag fra Danmark Idræts-Forbund, som primært handler om, at bevidstgøre trænere om, hvordan det gode træningsmiljø helt basalt skabes, samtidig med at man etisk forpligter sig til at skabe en god, trivselsfremmende og udviklende træning for børn og unge. Konkret skal 80.000 børne- og ungetrænere aflægge trænerløfte inden 2027, og inden 2033 er det målet, at 90 % af alle børne- og ungetrænere i Danmark har aflagt trænerløftet.

Trænerløftet tager ca. 20 min at gennemføre og vil foregå online når det passer dig.

Der er endnu ikke adgang til at tage Trænerløftet.

Dato 01.03.2024
Tid
Sted Online
Tidsfrist
Pris 0 kr.
Dato Tid Sted Tidsfrist Pris
01.03.2024 Online 0 kr.

Christian Møller

Udviklingskonsulent Juniorer og træning
Telefon: +45
Mobil: +45 23 83 68 11
Email: chm@dgu.org

Kontakt chm@dgu.org