Regelprøve

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Spørgsmål og svar er fra Golfreglerne 2019.

Der kan problemer med prøven med visse versioner af browseren Explorer. Prøv da evt. Chrome, Firefox eller Safari i stedet. 

Du skal i denne prøve besvare i alt 30 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil en besked blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Hvis du ikke er medlem af en klub, kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne Online” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

Spørgsmål 1 af 30

Der kommer hurtigere spillere bagfra. Hvor mange spillere skal der mindst være i gruppen, for at I skal lukke dem igennem?

Spørgsmål 2 af 30

Din bold er landet på en forkert green. Hvad gør du i slagspil?

Spørgsmål 3 af 30

En spiller har slået lige kort af greenen. Spilleren ønsker at putte bolden ind, men i spillelinjen er boldens eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 4 af 30

Hvor mange jern må man maksimalt have med i sin bag?

Spørgsmål 5 af 30

Din bold er landet således, at den ligger op ad en gul pæl. Du vælger at fjerne pælen, før du slår dit slag. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 6 af 30

Da du dropper din bold, rammer den din medslagspillers jern på vej ned. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 7 af 30

En spillers bold er havnet i et strafområde. Spilleren vurderer, at bolden kan spilles, men så skal spilleren have den ene fod i vandet. Spilleren tager sin sko og strømpe af og spiller bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 8 af 30

Din bold sidder i sit eget nedslagsmærke i semi-roughen. Du tager lempelse for dette. Er det tilladt?

Spørgsmål 9 af 30

Din bold ligger på en green på det hul, som er parallelt med det hul, du spiller. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 10 af 30

Under opstilling på fairway kommer du til at flytte bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 11 af 30

Når spillere deltager i en turnering, skal de starte til den tid, som komiteen har angivet?

Spørgsmål 12 af 30

Du slår dit drive i retning af en sø, der ligger 150 m fra teestedet, og som er markeret med gule pæle. På grund af buske og højt græs uden for strafområdet kan du dog ikke se, om bolden er endt i søen. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 13 af 30

Hvornår er en bold out of bounds?

Spørgsmål 14 af 30

Din bold ligger på greenen, og du vælger at putte, selvom flaget ikke er fjernet fra hullet. Dit putt går i. Tæller det?

Spørgsmål 15 af 30

En spillers bold ligger midt på fairway ved et gammelt tørvehul. En opslået græstørv er lagt tilbage i hullet, men stikker desværre op. Spilleren trykker tørven ned med sin kølle, for bedre at kunne komme til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 16 af 30

A slår sin bold i et strafområde. På vej hen til strafområdet forklarer medslagspiller B om reglerne for strafområder. Hvad er konsekvensen?

Spørgsmål 17 af 30

Hvorfra må man slå sit første slag på et hul?

Spørgsmål 18 af 30

Hvor mange gange må man markere og løfte sin bold på greenen?

Spørgsmål 19 af 30

Da du skal drive ud fra hul 11, vælger du selv at stå udenfor teestedet, imens du slår til en bold, der er korrekt placeret på teestedet. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 20 af 30

En spillers bold er havnet under en busk. For bedre at kunne svinge tilbage sætter spilleren sin fod på en gren og presser den nedad. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 21 af 30

Under opstilling til dit slag på teestedet skubber du tilfældigt din bold ned af tee'en. Hvad er straffen i slagspil?

Spørgsmål 22 af 30

Du dropper i lempelsesområdet og rammer jorden. Bolden rammer derefter din golfbag, men ender i dit lempelsesområde. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 23 af 30

Hvem kan erklære en bold for uspillelig?

Spørgsmål 24 af 30

En spiller tager lempelse fra areal under reparation. Der, hvor der skal droppes, er græsset dog meget højt, så forinden sørger spilleren for at trampe græsset godt ned. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 25 af 30

I nogle tilfælde skal en bold droppes om af forskellige årsager. Hvilken er ikke en sådan årsag?

Spørgsmål 26 af 30

Hvad markerer en gul pæl?

Spørgsmål 27 af 30

Hvornår har en bold "flyttet sig"?

Spørgsmål 28 af 30

Hvor er sand en løs naturgenstand?

Spørgsmål 29 af 30

Hvornår må man slå en provisorisk bold?

Spørgsmål 30 af 30

Du skal putte på 4. hul. I stedet for et reelt slag fører du bolden med køllen. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 30 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svare, inden du fortsætter.