Regelprøve

Velkommen til Dansk Golf Unions online regelprøve. Spørgsmål og svar er fra Golfreglerne 2019.

Der kan være problemer med prøven med visse versioner af browseren Explorer. Prøv da evt. Chrome, Firefox eller Safari i stedet. 

Du skal i denne prøve besvare i alt 30 spørgsmål, som handler om de situationer, du kan komme i på en golfbane. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du få besked om, hvilke spørgsmål du har besvaret forkert. Dernæst vil du blive bedt om at svare på de spørgsmål igen.

Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål vil en besked blive sendt til begynderudvalget i din golfklub, som nu kan se, at du har bestået regelprøven. Det kan dog være at din klub kræver, at du består klubbens egen prøve.

 

Hvis du ikke er medlem af en klub, kan du sagtens tage prøven for sjov.

Sæt kryds ved det rigtige svar. Du kan søge hjælp i ”Golfreglerne Online” og andre Regelbøger.

Rigtig god fornøjelse med regelprøven.

Spørgsmål 1 af 30

En spiller slår sin bold out of bounds. Hvilke muligheder har spilleren?

Spørgsmål 2 af 30

Hvad er hovedårsagen til, at man spiller en provisorisk bold?

Spørgsmål 3 af 30

Hvor kan man erklære sin bold for uspillelig?

Spørgsmål 4 af 30

Hvad markerer en blå pæl normalt i Danmark?

Spørgsmål 5 af 30

Hvilke huller er ikke dyrehuller?

Spørgsmål 6 af 30

Din bold ligger lige præcis på linjen imellem 2 gule pæle. Hvor er bolden efter Reglerne?

Spørgsmål 7 af 30

For at spare tid, hvornår bør man i slagspil udfylde scorekortet undervejs?

Spørgsmål 8 af 30

Hvad dækker begrebet "Den generelle straf" i slagspil?

Spørgsmål 9 af 30

En spiller skal slå sit tee-slag, men inden tilbagesvinget, fjerner spilleren et ormeskud bag bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 10 af 30

Din bold ligger i en bunker. Før du slår, flytter du med din kølle en løs naturgenstand, der ligger i bunkeren. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 11 af 30

Hvorfra må man slå sit første slag på et hul?

Spørgsmål 12 af 30

En spillers bold er havnet under en busk. For bedre at kunne svinge tilbage sætter spilleren sin fod på en gren og presser den nedad. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 13 af 30

Din bold ligger i roughen, og inden du slår til den, fjerner du en firkløver lige bag bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 14 af 30

Da du dropper din bold, rammer den din medslagspillers jern på vej ned. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 15 af 30

Din bold lander i meget høj rough,og da du ikke er sikker på, at du kan finde den, vælger du at spille en provisorisk bold, som lander på fairway. Da du kommer frem, finder du din første bold, men den ligger dårligt. Hvad gør du nu?

Spørgsmål 16 af 30

Hvornår er en bold på greenen?

Spørgsmål 17 af 30

Du putter på greenen, og din medslagspiller passer flaget. Du rammer tilfældigt hans fod. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 18 af 30

Din bold ligger i en lille bunke sne på greenen. Du placerer bolden på nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 19 af 30

Hvor lang tid skal man minimum lede efter en bold, man har slået langt ud i roughen?

Spørgsmål 20 af 30

Din bold er landet således, at den ligger op ad en gul pæl. Du vælger at fjerne pælen, før du slår dit slag. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 21 af 30

Hvilken farve har en pæl, som afgrænser vandløb og søer, hvor det ikke er muligt eller praktisk gennemførligt at droppe en bold bag strafområdet i en lige linje mellem skæringspunkt og hullet?

Spørgsmål 22 af 30

Når spillere deltager i en turnering, skal de starte til den tid, som komiteen har angivet?

Spørgsmål 23 af 30

En spiller har slået sin bold ned ad en skråning. Det er svært at få ordentligt fæste på skråningen, men ved at tage sin bag og lægge den under den ene fod, kan spilleren bedre få balance og slå til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 24 af 30

Din bold har fæstnet sig i sit eget nedslagsmærke på greenen. Du vælger at markere bolden og tage den op. Du reparerer nedslagsmærket og putter i hul med dit 3. slag. Hvor mange slag får du på hullet i slagspil?

Spørgsmål 25 af 30

Din bold ligger i en bunker. I stedet for et reelt slag skovler du bolden med dit sandjern. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 26 af 30

En spiller har slået lige kort af greenen. Spilleren ønsker at putte bolden ind, men i spillelinjen er boldens eget nedslagsmærke - stadig uden for greenen. Spilleren reparerer mærket og putter. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 27 af 30

Du vælger at starte hullet ved at spille en bold uden for teestedets grænser. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 28 af 30

Hvad er en køllelængde?

Spørgsmål 29 af 30

Du slår et kort putt i hul, mens du står på den modsatte side af hullet i forhold til bolden. Hvad er konsekvensen i slagspil?

Spørgsmål 30 af 30

Hvornår må man ikke slå en provisorisk bold?

Tillykke du har svaret rigtig på alle spørgsmål.

Hvorfor tog du prøven?

Du har svaret rigtigt på af 30 spørgsmål

Tak for din besvarelse.

Desværre svarede du ikke rigtig på alle spørgsmål. Tryk på knappen "prøv igen", for at svare på de spørgsmål, som du ikke havde rigtige.

Du skal huske at svare, inden du fortsætter.